Valitse sivu

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

AJANKOHTAISTA VARHAISKASVATUKSESSA 

 _________________________________________________________________________________

18.8.2016 Varhaiskasvatus Pertun päivillä

Tulevana viikonloppuna  Ypäjällä vietetään perinteistä Pertun päivää. Varhaiskasvatus järjestää päiväkodin pihalla perinneleikkejä lauantaina 20.8.2016 kello 11-12.

TERVETULOA!

________________________________________________________________________________________

16.8.2016 Esikoulu alkaa

TERVETULOA kaikki uudet esikoululaiset aloittamaan esikouluvuotta. Esiopetus alkaa kello 9. Uusi esiopetussuunnitelma 2016 löytyy tästä.

________________________________________________________________________________________

’12.8.2016 Turvallisuussuunnitelma

Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin 2015–2016 toimintakauden aikana. Työryhmään osallistui varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä asiantuntijoita muista hallintokunnista. Suunnitelmassa on noudatettu yleisiä turvallisuussuunnitelmalle annettuja ohjeita ja lakeja sekä esitetty niitä suosituksia, joita esimerkiksi aluehallintovirasto esittää.

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata turvallinen hoitopäivä lapsille. Se on kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien sekä varhaiskasvatuksen tiloista vastaavien ja huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoite on sitouttaa varhaiskasvatuksen henkilöstö niihin lakiin ja asetuksiin, joita on säädetty sekä ohjeistaa heitä varautumaan yllättäviin häiriötilanteisiin, ehkäisemään niiden syntymistä sekä toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen.

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmaan pääset tutustumaan klikkaamalla tästä.

________________________________________________________________________________________ 

1.8.2016 Uusi varhaiskasvatuslaki

Elokuun 2016 alussa astui voimaan uusi varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuslakia muutettiin siten, että kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Oikeus laajempaan palveluun  on esimerkiksi työn tai opiskelun perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Lisäksi Valtioneuvosto päätti muuttaa lasten päivähoidosta annetun asetuksen siten, että päiväkodissa yli kolme -vuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö.

Ypäjän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan tammikuussa 2016 ottaa käyttöön uuden lain mukaiset käytänteet Ypäjän kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkoti aloittaa toimintakautensa siten, että 1.8. alkaen Heporannan päiväkodissa on alatalossa pienten ryhmä, jossa on korkeintaan 12 alle 3 vuotiasta lasta sekä perhepäivähoidon varahoito. Aikaisemmin toiminut ”sisarusryhmä” puretaan ja pienimmille lapsille mahdollistetaan mahdollisimman pieni ryhmä. Ylätalossa on Ponien ryhmä, jossa on 24 paikkaa.  Ikäluokat ovat vuosittain erilaisia ja lisääntyvä tarve vuorohoidolle kasvattaa erityisesti päiväkodin sijoituspaikkojen tarvetta, koska vuorohoito nykyisellään järjestetään päiväkodissa. Pienryhmätoimintaa vahvistetaan sekä huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on riittävä pedagoginen osaaminen  lapsiryhmän hoitoon ja huolenpitoon.

________________________________________________________________________________________

21.7.2016 Uusi aita

Heporannan päiväkoti sai kesälomatauon aikana uuden hienon metallisen aidan, joka täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset.  Pyydämme ystävällisesti huoltajia huolehtimaan aidan sulkemisesta sekä tuonti- että hakutilanteissa. Piharemontin yhteydessä myös valaistusta uusittiin, rakenteita kunnostettiin, hiekkoja vaihdettiin, ovia maalattiin ja muutama pihapuukin kaadettiin. Lasten on nyt hyvä tulla takaisin päiväkotiin!

________________________________________________________________________________________

19.7.2016

Hankerahaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen

Opetushallituksesta sai keväällä 2016 ensimmäistä kertaa hakea valtionavustusta varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Avustuksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, pedagogista toimintakulttuuria sekä pedagogiikan johtamista. Avustuksen tarkoitus on tukea hankkeita, joissa varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista osaamista kehitetään. Tarkoituksena on tukea henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa lasten kehitystä ja oppimista sekä hyvinvointia tukevaksi.

Ypäjä, Humppila ja Jokioinen hakivat hankerahoitusta yhdessä hankenimellä: Pedagogiikka vahvaksi -päivityshanke. Hankerahoitus myönnettiin. Kolmen kunnan yhteishankkeen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin lisää.

________________________________________________________________________________________

12.7.2016  Tulotiedot

Asiakkaille jaettiin kesäkuussa tulotietokaavakkeet, jotka tuli toimittaa 4.7.2016 mennessä päivähoitotoimistoon. Pyydämme ystävällisesti kaikkia asiakkaita toimittamaan tulotiedot välittömästi. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määräytyy korkein maksu.

________________________________________________________________________________________

23.6.2016 Kesäloma

Päiväkodin kesäsulku alkaa 4.7.2016. Tapaamme jälleen 25.7.2016. Toivotamme kaikille lapsille ja aikuisille ONNELLISTA KESÄLOMAA!

________________________________________________________________________________________

16.6.2016 Valtakunnallisia uutisia:

Varhaiskasvatuslain asiakasmaksuja koskevan lain käsittely siirtyy syksyyn 2016. Kerroimme asiakkaillemme toukokuun tiedotteessa, että uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.8.2016. Tänään tulleen tiedon mukaan sivistysvaliokunta on keskeyttänyt varhaiskasvatuslain asiakasmaksuja koskevan lakiesityksen käsittelyn. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei siis tule voimaan 1.8.2016. Indeksikorotukset kuitenkin astuvat voimaan elokuun alusta. Niiden osalta Ypäjän kunnassa on jo keväällä tehty lautakunnan päätös.  Indeksikorotusten mukaiset päivähoidon hinnat löytyvät kunnan sivulta.

 

________________________________________________________________________________________

1.6.216

Tervetuloa lukemaan ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksesta. Jatkossa asiakkaat löytävät täältä  ajankohtaiset tiedotusasiat eikä koteihin lähetetä enää varhaiskasvatusjohtajan yleisiä paperitiedotteita. Lomakyselyt sekä muut tarvittavat kyselyt tehdään edelleen paperiversiona.