Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma

 

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

Varhaiskasvatussuunnitelmaa(2014) on täydennetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmalla, johon on osallistunut koko varhaiskasvatuksen väki. Prosessi aloitettiin henkilöstön pedagogisena palaverina, jossa käsiteltiin  teorian sekä tutkimusten valossa kiusaamista varhaislapsuudessa.  Suunnitelman laadinta jatkui siten, että kaikki ryhmät sekä perhepäivähoitajat kokosivat omia teoriatietoon pohjaavia käytänteitä sekä sopivat malleja havainnointiin ja kiusaamisen ehkäisyyn. Ryhmien raporteista koottiin Ypäjän varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Lisäksi ryhmien lastentarhanopettajat perehtyivät MLL:n julkaisemaan varhaislapsuuden kiusaamista käsittelevään materiaaliin. Osa päivähoitajista osallistui kiusaamista käsittelevään koulutukseen huhtikuussa 2016. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma liitetään vuonna 2017 laadittavaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä:

 

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

Varhaiskasvatussuunnitelmaa(2014) on täydennetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmalla, johon on osallistunut koko varhaiskasvatuksen väki. Prosessi aloitettiin henkilöstön pedagogisena palaverina, jossa käsiteltiin  teorian sekä tutkimusten valossa kiusaamista varhaislapsuudessa.  Suunnitelman laadinta jatkui siten, että kaikki ryhmät sekä perhepäivähoitajat kokosivat omia teoriatietoon pohjaavia käytänteitä sekä sopivat malleja havainnointiin ja kiusaamisen ehkäisyyn. Ryhmien raporteista koottiin Ypäjän varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Lisäksi ryhmien lastentarhanopettajat perehtyivät MLL:n julkaisemaan varhaislapsuuden kiusaamista käsittelevään materiaaliin. Osa päivähoitajista osallistui kiusaamista käsittelevään koulutukseen huhtikuussa 2016. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma liitetään vuonna 2017 laadittavaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä:

 

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

Varhaiskasvatussuunnitelmaa(2014) on täydennetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmalla, johon on osallistunut koko varhaiskasvatuksen väki. Prosessi aloitettiin henkilöstön pedagogisena palaverina, jossa käsiteltiin  teorian sekä tutkimusten valossa kiusaamista varhaislapsuudessa.  Suunnitelman laadinta jatkui siten, että kaikki ryhmät sekä perhepäivähoitajat kokosivat omia teoriatietoon pohjaavia käytänteitä sekä sopivat malleja havainnointiin ja kiusaamisen ehkäisyyn. Ryhmien raporteista koottiin Ypäjän varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Lisäksi ryhmien lastentarhanopettajat perehtyivät MLL:n julkaisemaan varhaislapsuuden kiusaamista käsittelevään materiaaliin. Osa päivähoitajista osallistui kiusaamista käsittelevään koulutukseen huhtikuussa 2016. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma liitetään vuonna 2017 laadittavaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä:

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia