Valitse sivu

Kunnanvaltuusto

 

Valtuusto on vaaleilla valittu ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävä toimielin. Sen tehtävistä on säädetty kuntalaissa. Kuntalain määrittelemästä ’valtuustosta’ käytetään Ypäjällä valtuuston päätöksen mukaisesti nimeä ’kunnanvaltuusto’.

Vuosien 2017-2021 kunnanvaltuusto:      

Puheenjohtaja: Jari Hepomaa  kok

1. varapuheenjohtaja: Taneli Käpylä  kesk 

2. varapuheenjohtaja: Tapio Ahonen  kok

Matti Alanko  kesk

Pirjo-Riitta Palonen  sdp

Sampsa Jaakkola  kok

Susanna Romu  kesk

Mirja Jokio  sdp

Jari Rämökesk

Olli-Pekka Kaunela kesk

Virve Saarikoskikok

Päivi Laine  kesk

Markku Saastamoinen  kok

Markku Leppälahti  kesk

Janika Varjorinne-Mäkeläinen  sdp

Keijo Leppänen kesk

Anni Vääri kok

Heikki Levomäki kesk

Juha Lundström  sit

Jenni Mäntynen  vihr

Vesa Oja  vas

 

Kunnanvaltuusto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Perttulantie 20 ja www.ypaja.fi, Forssan Lehdessä sekä mahdollisuuksien mukaan Ypäjäläinen-lehdessä. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan internetsivuilla. Kokoukset ovat julkisia ja niissä asiat käsitellään kunnanhallituksen esityksestä.