Valitse sivu

Viranhaltijapäätökset

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset v.2023

Talous- ja hallintopäällikön viranhaltijapäätökset v. 2023

§ 1.1 Kirjanpitäjän toimen täyttö

Tekninen johtaja viranhaltijapäätökset v. 2023

Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset v. 2023

1§ Yhdistelmätyöntekijä


Talous- ja hallintopäällikön viranhaltijapäätökset v. 2022

1.1§ Toimistosihteerin toimen täyttö

Tekninen johtaja viranhaltijapäätökset v. 2022

Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset v. 2022

1§ Laitoshuoltajan valinta

 

 

 

Yhtenäiskoulun rehtorin viranhaltijapäätökset 1.8.2020 lähtien
Päätös 1§ koskee alaikäistä henkilöä eikä ole julkinen
Yhtenäiskoulun rehtori 2020 2§ Määräaikainen koulunkäynninohjaaja 21.8.2020

Varhaiskasvatusjohtaja, vt. sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset
Nuoriso-ohjaaja, määräaikainen toimi 15.12.2020-14.12.2021
Nuoriso-ohjaajan toimen sijaisuus 7.9.-31.12.2020
Koulutoimensihteerin sijaisuus 7.9.-31.12.2020

Rehtori-sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset
Rehtori-sivistysjohtaja 2020 1 § Määräaikainen koulunkäynninohjaaja
Rehtori-sivistysjohtaja 2020 9 § Koulutarvikkeiden hankinta Lekolar
Päätökset 2 § – 8 § sekä 10 § – 16 § koskevat alaikäisiä henkilöitä eivätkä ole julkisia.
Rehtori-sivistysjohtaja 2020 17 § Määräaikainen kirjastovirkailija
Rehtori-sivistysjohtaja 2020 18 § Määräaikaiset koulunkäynninohjaajat lv. 2020-2021
Rehtori-sivistysjohtaja 2020 23 § Laaja-alaisen erityisopetuksen pt. tuntiopettaja
Rehtori-sivistysjohtaja 2020 24 § Liikunnanohjaajan valinta 1.8.2020

____________________________________________________

2019

23.5.2019 Varhaiskasvatusjohtajan päätös 1 §

27.5.2019 Rehtorin päätös 1 §
27.5.2019 Rehtorin päätös 2 §
27.5.2019 Rehtorin päätös 3 §
10.6.2019 Rehtorin päätös 4 §
2.7.2019 Rehtorin päätös 5 §
29.7.2019 Rehtorin päätös 6 §
29.7.2019 Rehtorin päätös 7 §

8.8. 2019 Rehtorin päätös 8 §
29.10.2019 Rehtorin päätös 13 §
30.10.2019 Rehtorin päätös 14 §
4.11.2019 Rehtorin päätös 15 §
29.11.2019 Rehtorin päätös 18 §

____________________________________________________

2018

11.1.2018_Selvitys kiinteistöveropohjasta
15.1.2018_LAPE-hankkeen tutkimuslupa
18.1.2018_Fresbeegolfradan suunnittelu ja tarvikkeet
31.1.2018_Kaarisilta-nimisen tilan myynti
31.1.2018_Sulotar-nimisen tilan myynti
31.1.2018_Kylä-Uotilan ja Kurjenmäen määräalojen myynti
31.1.2018_Laajainmäen määräalan myynti
2.2.2018_Annanti 2 vuokraus
14.2.2018_Koulutarvikkeiden hankinta vuonna 2018

8.3.2018_Nuoriso-ohjaajan sijaisen valinta
21.5.2018_Teknisen työn opettaja lv. 2018-2019
21.5.2018_Määräaikaiset koulunkäynninohjaajat lv. 2018-2019
24.5.2018_ Erityisluokanopettajan valinta lv. 2018
28.5.2018_Viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan tehtävän täyttö
11.6.2018_Erityisluokanopettajan valinta lv. 2018-2019
12.6.2018_Luokanopettajan valinta lv. 2018-2019
7.9.2018_Erityisoppilaan koulukuljetus
11.10.2018_17§ Nuoriso-ohjaajan vuosiloman sijainen
12.10.2018_Nuoriso-ohjaajan työvapaan sijaisuus
26.11.2018_Kirjastovirkailijan sijaisuutta koskeva päätös
21.12.2018_Pt tuntiopettajan sijaisuus

____________________________________________________

2017

27.6.2017_Erityisopettajan valinta
15.6.2017_Perhepäivähoitajien valinta
3.7.2017_Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikön viran täyttö
17.7.2017_Päätös laitoshuoltajan työsuhteesta
28.9.2017_Päätös Helorinne-nimisen tilan myynti
6.10.2017_Päätös kirjaston sulkeminen tietojärjestelmävaihdon takia
27.10.2017_Päätös Nuoriso-ohjaajan sijainen
12.12.2017_Koulutoimen sihteerin täyttäminen
4.12.2017_Valmistavan opetuksen opettajan sopimuksen päättyminen