Laadun arviointi

LAADUN ARVIOINTI

Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan säännöllisesti. Laadun varmistamista ohjaa varhaiskasvatuslaki sekä asetus,  —varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset linjaukset, —varhaiskasvatussuunnitelman perusteet —sekä esiopetusta määrittelevä laki. Jokaisella lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka arvioidaan kerran vuodessa. Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut.

Laadun arviointi koostuu  myös kyselystä, joka vuorovuosin lähetetään joko lapsille tai huoltajille. Toimintakauden 2015–2016 kyselyt on toimitettu tänä vuonna kaikille päiväkodin ja perhepäivähoidon lapsille (5.4.2016). Lapset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, joiden ajatuksilla, tuntemuksilla ja kokemuksilla on suuri arvo. Toivomme, että mahdollisimman moni lapsi osallistuu kyselyyn ja näin saamme kerättyä arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan lapset toivovat varhaiskasvatuksen laatua kehitettävän. Kyselyn koonti käydään läpi koko henkilöstön koulutuspäivässä 6.5.2016 ja siitä saatu aineisto otetaan osaksi ensi toimintakauden suunnittelua.

 

Kysely lapsille 2016-koonti  löytyy täältä:

 

 

LAADUN ARVIOINTI

Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan säännöllisesti. Laadun varmistamista ohjaa varhaiskasvatuslaki sekä asetus,  —varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset linjaukset, —varhaiskasvatussuunnitelman perusteet —sekä esiopetusta määrittelevä laki. Jokaisella lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka arvioidaan kerran vuodessa. Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut.

Laadun arviointi koostuu  myös kyselystä, joka vuorovuosin lähetetään joko lapsille tai huoltajille. Toimintakauden 2015–2016 kyselyt on toimitettu tänä vuonna kaikille päiväkodin ja perhepäivähoidon lapsille (5.4.2016). Lapset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, joiden ajatuksilla, tuntemuksilla ja kokemuksilla on suuri arvo. Toivomme, että mahdollisimman moni lapsi osallistuu kyselyyn ja näin saamme kerättyä arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan lapset toivovat varhaiskasvatuksen laatua kehitettävän. Kyselyn koonti käydään läpi koko henkilöstön koulutuspäivässä 6.5.2016 ja siitä saatu aineisto otetaan osaksi ensi toimintakauden suunnittelua.

 

Kysely lapsille 2016-koonti  löytyy täältä:

 

 

LAADUN ARVIOINTI

Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan säännöllisesti. Laadun varmistamista ohjaa varhaiskasvatuslaki sekä asetus,  —varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset linjaukset, —varhaiskasvatussuunnitelman perusteet —sekä esiopetusta määrittelevä laki. Jokaisella lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka arvioidaan kerran vuodessa. Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut.

Laadun arviointi koostuu  myös kyselystä, joka vuorovuosin lähetetään joko lapsille tai huoltajille. Toimintakauden 2015–2016 kyselyt on toimitettu tänä vuonna kaikille päiväkodin ja perhepäivähoidon lapsille (5.4.2016). Lapset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, joiden ajatuksilla, tuntemuksilla ja kokemuksilla on suuri arvo. Toivomme, että mahdollisimman moni lapsi osallistuu kyselyyn ja näin saamme kerättyä arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan lapset toivovat varhaiskasvatuksen laatua kehitettävän. Kyselyn koonti käydään läpi koko henkilöstön koulutuspäivässä 6.5.2016 ja siitä saatu aineisto otetaan osaksi ensi toimintakauden suunnittelua.

 

Kysely lapsille 2016-koonti  löytyy täältä:

 

 

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia