Valitse sivu

Hallinto

Hallinto ja päätöksenteko

Tältä sivulta löydät Ypäjän kunnan toimielinten perustiedot ja päätökset. Tiedot löytyvät vasemmalla puolen olevasta navigointipalkista.

Kuntaa johtaa kunnanjohtaja Tatu Ujula. Talouden ja hallinnon toimialajohtajana toimii talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman.

Ypäjän kunnantalo

 

Työskentelyä ohjaavia suunnitelmia 2022:

Ypäjän kunnan strategia 2018-2021

Strategian toimeenpano-ohjelma 2022

Talousarvio 2022, taloussuunnitelma 2023-2024 ja investointisuunnitelma 2022-2025

 

Vuoden 2021 suunnitelmat ja kertomukset:

Talousarvio 2021,taloussuunnitelma 2021-2023,investointisuunnitelma 2021-2024
Strategian toimeenpano-ohjelma 2021
Tilinpäätös 2021
Tilintarkastuskertomus 2021
Arviointikertomus 2021

 

Tietosuoja ja viestintä:

Ypäjän kunnan tietosuojapolitiikka

Ypäjän kunnan viestintäohjeistus

Ypäjän kunnan tietosuojaselosteet;
Ypäjäläinen GDPR
Henkilötietojen käsittelysopimus Visma, huhtikuu 2018
Tietojenkäsittelysopimus Peda.net JY
-Tietosuojaseloste Perusopetus Ypäjä  –  PÄIVITYKSESSÄ (8.11.21 –>)

 

Hallinto

Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Keskusvaali-
lautakunta

Sivistys-
lautakunta
Tekninen
lautakunta

Toimielimistä ja hallinnon menettelyistä määrätään kunnan hallintosäännössä.

Kunnan ilmoitustaulu