Valitse sivu

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus tarkoittaa kasvatus- ja opetustyötä, joka on suunnattu alle kouluikäisille lapsille, joilla on erityisiä tarpeita ja haasteita kehityksessään, esimerkiksi erilaisia oppimisvaikeuksia, puhevikoja, motorisia vaikeuksia tai muita fyysisiä tai psyykkisiä haasteita.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tarjota näille lapsille mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan mahdollisimman hyvin ja tukea heidän sosiaalista, emotionaalista ja fyysistä kehitystään. Varhaiserityiskasvatus pyrkii myös tukemaan lapsen perhettä ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Varhaiserityiskasvatuksen tärkein päämäärä on varmistaa, että jokainen lapsi saa yhdenvertaisen mahdollisuuden kehittyä ja saavuttaa täysi potentiaalinsa.

Varhaiserityiskasvatusta toteutetaan Ypäjällä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana Ypäjällä toimii varhaiskasvatuspäällikön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhdistelmävirkaa tekevä Riikka Kuoppa.

 

Lisätietoja:

Riikka Kuoppa
varhaiskasvatuspäällikkö-
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
riikka.kuoppa@ypaja.fi
p. 044 435 2028