Valitse sivu

Esiopetus

Esiopetuksesta vastaa kunnassamme sivistyslautakunta. Esiopetuksesta tuli velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laki noudattaa samaa ajatusta kuin oppivelvollisuuden suorittaminen eli osallistuminen esiopetukseen ei ole pakollista, vaan vanhemmat voivat myös itse järjestää lapsen opetuksen ja kasvatuksen niin, että esiopetukselle opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2010 ja 2014) asetetut tavoitteet saavutetaan. Huoltaja vastaa lapsen osallistumisesta muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuoden aikana ja opetus toteutetaan viitenä päivänä viikossa. Opetus- ja loma-ajat vastaavat koulujen työjärjestystä kuitenkin niin, että esiopetuksen toimintakausi päättyy viikon 22 perjantaina.
Esiopetuksella on eri lukuvuosina erilaisia painotusalueita, jotka vahvistetaan esiopetuksen toimintasuunnitelmassa vuosittain.

Esiopetuksen toimipaikka on Heporannan päiväkodin ylätalo (Perttulantie 24).
Esioppilailla on mahdollisuus saada esiopetuksen lisäksi tarvitsemansa päivähoito Heporannan päiväkodilla. Elokuussa koulunsa aloittavien lasten päivähoito-oikeus päättyy 31.7. 

Tiedustelut:

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Anne-Mari Paloposki
puh: 044 4352 015
anne-mari.paloposki@ypaja.fi