Valitse sivu

Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Ypäjän sivistuslautakunta on kokouksessaan 20.4.2020 päättänyt, että Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen uudet indeksitarkastetut maksuperusteet. Muita muutoksia päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty. Asiakasmaksujen perusteet löydät täältä.

LOMAKKEITA:

Tuloselvityskaavake

Yrittäjän tuloselvityskaavake

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja

Minna Nouko puh: 050 574 7744

minna.nouko@ypaja.fi


Päivähoitotoimisto

Perttulantie 24 32100 Ypäjä