Valitse sivu

Asiakirjat ja lomakkeet

Yleiset lomakkeet:

Tulosta lomake ja toimita se allekirjoitettuna kunnanvirastolle tai
sähköpostilla kunta@ypaja.fi

Avustuksen hakeminen seuralle/yhdistykselle: Avustus kunnalta seuralle tai yhdistykselle (pdf)
Avustuksen hakeminen yksityistielle: Yksityistie avustushakemus (word)
Kesätyöllistäjien tuki Ypäjän kunnalta 2021 hakemuslomake: Kesätyöllistämishakemus yrityksille (word)
Kesätöiden hakemuslomake 2021: PDF Kesätöiden hakulomake 
WORD Kesätöiden hakulomake 
Kiinteistön vesi-ja viemärilaitoksen liittymissopimuksen siirto uudelle omistajalle: liittymissopimuksen_siirto
Koulukuljetuksen hakemuslomakkeet 2021-2022: Hakemus koulukuljetukseen ESIOPETUS (word)
Hakemus koulukuljetukseen PERUSOPETUS (word)
Koululaisten iltapäivätoiminta 1-2lk. hakulomake: Iltapäivätoimintaan 1-2 lk. (pdf)
Lapsiperheiden jouluavustushakemus 2021 Jouluavustustushakemus 2021
Leirille ilmoittautuminen lomake: (täytä wordissa, lähetä sähköpostilla) Leirihakemus (word)
Päivähoitohakemus lomake: Päivähoitohakemus (pdf)
Vuokra-asunnon hakulomake:  Asuntohakemus (word)
Vuokra-asunnon irtisanomislomake: Asunnon irtisanominen (word)
Kelan toimeentulotukihakemus: Toimeentulotukihakemus (pdf)

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet:

Tulosta lomake ja toimita se allekirjoitettuna rakennusvalvontaan tai
sähköpostilla rakennusvalvonta@forssa.fi

Energiatodistus: Energiatodistuslomake.pdf
Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä: Ilmoitus hankkeen suunnittelijoista.pdf
Jätevesijärjestelmän selvitys: Jätevesijärjestelmän selvitys.pdf
Maisematyölupahakemus: Maisematyölupahakemus.pdf 
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta: Rakennushanke / Naapurinkuuleminen.pdf
Purkamislupahakemus/Purkamisilmoitus: Purkamislupailmoitus.pdf
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta: Purkujätteen käsittelyn selvitys.pdf
Hakemus/ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle:
Sis. seuraavat hakemukset ja/tai ilmoitukset: rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus ja maisematyölupa.
Rakennuslupahakemus.pdf
Rakennuslupahakemus word
RH1 Rakennushankeilmoitus RH1 – rakennushankeilmoitus
RH2 Huoneistotiedot RH2 RH2 – huoneistotiedot
Suunnittelutarve/poikkeamislupa: Suunnittelutarveratkaisu.pdf
Suunnittelutarveratkaisu word
Toimenpidelupahakemus/toimenpideilmoitus: Toimenpidelupahakemus.pdf
Hakemus/ilmoitus vastaavasta työnjohtajasta: Vastaava työnjohtaja.pdf
Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta: Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta.pdf

Asiakirjoja

Rakennusvalvontataksa voim. 01.02.2016 alkaen

Ypäjän kunnan rakennusjärjestys 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Ypäjän kunnan jätehuoltomääräykset