Valitse sivu

Tilapäinen hoito

TILAPÄINEN VARHAISKSVATUS

Tilapäinen varhaiskasvatus on satunnaista hoitoa, jossa lapsi voi olla hoidossa enintään kolme  (3) päivää kuukaudessa. Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjoavat päiväkoti sekä perhepäivähoitajat. Tilapäisen varhaiskasvatuksen aikana perhe ei menetä oikeuttaan kotihoidontukeen.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen kiinteät maksut:

Kokopäivähoito varhaiskasvatuksessa  ( 5 – 10 tuntia/päivä) 18 €
Osapäivähoito varhaiskasvatuksessa (alle 5 tuntia/päivä) 12 €

 

Varhaiskasvatusjohtajan sijainen:
Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Anne-Mari Paloposki
puh: 044 4352015
anne-mari.paloposki@ypaja.fi


Päivähoitotoimisto
Perttulantie 24
32100 Ypäjä