Valitse sivu

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET

Avustushakemukset perusparantamista varten on toimitettava Ypäjän kunnan tekniselle osastolle maanantaihin 31.10.2022 klo 15.30 mennessä. Aikaisemmin, vuonna 2022 jätetyt avustushakemukset huomioidaan avustuspäätöksessä Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston...

Kysely Loimijoen vesistöalueen käyttäjille

Hämeen ELY-keskus uusii keväällä 2017 tehdyn kyselyn, jossa selvitetään vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Loimijoen vesistön tilasta ja vedenkorkeuksista. Kyselyjen tuloksia vertaamalla selvitetään, onko käyttäjien kokemukset ja näkemykset muuttuneet viiden...