Valitse sivu

Rakentaminen

Päämääräksi on asetettu; Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita.

Rakennuslupamenettely

Lähes kaikki rakentaminen vaatii aina jonkinlaisen rakennusluvan.

Rakennuslupa

Lupaa tarvitaan mm.

 • uuden rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostöihin. Esim. wc:n tai pesutilan rakentaminen, ullakkotilan rakentaminen
 • käyttötarkoituksen muutokseen

Toimenpidelupa/ -ilmoitusmenettely

 • kunnan rakennusjärjestys ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi lupatarpeesta
 • pienet katokset, vajat, puuseet, mastot, laiturit
 • rakennuksen julkisivutoimenpiteet
 • aitaaminen
 • huoneistojärjestelyt; huoneiden yhdistäminen tai jakaminen
 • ympäristökuvajärjestelyt
 • varastointi tai pysäköintialueen järjestäminen
 • jätevesijärjestelmän rakentaminen

Maisematyölupa

 • maanrakennustyö, puuryhmien/ -alueen kaato asemakaava-alueella

Purkamislupa/ -ilmoitus

 • rakennuksen purkamistyö

Suunnittelutarveratkaisu

 • rakennusluvan erityisten edellytysten selvittämistä tarvitaan kunnan rakennusjärjestyksen liitteessä määritetylle alueelle
 • myös alueen ulkopuolella, joka edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa

Poikkeuslupa

 • jos on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista vastaavista määräyksistä