Valitse sivu

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus käsittää Ypäjän kunnassa päivähoitopalvelut (perhepäivähoito ja päiväkoti),  esiopetuksen, leikkikenttätoiminnan ja avoimen päiväkodin toiminnan. Varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat kunnan sivistystoimeen.

Päivähoitoon (päiväkoti ja perhepäivähoito) voi  hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon tarvetta (Asetus lasten päivähoidosta 1973/239). Päivähoitohakemuksen (pdf-tiedosto) löydät täältä.

Jos perhe ei ota vastaan lapselle myönnettyä hoitopaikkaa, paikka tulee kirjallisesti irtisanoa. Uutta hoitopaikkaa tulee hakea uudelleen. Neljän kuukauden järjestämisaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on helmikuussa. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta julkaistaan sekä Ypäjäläisessä että kunnan nettisivuilla.

Leikkikenttätoimintaan ei tarvitse ilmoittautua. Siitä tarkempaa tietoa tulee keväällä sekä Ypäjäläiseen että kunnan verkkosivuille.

Avoin päiväkotitoiminta on kaikille avointa kerhotoimintaa, joka ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Kunnan verkkosivuilta sekä Ypäjäläisestä on nähtävissä kuukauden tiedote.

 

Tiedustelut:

Varhaiskasvatusjohtaja

Minna Nouko puh: 050 574 7744

minna.nouko@ypaja.fi

Päivähoitotoimisto

Perttulantie 24 32100 Ypäjä