Ajankohtaista

14.09.2016

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö 2016-2017

 

Forssan seudulla on yhteensä 34 luokiteltua pohjavesialuetta. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä näillä pohjavesialueilla on yhteensä 31 345 m3/d. Työn tavoitteena on selvittää pohjavesialueiden nykytila ja luokittelun ajantasaisuus. Päivitystyön yhteydessä selvitetään myös yhteistarkkailun tarvetta ja mahdollisuutta. Työssä hyödynnetään vanhaa suojelusuunnitelmaa sekä kerätään lisää tietoa pohjaveden laadusta ja määrästä sekä jo tehdyistä tutkimuksista, että maastossa.

 

Laadittavan pohjavesien suojelusuunnitelman sisältö noudattelee Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman sisältöä ja ottaa huomioon Suomen ympäristökeskuksen ”Pohjavesialueiden suunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä”. Päivitystyön lähtöaineistoja ovat aikaisemmin laaditut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, Hertta-tietokanta, Matti-tietokanta, erilaiset mm. kaavoihin liittyvät pohjavesiselvitykset ja saatavilla olevat tiedot pohjavesialueiden geomorfologisesta rakenteesta. Työssä hyödynnetään veden- ja maa-ainesten ottoon sekä ympäristölupiin liittyviä pohjavesien velvoitetarkkailu- ja muuta pohjavesien tutkimustietoa sekä vesienhoitosuunnittelussa ja POSKI-projektissa syntynyttä aineistoa.

 

Uutta pohjaveden laatua ja korkeutta mittaavaa tietoa tuotetaan työssä aikaisempaa vähemmän eikä uusia pohjavesiputkia sijoiteta muutoin, kuin erityisen perustellusta syystä. Työssä voidaan käyttää myös vain tarvittavien mittausten ajaksi asennettavia pohjavesiputkia. Näistä asennettavista, pysyvistä tai tilapäisistä pohjevesiputkista, ollaan yhteydessä maanomistajiin ja pyydetään tarvittavat asennusluvat.

 

Tehtävästä työstä tiedotetaan aina tarvittaessa Forssan lehdessä. Lisäksi osallistuvat kunnat tiedottavat hankkeesta omilla verkkosivuillaan, jotta kaikki maanomistajat saavat tiedon konsultin mahdollisesta liikkumisesta selvitystyössä heidän alueillaan. Riskikartoitusta hyödyntäen työssä tuotetaan toimenpideohjelma, joka sisältää toimenpiteiden priorisoinnin, aikataulun ja vastuutahot. Ympäristölupien valmistelun ja valvonnan tueksi tuotetaan ohjeistus pohjavesiriskien vähentämiseksi. Pohjavesien suojaaminen on tarpeen erityisesti, kun riskejä ei ole mahdollista poistaa pohjavesialueelta.

 

Hankinnasta vastaa Forssan vesihuoltoliikelaitos. Työtä ohjaa ja valvoo perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat:

Jalava Hannu Tammelan kunta

Kopra Juha Humppilan kunta

Käkönen Jouko Ypäjän kunta

Mustonen Paula Hämeen liitto

Paakkonen Kimmo Forssan vesihuoltoliikelaitos

Salminen Niina Forssan kaupunki

Siiro Petri Hämeen ELY-keskus

Syrjälä Mika Humppilan Vesihuolto Oy

Talikka Petri Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Tasala kari Jokioisten kunta

Tuki Miikka Tammelan kunta

 

Hankinnan toteutuksesta vastaa ja konsulttina toimii FCG suunnittelu ja tekniikka Oy.

 


Lähettäjä
Maarit Anttila
14.09.2016
Viimeksi muokattu
05.10.2017
14.09.2016

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö 2016-2017

 

Forssan seudulla on yhteensä 34 luokiteltua pohjavesialuetta. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä näillä pohjavesialueilla on yhteensä 31 345 m3/d. Työn tavoitteena on selvittää pohjavesialueiden nykytila ja luokittelun ajantasaisuus. Päivitystyön yhteydessä selvitetään myös yhteistarkkailun tarvetta ja mahdollisuutta. Työssä hyödynnetään vanhaa suojelusuunnitelmaa sekä kerätään lisää tietoa pohjaveden laadusta ja määrästä sekä jo tehdyistä tutkimuksista, että maastossa.

 

Laadittavan pohjavesien suojelusuunnitelman sisältö noudattelee Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman sisältöä ja ottaa huomioon Suomen ympäristökeskuksen ”Pohjavesialueiden suunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä”. Päivitystyön lähtöaineistoja ovat aikaisemmin laaditut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, Hertta-tietokanta, Matti-tietokanta, erilaiset mm. kaavoihin liittyvät pohjavesiselvitykset ja saatavilla olevat tiedot pohjavesialueiden geomorfologisesta rakenteesta. Työssä hyödynnetään veden- ja maa-ainesten ottoon sekä ympäristölupiin liittyviä pohjavesien velvoitetarkkailu- ja muuta pohjavesien tutkimustietoa sekä vesienhoitosuunnittelussa ja POSKI-projektissa syntynyttä aineistoa.

 

Uutta pohjaveden laatua ja korkeutta mittaavaa tietoa tuotetaan työssä aikaisempaa vähemmän eikä uusia pohjavesiputkia sijoiteta muutoin, kuin erityisen perustellusta syystä. Työssä voidaan käyttää myös vain tarvittavien mittausten ajaksi asennettavia pohjavesiputkia. Näistä asennettavista, pysyvistä tai tilapäisistä pohjevesiputkista, ollaan yhteydessä maanomistajiin ja pyydetään tarvittavat asennusluvat.

 

Tehtävästä työstä tiedotetaan aina tarvittaessa Forssan lehdessä. Lisäksi osallistuvat kunnat tiedottavat hankkeesta omilla verkkosivuillaan, jotta kaikki maanomistajat saavat tiedon konsultin mahdollisesta liikkumisesta selvitystyössä heidän alueillaan. Riskikartoitusta hyödyntäen työssä tuotetaan toimenpideohjelma, joka sisältää toimenpiteiden priorisoinnin, aikataulun ja vastuutahot. Ympäristölupien valmistelun ja valvonnan tueksi tuotetaan ohjeistus pohjavesiriskien vähentämiseksi. Pohjavesien suojaaminen on tarpeen erityisesti, kun riskejä ei ole mahdollista poistaa pohjavesialueelta.

 

Hankinnasta vastaa Forssan vesihuoltoliikelaitos. Työtä ohjaa ja valvoo perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat:

Jalava Hannu Tammelan kunta

Kopra Juha Humppilan kunta

Käkönen Jouko Ypäjän kunta

Mustonen Paula Hämeen liitto

Paakkonen Kimmo Forssan vesihuoltoliikelaitos

Salminen Niina Forssan kaupunki

Siiro Petri Hämeen ELY-keskus

Syrjälä Mika Humppilan Vesihuolto Oy

Talikka Petri Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Tasala kari Jokioisten kunta

Tuki Miikka Tammelan kunta

 

Hankinnan toteutuksesta vastaa ja konsulttina toimii FCG suunnittelu ja tekniikka Oy.

 


Lähettäjä
Maarit Anttila
14.09.2016
Viimeksi muokattu
05.10.2017
14.09.2016

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö 2016-2017

 

Forssan seudulla on yhteensä 34 luokiteltua pohjavesialuetta. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä näillä pohjavesialueilla on yhteensä 31 345 m3/d. Työn tavoitteena on selvittää pohjavesialueiden nykytila ja luokittelun ajantasaisuus. Päivitystyön yhteydessä selvitetään myös yhteistarkkailun tarvetta ja mahdollisuutta. Työssä hyödynnetään vanhaa suojelusuunnitelmaa sekä kerätään lisää tietoa pohjaveden laadusta ja määrästä sekä jo tehdyistä tutkimuksista, että maastossa.

 

Laadittavan pohjavesien suojelusuunnitelman sisältö noudattelee Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman sisältöä ja ottaa huomioon Suomen ympäristökeskuksen ”Pohjavesialueiden suunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä”. Päivitystyön lähtöaineistoja ovat aikaisemmin laaditut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, Hertta-tietokanta, Matti-tietokanta, erilaiset mm. kaavoihin liittyvät pohjavesiselvitykset ja saatavilla olevat tiedot pohjavesialueiden geomorfologisesta rakenteesta. Työssä hyödynnetään veden- ja maa-ainesten ottoon sekä ympäristölupiin liittyviä pohjavesien velvoitetarkkailu- ja muuta pohjavesien tutkimustietoa sekä vesienhoitosuunnittelussa ja POSKI-projektissa syntynyttä aineistoa.

 

Uutta pohjaveden laatua ja korkeutta mittaavaa tietoa tuotetaan työssä aikaisempaa vähemmän eikä uusia pohjavesiputkia sijoiteta muutoin, kuin erityisen perustellusta syystä. Työssä voidaan käyttää myös vain tarvittavien mittausten ajaksi asennettavia pohjavesiputkia. Näistä asennettavista, pysyvistä tai tilapäisistä pohjevesiputkista, ollaan yhteydessä maanomistajiin ja pyydetään tarvittavat asennusluvat.

 

Tehtävästä työstä tiedotetaan aina tarvittaessa Forssan lehdessä. Lisäksi osallistuvat kunnat tiedottavat hankkeesta omilla verkkosivuillaan, jotta kaikki maanomistajat saavat tiedon konsultin mahdollisesta liikkumisesta selvitystyössä heidän alueillaan. Riskikartoitusta hyödyntäen työssä tuotetaan toimenpideohjelma, joka sisältää toimenpiteiden priorisoinnin, aikataulun ja vastuutahot. Ympäristölupien valmistelun ja valvonnan tueksi tuotetaan ohjeistus pohjavesiriskien vähentämiseksi. Pohjavesien suojaaminen on tarpeen erityisesti, kun riskejä ei ole mahdollista poistaa pohjavesialueelta.

 

Hankinnasta vastaa Forssan vesihuoltoliikelaitos. Työtä ohjaa ja valvoo perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat:

Jalava Hannu Tammelan kunta

Kopra Juha Humppilan kunta

Käkönen Jouko Ypäjän kunta

Mustonen Paula Hämeen liitto

Paakkonen Kimmo Forssan vesihuoltoliikelaitos

Salminen Niina Forssan kaupunki

Siiro Petri Hämeen ELY-keskus

Syrjälä Mika Humppilan Vesihuolto Oy

Talikka Petri Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Tasala kari Jokioisten kunta

Tuki Miikka Tammelan kunta

 

Hankinnan toteutuksesta vastaa ja konsulttina toimii FCG suunnittelu ja tekniikka Oy.

 


Lähettäjä
Maarit Anttila
14.09.2016
Viimeksi muokattu
05.10.2017

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia