Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata turvallinen hoitopäivä lapsille. Se on kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien sekä varhaiskasvatuksen tiloista vastaavien ja huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoite on sitouttaa varhaiskasvatuksen henkilöstö niihin lakiin ja asetuksiin, joita on säädetty sekä ohjeistaa heitä varautumaan yllättäviin häiriötilanteisiin, ehkäisemään niiden syntymistä sekä toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen.

Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin 2015–2016 toimintakauden aikana. Työryhmään osallistui varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä asiantuntijoita muista hallintokunnista. Suunnitelmassa on noudatettu yleisiä turvallisuussuunnitelmalle annettuja ohjeita sekä esitetty niitä suosituksia, joita esimerkiksi aluehallintovirasto esittää. Turvallisuussuunnitelma on suunnitelma, jonka pohjalta lähdemme varhaiskasvatuksessa toteuttamaan turvallisuuskäytänteitä. Osa käytänteistä on jo hyvin vakiintuneita mutta osa tässä suunnitelmassa esitettyjä käytänteitä hakevat vielä rutiinia. Toimintakauden 2016–2017 aikana järjestetään henkilöstölle sammutuskoulutus, päivitetään ensiaputaitoja sekä pidetään palo- ja etsintäharjoitukset päiväkodilla.

Suunnitelmaa päivitetään sitä mukaan kuin esimerkiksi yhteystietoihin tai muihin toimintaa ohjaaviin asetuksiin tulee muutoksia.

VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata turvallinen hoitopäivä lapsille. Se on kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien sekä varhaiskasvatuksen tiloista vastaavien ja huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoite on sitouttaa varhaiskasvatuksen henkilöstö niihin lakiin ja asetuksiin, joita on säädetty sekä ohjeistaa heitä varautumaan yllättäviin häiriötilanteisiin, ehkäisemään niiden syntymistä sekä toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen.

Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin 2015–2016 toimintakauden aikana. Työryhmään osallistui varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä asiantuntijoita muista hallintokunnista. Suunnitelmassa on noudatettu yleisiä turvallisuussuunnitelmalle annettuja ohjeita sekä esitetty niitä suosituksia, joita esimerkiksi aluehallintovirasto esittää. Turvallisuussuunnitelma on suunnitelma, jonka pohjalta lähdemme varhaiskasvatuksessa toteuttamaan turvallisuuskäytänteitä. Osa käytänteistä on jo hyvin vakiintuneita mutta osa tässä suunnitelmassa esitettyjä käytänteitä hakevat vielä rutiinia. Toimintakauden 2016–2017 aikana järjestetään henkilöstölle sammutuskoulutus, päivitetään ensiaputaitoja sekä pidetään palo- ja etsintäharjoitukset päiväkodilla.

Suunnitelmaa päivitetään sitä mukaan kuin esimerkiksi yhteystietoihin tai muihin toimintaa ohjaaviin asetuksiin tulee muutoksia.

VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata turvallinen hoitopäivä lapsille. Se on kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien sekä varhaiskasvatuksen tiloista vastaavien ja huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoite on sitouttaa varhaiskasvatuksen henkilöstö niihin lakiin ja asetuksiin, joita on säädetty sekä ohjeistaa heitä varautumaan yllättäviin häiriötilanteisiin, ehkäisemään niiden syntymistä sekä toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen.

Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin 2015–2016 toimintakauden aikana. Työryhmään osallistui varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä asiantuntijoita muista hallintokunnista. Suunnitelmassa on noudatettu yleisiä turvallisuussuunnitelmalle annettuja ohjeita sekä esitetty niitä suosituksia, joita esimerkiksi aluehallintovirasto esittää. Turvallisuussuunnitelma on suunnitelma, jonka pohjalta lähdemme varhaiskasvatuksessa toteuttamaan turvallisuuskäytänteitä. Osa käytänteistä on jo hyvin vakiintuneita mutta osa tässä suunnitelmassa esitettyjä käytänteitä hakevat vielä rutiinia. Toimintakauden 2016–2017 aikana järjestetään henkilöstölle sammutuskoulutus, päivitetään ensiaputaitoja sekä pidetään palo- ja etsintäharjoitukset päiväkodilla.

Suunnitelmaa päivitetään sitä mukaan kuin esimerkiksi yhteystietoihin tai muihin toimintaa ohjaaviin asetuksiin tulee muutoksia.

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia