Valitse sivu

Käyttösäännot ja rekisteriseloste

Louna-kirjastojen käyttösäännöt

(voimassa 1.6.2017 alkaen)


Rekisteriseloste (PDF-tiedosto)


Ilmoittautumislomake (tulostettava paperille)

Louna-kirjastot on Lounais-Hämeessä sijaitseva kirjastokimppa, johon kuuluvat Forssan kaupunginkirjasto sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot. Kaikki alueen asukkaat voivat asioida samalla kirjastokortilla kaikissa Louna-kirjastoissa.

Kirjasto on avoin kaikille

Olet tervetullut kirjastoon lainaamaan, oleskelemaan, lukemaan lehtiä ja kirjoja, opiskelemaan, käyttämään laitteita tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja kirjallisuusiltoihin. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksesi monipuoliset kokoelmat, ajanmukaiset laitteet ja tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.

Käyttösäännöt

Tutustu käyttösääntöihin ja pidä ne tallessa. Voimassaolevat käyttösäännöt löydät myös kunkin Louna-kirjaston kotisivulta. Olet sitoutunut noudattamaan voimassa olevia käyttösääntöjä saadessasi kirjastokortin
tai suostuessasi vastuuhenkilöksi sekä asioidessasi muutoin kirjastossa.

Parannetaan palvelua yhdessä

Jos sinulla on kokoelmia, toimintaa tai palvelua koskevia toivomuksia tai huomautuksia, voit esittää ne kunkin kirjaston henkilökunnalle tai lähettää sähköpostia haluamasi Louna-kirjaston sähköpostiosoitteeseen.

Kirjastokortti ja tunnusluku

Kortin hankkiminen

Lainausoikeuden saat hankkimalla henkilökohtaisen kirjastokortin mistä tahansa Louna-kirjastosta. Kortin saat, kun ilmoitat osoitteesi ja esität kirjaston hyväksymän voimassaolevan henkilötodistuksen, jossa on valokuva ja henkilötunnus. Kirjastokortin myöntämiseen tarvitaan Suomessa oleva osoite.

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai toisen täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu alle 15-vuotiaan kirjastokortilla.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa aineistosta, joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen

Olet vastuussa siitä aineistosta, joka lainataan henkilökohtaisella kirjastokortillasi tai suostumuksesi nojalla annetulla kirjastokortilla.

Kirjastokortin väärinkäytön estämiseksi voit pyytää, että palvelulainauksessa virkailija tarkistaa aina henkilöllisyyden. Lainausautomaatilla lainaus on suojattu tunnusluvulla.

Laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla saa lainata vastuuhenkilön suostumuksella laitoksen tai yhteisön henkilökuntaan kuuluva.

Ilmoita kirjastokortin katoamisesta välittömästi

Kirjastokortin katoamisesta sinun on ilmoitettava ensi tilassa mihin tahansa Louna-kirjastoon. Tämä koskee myös vastuuhenkilöä.

Et ole vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla sen jälkeen kun ilmoitus kortin katoamisesta on tehty. Kadonneeksi ilmoitettu kirjastokortti poistetaan käytöstä.

Uusi kirjastokortti on maksullinen.

Tunnusluvun hankkiminen

Kirjastokortin lisäksi tarvitset tunnusluvun, kun haluat katsoa omia lainojasi, uusia niitä tai varata aineistoa Louna-kirjastojen verkkokirjastossa, tai kun haluat käyttää lainausautomaattia. Tunnusluku tarvitaan myös muita verkkopalveluita varten. Tunnusluvun saat henkilökohtaisesti kirjastosta.

Pidä yhteystietosi ajan tasalla

Sinun on ilmoitettava osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja nimen muutoksista viipymättä kirjastoon.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen tarkistaminen

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu kirjaston asiakasrekisteriin. Tiedot voit tarkistaa, kun olet todistanut henkilöllisyytesi esittämällä kirjaston hyväksymän voimassaolevan henkilötodistuksen, jossa on valokuva ja henkilötunnus.

Jos olet vastuuhenkilö, sinulla on oikeus tarkistaa laitoksen tai yhteisön tiedot. Vastuu-
henkilönä voit myös saada tietoa alle 15-vuotiaan henkilön myöhässä olevista lainoista ja maksamattomista maksuista. Tiedot voit tarkistaa, kun olet todistanut henkilöllisyytesi esittämällä kirjaston hyväksymän voimassaolevan henkilötodistuksen, jossa on valokuva ja henkilötunnus.

Kirjaston ja asiakkaan välinen suhde on luottamuksellinen

Kirjasto vastaa asiakasrekisterin oikeellisuudesta. Lainaajan ja vastuuhenkilön tiedot tallennetaan Louna-kirjastojen yhteiseen asiakasrekisteriin. Kirjaston vastuulla on, että asiakasrekisteri on henkilötietolain mukainen. Henkilötietolain mukaan kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus. Rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa sekä kunkin kirjaston kotisivulla. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi mahdollisissa
palauttamattoman aineiston laskutus- ja perintätilanteissa. Lainausta koskeva tieto poistuu lainaajan tiedoista sen jälkeen, kun aineisto on palautettu.

Lainaus, palautus ja uusiminen

Lainamäärä

Sinulla voi olla samanaikaisesti lainassa enintään

 • 10 DVD-levyä
 • 20 CD-levyä
 • ja 10 CD-ROM-levyä.

Huomaa, että kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja ja konsolipelien lainauksessa Valtion elokuvatarkastamon sekä yleiseurooppalaisen ikärajaluokittelujärjestelmän (PEGI) mukaisia suositusikärajoja.

 

Laina-ajat

Yleisin laina-aika on 28 vuorokautta.

Poikkeukset yleisestä laina-ajasta:

 

 • DVD- ja VHS-tallenteet, CD-ROM-levyt, aikakauslehtien irtonumerot 14 vuorokautta.

 

Osaa kirjaston aineistosta voit käyttää vain kirjaston tiloissa.

Saat halutessasi ennakkotiedotteen eräpäivästä kolme (3) vuorokautta ennen eräpäivää, jos sinulla on toimiva sähköpostiosoite kirjaston asiakasrekisterissä ja olet valinnut postitustavaksi sähköpostin. Ilmoituksen voit saada myös tilaamalla maksullisen tekstiviestin.

Uusiminen

Voit uusia lainasi Louna-kirjastojen verkkokirjastossa, kirjastossa tai puhelimitse viisi (5) kertaa, jos aineistosta ei ole varauksia. Kirjasto ei vastaa uusinnan epäonnistumisesta johtuvista seuraamuksista, jos kyseessä on tekninen häiriö tai verkon häiriö.

Palauttaminen

Palauta lainasi viimeistään eräpäivänä. Voit palauttaa aineiston mihin tahansa Louna-kirjastoon toimipaikan aukioloaikana. Palautuksesta saat tällöin halutessasi kuitin.

Jos palautat aineiston palautusluukun kautta kirjaston ollessa suljettuna, henkilökunta kirjaa palautusluukkuun jätetyn aineiston palautuneeksi vasta seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukun kautta jätetystä aineistosta kertyy myöhästymismaksuja palautusten kirjaamiseen saakka.
Aineiston palauttaminen palautusluukusta on omalla vastuullasi.

Lainausoikeuden menetät

 

 • jos palauttamattomasta aineistosta on lähetetty kolmas (3.) myöhästymismuistutus
 • (Forssa) tai lasku (Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä)
 • jos sinulle on kertynyt maksamattomia maksuja 10 €
 • jos olet kadottanut tai vahingoittanut kirjaston aineistoa.

Jos kirjastolla on saatavaa lainaajalta, jolle on aloitettu velkajärjestely, velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon piiriin kuuluvan velan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Jo aloitettuja toimenpiteitä ei saa jatkaa. Velalliseen ei tällaisen velan osalta saa kohdistaa maksuviivästyksen seurauksena lainausoikeuden menetystä.

 

Lainausoikeuden saat takaisin

 

 • palauttamalla myöhässä olevan aineiston
 • korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston
 • maksamalla kertyneet maksut.

 

Varaaminen

Aineistoa voit varata joko kirjastossa, puhelimitse tai Louna-kirjastojen verkkokirjaston kautta. Varattaessa voit valita kirjaston, josta haluat aineiston noutaa. Noudettavista varauksista saat ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varattu aineisto sinun tulee noutaa seitsemän (7) päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähtemisestä. Hyllyssä olevaa aineistoa voit varata myös puhelimitse, kun noudat sen itse kyseisestä toimipaikasta.

Kaukolainan tilaaminen

Aineistoa, jota ei ole oman kirjaston kokoelmissa, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolaina sääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Jätä kaukolainapyyntö ensisijaisesti oman kunnan kirjastoon. Kaukolainat ovat maksullisia.

Maksut ja muistutukset

Myöhästymismaksu peritään aineistosta, jonka palautat tai uusit eräpäivän jälkeen. Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään kolme myöhästymismuistutusta: viikko eräpäivän jälkeen, kolme (3) viikkoa eräpäivän jälkeen ja viisi (5) viikkoa eräpäivän jälkeen.

Mikäli et ole palauttanut myöhässä olevaa aineistoa myöhästymismuistutuksista huolimatta, sinulle lähetetään lasku seitsemän (7) viikkoa eräpäivästä. Laskun lisäksi sinun tulee maksaa myöhästymis- ja ilmoituskulut. Maksut voidaan periä tarvittaessa myös oikeustoimin, jolloin myös perinnästä aiheutuvat kulut jäävät maksettavaksesi.
Kirjastossa kulloinkin perittävät maksut on lueteltu käyttösääntöjen maksuliitteessä. Ne ovat nähtävissä kirjastoissa ja kirjastojen internetsivuilla.

Katoaminen ja vahingoittuminen

Mikäli turmelet tai vahingoitat kirjaston aineistoa, sinun on korvattava aiheuttamasi vahinko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai toimittamalla kirjastoon uusi vastaava teos, jonka kirjasto hyväksyy.

Elokuvatallennetta ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella.
Asian hoitamatta jättäminen aiheuttaa lainauskiellon. Kustannukset peritään tarvittaessa oikeustoimin, jolloin myös perinnästä aiheutuvat kulut jäävät maksettavaksesi. Tallenteita lainaat omalla vastuullasi. Kirjasto ei vastaa niistä vahingoista, joita lainaamasi tallenteet ovat mahdollisesti aiheuttaneet laitteillesi.

Käyttöoikeuden menetys

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön niissä tapauksissa, kun asiakas kiellosta huolimatta käyttäytyy häiritsevästi henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan. Käyttöoikeuden menetys voi olla vuorokaudesta kolmeen kuukautta.

Käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva.
Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan suullisesti vähäisissä tapauksissa ja muuten kirjallisesti. Kiellosta tulee merkintä asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua.

Käyttösääntöjen soveltaminen

Käyttösääntöjä sovelletaan Forssan kaupunginkirjastossa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastoissa.

Nämä käyttösäännöt on hyväksytty:
Forssan kaupungin sivistyslautakunta
Humppilan kunnan sivistyslautakunta
Jokioisten kunnan kirjastolautakunta
Tammelan kunnan kirjastonjohtaja
Ypäjän kunnan sivistyslautakunta 24.5.2017