Valitse sivu

kodin ja koulun yhteistyö

WILMA-järjestelmä  Wilman osoite: https://ypaja.starsoft.fi   

Wilma on koulun hallinto-ohjelman www-liittymä, jossa oppilaat seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot sekä viestivät oppilaiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat voivat seurata ja selvittää Wilman kautta oppilaan poissaolot sekä viestiä opettajien kanssa ja lukea koulun tiedotteita. 

Luokanvalvoja on ensisijainen yhteistyökumppani kodin ja koulun välillä. Luokanvalvoja seuraa luokkansa poissaoloja ja luokan toimintaa. Hän myös auttaa oppilaita luokan asioiden hoitamisessa. Luokanvalvoja on siis oman luokkansa oppilaita lähinnä oleva opettaja, jonka puoleen oppilaan ja hänen huoltajansa tulisi ensisijaisesti kääntyä koulua koskevissa asioissa. Huoltajalla on mahdollisuus tulla kouluun tapamaan luokanvalvojaa tai muita opettajia. Tietyn aineen opiskelua koskevissa asioissa on parasta ottaa yhteyttä suoraan ko. aineenopettajaan.

7. luokan luokanvalvoja tapaa henkilökohtaisesti 7. luokkalaisten oppilaiden huoltajat.  9. luokan  oppilaiden huoltajat tapaavat tarvittaessa opinto-ohjaajan henkilökohtaisesti oppilaan jatko-opintoja suunniteltaessa. Myös 8. luokan vanhemmille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen luokanvalvojan kanssa.

Luokanvalvoja tutustuu paremmin oppilaisiinsa keskustelemalla kahden kesken jokaisen luokkansa oppilaan kanssa. Virallisten vanhempainiltojen lisäksi voi luokanvalvoja järjestää tapaamisia valvontaluokkansa oppilaiden vanhemmille.

Tiedotteet:          Syystiedote jaetaan viikolla 35, todistukset annetaan 2. jakson päättymisen                    

                            jälkeen tammikuussa (välitodistus) ja lukuvuoden päättyessä (lukuvuositodistus).                           

                            Vuosikertomus jaetaan lukuvuoden päättyessä. Kokeiden arvosanat näkyvät

                            Wilmassa (huoltajille, joilla ei ole Wilma käytössä, oppilaat pyytävät kokeisiin

                            allekirjoituksen).

                            Oppilaat saavat jakson alkaessa työjärjestyksen. Koevarauslista näkyy Wilmassa.

                            Erillisiä tiedotteita lähetetään huoltajille tarpeen mukaisesti ja asioista tiedotetaan

                            Wilmassa.

Vanhempainillat: 6.9. vanhempainilta kaikille huoltajille,

9.1. valinnaisaineiden esittelyt 7. ja 8. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen,

17.1. vanhempainilta 9.lk:n huoltajille, aiheena yhteishaku ja jatko-opinnot sekä

toukokuussa ilta tulevien 7. lk:n oppilaiden huoltajille