Valitse sivu

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan
vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö
voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

 

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.1.-30.6.2021

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat

 

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut

Forssa

Kotona odottaneet 13 pv

Laitospaikalla odottaneet 18 pv

Humppila

Kotona odottaneet 0 pv

Laitospaikalla odottaneet 0 pv

Jokioinen

Kotona odottaneet 29 pv

Laitospaikalla odottaneet 31 pv

Tammela

Kotona odottaneet 30 pv

Laitospaikalla odottaneet 3 pv

Ypäjä

Kotona odottaneet 35 pv

Laitospaikalla odottaneet 196 pv

 

Tarpeen mukainen kotihoito on järjestetty alle 7 pv:ssä

Kotihoidon tukipalvelut on järjestetty alle 7 pv:ssä

Palvelutarpeen arviointi on tehty alle 7 päivässä palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.