Valitse sivu

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

 

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.7.-31.12.2019
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan
vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö
voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat:
Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut kotona odottaneet:
Forssa 30 pv, Humppila 14 pv, Jokioinen 67 pv, Tammela 42 pv,
Ypäjä 0 pv.
Ympärivuorokautisella laitospaikalla odottaneet:
Forssa 45 pv, Humppila 24 pv, Jokioinen 71 pv, Tammela 124 pv,
Ypäjä 50 pv.
Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv.
Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv.
Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.
Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä
riippuen.
Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija
(t) täyttävät myöntämiskriteerit.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun päätökset on tehty
alle 14 pv kuluessa hakemuksesta.
Huom!
Matalan kynnyksen neuvontapiste Wiisari palvelu
FSHKY:n alueella seuraavasti:
Forssa Tyykihovi tiistaista torstaihin klo 10-14
Humppila kunnantalo parittomien viikkojen perjantai klo 10-14
Jokioinen kunnantalo parillisten viikkojen maanantai klo 10-14
Tammela Tammikartano parittomien viikkojen maanantai klo 10-14
Ypäjä palvelukeskus parillisten viikkojen perjantai klo 10-14