Valitse sivu

 

KUULUTUS

Ypäjän kunta on yhteistyössä Uudenmaan Ely- keskuksen kanssa laatinut toimenpideselvityksen: Mt 213 Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen välillä Vt 10 – Prättäkitintie.
Toimenpideselvitys on nähtävänä 7.5. – 21.5.2021 välisen ajan Ypäjän kunnantoimiston palvelupisteessä os. Perttulantie 20. Aineisto on nähtävänä myös www.ypaja.fi .
Mahdolliset mielipiteet toimenpideselvityksestä on osoitettava Ypäjän tekniselle lautakunnalle ja toimitettava kunnantoimistoon (Perttulantie 20, 32100 Ypäjä taikka kunta@ypaja.fi ) ennen nähtävillä oloajan päättymistä.
Yäjällä 3.5.2021        Tekninen lautakunta

Kuulutus Toimenpideselvityksestä