Valitse sivu

Esityslistat ja pöytäkirjat 4.7.

Toimielinten pöytäkirjat

pidetään jatkossa tällä sivulla saatavana noin vuoden ajalta lukuunottamatta rakennuslautakuntaa, jonka pöytäkirjat löytyvät täältä vain virallisen muutoksenhakuajan, ja kunnanhallitusta, jonka pöytäkirjoja löytyy täältä muutamalta viime kokoukselta.

Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuslautakunta
Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

 

 


Kunnanvaltuusto


Pöytäkirja 28.6.2017
liite 14 nimenhuutoluettelo

Pöytäkirja 31.5.2017
liite 11 nimenhuutoluettelo
liite 12 äänestysluettelo
liite 13 kunnanjohtajan johtajasopimus

Pöytäkirja 23.5.2017
liite 4 nimenhuutoluettelo
liite 5 tasekirja 2016
liite 6 selvitys määrärahojen ylityksistä 
liite 7 tilintarkastuskertomus 2016
liite 8 arviointikertomus vuodelta 2016
liite 9 FSHKY:n, Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollon ulkoistaminen ja yhteisyrityskumppanin valin-
ta, äänestysluettelo
liite 10 äänestysluettelo

Pöytäkirja 30.3.2017
– liite 1 nimenhuutoluettelo
liite 3 aloitteet

Pöytäkirja15.12.2016
liite 15 nimenhuutoluettelo
liite 16 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
liite 17 talousarvio
liite 18 aloite hevosreitin valaisemisesta Levämäentie-Poukkasilta
liite 19 aloite Levän yksityistien siirrosta kunnalle
liite 20 aloite koiraulkoilualueen rakentamisesta

Pöytäkirja 10.11.2016
liite 12 nimenhuutoluettelo
liite 13 Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
liite 14 kuntatalouden osavuosikatsaus 1.1.-30.06.2016
Pöytäkirja 26.5.2016
liite 5 nimenhuutoluettelo
liite 6 tasekirja 2015
liite 7 teknisen toimen käyttötalouden ylitykset 2015
liite 8 tilintarkastuskertomus 2015
liite 9 arviointikertomus 2015
liite 10 Hämeen päihdehuollon tilinpäätös 2015
liite 11 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2016
Pöytäkirja 4.2.2016
liite 1 nimenhuutoluettelo
liite 2 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
liite 3 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
liite 4 jätelautakuntasopimus

Pöytäkirja 17.12.2015
liite 21 nimenhuutoluettelo
liite 22 Tyrinselän kaavaehdotus
liite 23 Eteva muutettu perussopimus
liite 24 rakennusvalvonnan maksut
liite 25 talousarvio 2016

Pöytäkirja 12.11.2015
liite 18 nimenhuutoluettelo
liite 19 osavuosikatsaus
liite 20 visio ja strategia

Pöytäkirja 19.9.2015
liite 13 nimenhuutoluettelo
liite 14 L-H J Oy, Satakierto yhdistymissopimus
liite 15 L-H J Oy:n osakassopimus
liite 16 L-H J Oy:n yhtiöjärjestys 
liite 17 hallituspaikkojen jakomalli

Pöytäkirja 11.6.2015
liite 5 nimenhuutoluettelo
liite 6 kuntayhtymän purkusopimus
liite 7 tasekirja 2014
liite 8 tilintarkastuskertomus 2014
liite 9 arviointikertomus 2014
liite 10a Honkalan asemakaava kartta
liite 10b Honkalan kartta merkinnät
liite 11 aloite
liite 12 aloite

 

Pöytäkirja 5.3.2015
liite 1 nimenhuutoluettelo
liite 2a Palikkalan kaava ehdotus
liite 2b Palikkalan kaava merkinnät 1
liite 2c Palikkalan kaava merkinnät 2
liite 3 hallintosääntöluonnos
liite 4 johtosääntöluonnos

Pöytäkirja 18.12.2014
liite 17 nimenhuutoluettelo
liite 18 äänestyspöytäkirja
liite 19 Mäenpään perustelut
liite 20 äänestyspöytäkirja
liite 21 talousarvio- ja suunnitelma 2015
liite 22 äänestyspöytäkirja
liite 23 äänestyspöytäkirja
liite 24 eriävä mielipide

Pöytäkirja 13.11.2014
liite 15 nimenhuutoluettelo
liite 16 äänestyslista
Pöytäkirja 7.10.2014
liite 12 nimenhuutoluettelo
liite 13 sote-lausunto
liite 14 osavuosikatsaus 1.1-30.6.2014
Pöytäkirja 12.6.2014
liite 5 nimenhuutoluettelo
liite 6 tasekirja 2013
liite 7 arviointikertomus
liite 8 tilintarkastuskertomus
liite 9 kaava kartta
liite 10 kaava määräykset
liite 11 poistuva kaava
Pöytäkirja 22.4.2014
liite 1 nimenhuutoluettelo
liite 2 Eteva muutettu perussopimus
liite 3 Eteva yhtymähallitus
liite 4 osakassopimus
Pöytäkirja 19.12.2013
liite 20 nimenhuutoluettelo
liite 21 FSTKY perussopimuksen lisäys
liite 22 hallintosääntö
liite 23 kh:n johtosääntö
liite 24 sivistystoimen johtosääntö
liite 25 talousarvio 2014
Pöytäkirja 14.11.2013
liite 16 nimenhuutoluettelo
liite 17a Ypäjänkylän osayleiskaava
liite 17b
liite 18 liitteineen
– liitteet 1-5
– liitteet 6-10
– liitteet 11-13
– liite 14
liite 19 siirtosopimus
Pöytäkirja 26.9.2013
liite 12 nimenhuutoluettelo
liite 13 perussopimus fstky
liite 14 varhaiskasvatuksen siirto
liite 15 vihreiden ilm. valtuusto-
ryhmän perustamisesta

Pöytäkirja 28.5.2013
liite 5 nimenhuutoluettelo
liite 6 konserniohje luonnos
liite 7 tasekirja 2012
liite 8 tarjousten vertailu
liite 9 arviointikertomus 2012
liite 10 tilintarkastuskertomus 2012
liite 11 perusturva muutos johtosääntöön

Pöytäkirja 5.3.2013
liite 2 nimenhuutoluettelo
liite 3 ministerityöryhmän esitys
liite 4 kuntarakennelakiluonnos

Pöytäkirja 17.1.2013
liite 1 nimenhuutoluettelo

ˆsivun alkuun


Kunnanhallitus


 

Pöytäkirja 28.6.2017

Pöytäkirja13.6.2017
liite 19 Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimi-
elimen kokoonpano
Pöytäkirja 30.5.2017
liite 16 vastine Hämeenlinnan hallinto-oikeus
liite 17 kunnanjohtajan johtajasopimus 
liite 18 vanhustentalo 3 peruskorjaussuunnitelma,
asemapiirros

Pöytäkirja 9.5.2017
liite 11 selvitys teknisen toimen ja kunnanhallituksen
käyttötalouden ylityksistä tilikaudelta 2016
liite 12 toimintavuoden 2016 tilinpäätös
liite 13 Forssan seudun matkailupalvelusopimuksen
hyväksyminen
liite 14 Selitys KHO:lle Seppo Jokiniemen  
ym:den valituksen johdosta

liite 15 äänestysluettelo

Pöytäkirja 11.4.2017
liite 10 tasekirja
Pöytäkirja 30.3.2017 Pöytäkirja 27.3.2017
Pöytäkirja 24.3.2017 Pöytäkirja 28.2.2017
Pöytäkirja 7.2.2017
– liite 8 ateriapalveluiden seudullinen yhteistyö
Pöytäkirja17.1 2017
liite 1 jätehuollon palvelutason määrittely
liite 2 jätehuoltomääräykset luonnos 2016
liite 3 Ypäjän kunnan työsuojelun toimintaohjelma
2017-2018
liite 3 maatalouslomituksen työsuojelun toiminta-
ohjelma 2017-2018
liite 3 työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017-
2018
liite 3 läheltä piti -tilanteen tutkintalomake
liite 4 Oma Häme hankkeen lausuntopyyntö
liite 5 Oma Häme sote-toimintaohjelma 2017-2018
liite 6 lausunto Kanta-Hämeen maakunnan sote-
sote-valmistelusta
liite 7 hakuilmoitus 16.01.2017 KJ
Pöytäkirja 13.12.2016
liite 41 talousarvio 2017
Pöytäkirja 29.11.2016
liite 38 talousarvio 2017
liite 39 Kirkonkylän asemakaavan päivitys ja laajennus
liite 40 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2021

Pöytäkirja 8.11.2016
liite 35 talousarvio 2017
liite 36 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
liite 37 lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta

Pöytäkirja 18.10.2016
liite 34 lausunto tienpidon ja liikenteen suunitelmasta

Pöytäkirja 27.9.2016
liite 32 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
liite 33 lausuntopyyntö taksilupakiintiöistä

Pöytäkirja 6.9.2016
liite 27 lausunto pyyntö Sosiaali- ja terveysministeriö
liite 28 Lounea palvelusopimus
liite 28 Lounea palvelusopimus
liite 29 kaavoituksen aluerajaus
liite 30 tarjouspyyntö kaavoituksesta
liite 31 tarjous kaavoituksesta

Pöytäkirja 16.8.2016

liite 24 maksuosuudet käyttömenoihin
liite 25 maksuosuudet investointimenoihin
– liite 26 vesilaitoksen avaava tase

Pöytäkirja 28.6.2016
liite 21 lausunto sh-piirin taloussuunnitelmaan
liite 22 talousarvion laadintaohje 2017
liite 23 FSHKY yhteisyritys
Pöytäkirja 24.5.2016 Pöytäkirja 3.5.2016
liite 20 kaavoituskatsaus 2016-2017
liite 20 a Ypäjänkylän osayleiskaava
liite 20 b Palikkalan osayleiskaava
liite 20 c Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava
Pöytäkirja 19.4.2016
liite 15 teknisen toimen ylitykset 2015
– liite 16 tasekirjan tarkastukset
– liite 17 palkkiosääntöluonnos
– liite 18 Jätelautakuntasopimus
– liite 19 L-H Jätehuolto Oy:n osakassopimus
Pöytäkirja 29.3.2016
liite 14 tasekirja 2015
Pöytäkirja 15.3.2016
liite 10a lausuntopyyntö maisemainventoinnista
liite 10b lausuntopyyntö maisemainventoinnista
liite 10c Loimijokilaakson maisemakuva
liite 11 lausuntopyyntö oy-kaavavalituksesta
liite 12 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta
liite 13 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta

Pöytäkirja 25.2.2016
liite 9 kauppakirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 2.2.2016
liite 4 jätelautakuntasopimus
liite 5 fysikaalisen hoidon tarjouspyynnöt
liite 6 As Oy Helorinteen perustamiskirja 
liite 7 As Oy Helorinteen yhtiöjärjestys
liite 8 sopimus yritysasiamiehen palveluista

Pöytäkirja 12.1.2016
liite 1 lausunto aluehallintojakolinjauksista
liite 2 lausunto aluehallintojakolinjauksista
liite 3 kauppakirjan hyväksyminen

Pöytäkirja 10.12.2015
liite 50 talousarvio 2016
liite 51 Fostra
liite 52 lausunto jätevesitaksasta

Pöytäkirja 1.12.2015
– liite 44 FSKK Oy:n osakkeiden lunastaminen
– liite 45 Tyrinselän kaavaehdotuksen vastineet
– liite 46 kaavakartta ja määräykset
– liite 47 Eteva ky:n muutettu perussopimus
– liite 48 rakennusvalvonnan maksut  
– liite 49 talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

Pöytäkirja 12.11.2015
– liite 42 tarjousten vertailu
– liite 43 tarjous
Pöytäkirja 3.11.2015
liite 39 sopimus rakennusvalvonnasta
liite 40 visio ja strategia 2020
liite 41 kauppakirja

Pöytäkirja 20.10.2015
liite 37 MYP K-H yhtesistyösopimus
liite 38 kuntastrategiaseminaarimuistio
liite 1
liite 2
liite 3
liite 4
liite 5
liite 6

Pöytäkirja 29.9.2015
liite 34 osavuosikatsaus kesäkuu
liite 35 Forssan seudun seutuneuvostosopimus
liite 36 taksilupakiintiöt

Pöytäkirja 7.9.2015
liite 27 kaavakartta
liite 28 kampussopimus
liite 29 L-H J Oy, Satakierto yhdistymissopimus
liite 30 L-H J Oy:n osakassopimus
liite 31 L-H J Oy:n yhtiöjärjestys
liite 32 paikkojen jakomalli
liite 33a
liite 33b
liite 33c

Pöytäkirja 18.8.2015
liite 26 Tyrinselän kaaval. vastineet

Pöytäkirja 23.6.2015
Pöytäkirja 12.5.2015
liite 21 a Tyrinselän kartta
liite 21 b karttamerkinnät
Pöytäkirja 14.4.2015
liite 18 Honkalan asemakkavaehdotus
liite 19 honkalan kartta
liite 20 tasekirja 2014


Pöytäkirja 17.3.2015
liite 17 sopimus

Pöytäkirja 3.3.2015
liite 16 päihdehuol. ky purkuun liittyvä sop
Pöytäkirja 9.2.2015
liite 6a Palikkalan kaava ehdotus
liite 6b Palikkalan kaava merkinnät 1
liite 6c Palikkalan kaava merkinnät 2_
liite 7 tarjouspyyntö
– liite 8 ei julkinen
– liite 9
liite 10 seutuneuvosto
liite 11 sote-uudistus
liite 12 hallintosääntöluonnos
liite 13 johtosääntöluonnos
liite 14 tasetilien hyväksyjät
liite 15 ostolaskujen hyväksyjät
Pöytäkirja 13.1.2015
liite 1 kaavoittussuunnitelma
liite 2 Tyrinselän OAS
liite 3 matkailuneuvontapalvelut
liite 4 osakassopimus
liite 5 palvelukeskuksen ruokahinnat
Pöytäkirja 9.12.2014
liite 43 täydennetty sopimusluonnos
liite 44 a Honkala kartta
liite 44 b Honkala merkit
liite 45 Palikkala vastineet
liite 46 talousarvio ja -suunnitelma
Pöytäkirja 25.11.2014
liite 40 äänestyspöytäkirja
liite 41 perustelut
liite 42 äänestyspöytäkirja
Pöytäkirja 4.11.2014
liite 39 sopimus, nuorisotakuu

Pöytäkirja 21.10.2014
liite 34 konsortiosopimus
liite 35 taksilupakiintiöt
liite 36 urakkatarjouspyyntö
– liite 37 ei julkinen
liite 38 siirtoviemäri sopimusluonnos

Pöytäkirja 23.9.2014
liite 32 osavuosikatsaus
liite 33 sote-lausunto
Pöytäkirja 2.9.2014
liite 31 varhaiskasvatuksen maksut
Pöytäkirja 18.8.2014
Pöytäkirja 24.6.2014
liite 28 OAS Honkala
liite 29 hevosyhteistyösopimus
liite 30 liikenneyhteistyösopimus
Pöytäkirja 10.6.2014
liite 25 kaava kartaa
liite 26 kaava määräykset
liite 27 poistuva kaava
Pöytäkirja 27.5.2014
– liite 24 LounaPlussa

Pöytäkirja 28.4.2014
liite 20 tilinpäätös 2013
liite 21 vastine luonnosvaiheen nähtävänäolosta
liite 22a kaava ehdotus Kurjenmäki
liite 22b selostus Kurjenmäki
liite 22c oas Kurjenmäki
liite 22d poistuva kaava Kurjenmäki
liite 23 tarjouspyyntökirje

Pöytäkirja 22.4.2014

Pöytäkirja 8.4.2014
– liite 17 ei julkinen
– liite 18 ei julkinen
liite 19 Honkala asemakaava tarjouspyyyntö
Pöytäkirja 18.3.2014
liite 13 ei julkinen
liite 14 osakassopimus
liite 15 kaavoituskatsaus 2014-2015
liite 16 fysikaalinen hoito
Pöytäkirja 25.2.2014
liite 8 pelastustoimi
liite 9 sote
lite 10 Kurjenmäki poistuva kaavakartta
liite 11a oas Kurjenmäki
liite 11b luonnos merk. Kurjenmäki
liite 11c luonnos kartta Kurjenmäki
liite 11d selostus Kurjenmäki
liite 12 työsuojeluohjelma

Pöytäkirja 4.2.2014
liite 3 Eteva perussopimus
liite 4 Eteva
liite 5 selvitys
liite 6 lausunto Hämeen päihdehuollosta
liite 7 kustannuspaikat

Pöytäkirja 14.1.2014
liite 1 vastine-ehdotus ELY:lle
liite 2 FSKK lausuntopyyntö
Pöytäkirja 17.12.2013
liite 64 talousarvio 2014

Pöytäkirja 10.12.2013
liite 57 poistosuunnitelma
liite 58 hallintosääntö
liite 59 kunnanhall. johtosääntö
liite 60 sivistystoimen johtosääntö
liite 61 käyttösuunnitelma 2014
liite 62 budjetti 2014
– liite 63 ei julkinen

Pöytäkirja 25.11.2013
liite 53 liite perussopimukseen
liite 54 oikaisuvaatimus
liite 55 oikaisuvaatimus
liite 56 siv. toimen johtosääntö

Pöytäkirja 5.11.2013
liite 50 osavuosikatsaus
liite 51 kultuurin kuviot -hanke
liite 52 siirtosopimus

Pöytäkirja 22.10.2013
liite 45 yhteistyösopimus
liite 46 osavuosikatsaus
liite 47 lausunto
liitteet 48,49 eriävät mielipiteet

Pöytäkirja 24.9.2013
liite 38a Ypäjänkylä osayleiskaavaehd.
liite 38b
– liite 39 Ypäjänkylä kaavaselostus
selostuksen kansilehti
selostus
selostus liitteet 1-5
selostus liitteet 6-10
selostus liitteet 11-13
selostus liitteet 14
liite 40 lomatoimen tarkastus
liite 41 yhteistyösopimus
liite 42 kuulutus
liite 43 lausuntopyyntö
liite 44 Palikkalan oyk luonn. vast.
Pöytäkirja 3.9.2013
liite 32 vastineet Ypäjänkylän oyk-ehdotukseen
liite 33 kartta Ypäjänk.oyk-ehdotus
liite 34 perustelut perheohjaajan palk.
liite 35 perussopimus Fsthky
liite 36 sosiaalikehys
liite 37 varhaiskasvatuksen siirto
Pöytäkirja 13.8.2013
liite 30 vastineet Ypäjänkylän oyk-ehdotuksen muistutuksista
liite 31 kartta Ypäjänk. oyk-ehdotusalueesta
Pöytäkirja 25.6.2013
liite 28 talousarvion laadintaohjeet
liite 29 osuuskunta hanke
Pöytäkirja 4.6.2013
-liite 26 lausunto työterv. huoll. korv. hak.
-liite 27 raportti sos. asiamiehen toim. 2012
Pöytäkirja 21.5.2013 Pöytäkirja 6.5.2013
– liite 21 kauppakirja luonnos
liite 22 muutos johtosääntöön perusturval.
liite 23 Valkovuokko, remontin piirustukset
liite 24 aiesopimus ammatillinen koulutus
liite 25 kauppakirja luonnos
Pöytäkirja 11.4.2013
liite 17 Palikkalan osayleiskaava
liite 18 tasekirja 2012
– liite 19 ei julkinen
– liite 20 ei julkinen
Pöytäkirja 18.3.2013
– liite 14 ei julkinen
liite 15 konserniohjeet
liite 16 nuorisovaltuuston säännöt

Pöytäkirja 26.2.2013
liite 7 lausunto K-H 2. maakuntakaava
liite 8 seurakunnan esitys
kaavamuutoksesta
liite 9 ote asemakaavasta
– liite 10 kauppakirja
liite 11 ministerityöryhmän esitys
liite 12 kuntarakennelakiluonnos
liite 13 talkoovapaan säännöt

Pöytäkirja 5.2.2013
liite 3 ostolaskujen hyväksyjät ja tarkastajat
liite 4 tasetilien hyväksyjät
liite 5 tarjoukset fysikaalinen hoito
liite 6 palvelurakenneuudistus

 

Pöytäkirja 8.1.2013
liite 1 tarjous luottamusmieskoulutuksesta
-liite 2 kauppakirja

ˆsivun alkuun


Rakennuslautakunta


Pöytäkirja 6.4.2017
Pöytäkirja 1.12.2016
Pöytäkirja 3.11.2016
Pöytäkirja 6.10.2016

Pöytäkirja 30.6.2016

Pöytäkirja 2.6.2016

Pöytäkirja 3.3.2016

Pöytäkirja 11.11.2015

Liiteasiakirjat ovat nähtävänä teknisessä toimistossa

ˆsivun alkuun


Tekninen lautakunta


 

Pöytäkirja 16.6.2017
liite 10 yksityisteiden 2017 kunnossapito-
avustukset
liite 11 yksityisteiden 2017 perusparannus-
avustukset 
liite 12 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjouspyyntö
liite 13 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjousten vertailu
Pöytäkirja 3.5.2017
Pöytäkirja 22.3.2017 Pöytäkirja 1.2.2017
Pöytäkirja 7.12.2016 Pöytäkirja 2.11.2016
Pöytäkirja 5.10.2016 Pöytäkirja 7.9.2016
Pöytäkirja 3.8.2016 Pöytäkirja 17.6.2016
Pöytäkirja 4.5.2016 Pöytäkirja 6.4.2016
Pöytäkirja 3.2.2016 Pöytäkirja 2.12.2015
Pöytäkirja 4.11.2015 Pöytäkirja 7.10.2015
Pöytäkirja 2.9.2015 Pöytäkirja 19.8.2015
Pöytäkirja 3.6.2015 Pöytäkirja 1.4.2015
Pöytäkirja 4.2.2015 Pöytäkirja 3.12.2014
Pöytäkirja 8.10.2014 Pöytäkirja 1.10.2014
Pöytäkirja 3.9.2014 Pöytäkirja 2.7.2014
Pöytäkirja 7.5.2014 Pöytäkirja 2.4.2014
Pöytäkirja 5.2.2014
Liite 1 Urakkatarjouspyyntö
Liite 2 Urakkatarjousten avaus
Liite 3 Kk:n vedenottamon UV-laitetarjoukset
Pöytäkirja 5.6.2013
Liite 7 kunnossapitoavustukset
Liite 8 perusparannusavustukset
Liite 9 Telan osavuosikatsaus
Liite 10 Lausunto vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta
– Liite 11 vuovotteluvapaa
Pöytäkirja 13.3.2013
Liite 5 Tarjouspyyntö
Liite 5 b Urakkatarjousten avaus
Liite 6 siirtoviemäri kartta

Pöytäkirja 13.2.2013
Liite 1 Talousarvio 2013
Liite 2 Investointisuunnitelma 2013
Liite 3 Tilinpäätös 2012
Liite 4 Telan koulutus

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆsivun alkuun


Sivistyslautakunta


 

Pöytäkirja 22.3.2017 Pöytäkirja 9.2.2017
Pöytäkirja 30.11.2016 Pöytäkirja 13.10.2016
Pöytäkirja 15.9.2016 Pöytäkirja 10.8.2016
Pöytäkirja 18.5.2016 Pöytäkirja 13.4.2016
Pöytäkirja 9.3.2016 Pöytäkirja 27.1.2016
Pöytäkirja 9.12.2015 Pöytäkirja 9.11.2015
Pöytäkirja 23.9.2015
liite
Pöytäkirja 8.62015
Pöytäkirja 6.5.2015
– liite
Pöytäkirja 25.3
Pöytäkirja 11.2.2015

Pöytäkirja 19.1.2015

Pöytäkirja 10.12.2014
liite 10
Pöytäkirja 12.11.2014
liite 7 äänestyspöytäkirja
liite 8 Mäenpään perustelut
liite 9 varhaiskasvatus-
suunnitelma
Pöytäkirja 29.10.2014 Pöytäkirja 24.9.2014
Pöytäkirja 13.8.2014
liite 5
Pöytäkirja 11.6.2014
Pöytäkirja 7.5.2014 Pöytäkirja 2.4.2014
Pöytäkirja 12.3.2014 Pöytäkirja 5.2.2014

 


Keskusvaalilautakunta