Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos

Vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kunnan alueen ja raakavetenä käytetään pelkästään pohjavettä, jota pumpataan kolmelta eri vedenottamolta.

Viemäriverkosto kattaa asemakaava-alueen ja Hevosopiston alueen Varsanojantien varresta. Jätevedet puhdistetaan jäteveden puhdistamolla, joka on saneerattu vuonna 2002.

Ennen kiinteistön liittämistä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon tulee liittyjällä olla hyväksytty liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja sopimusasioita hoitaa Tekninen johtaja.

Liittymismaksujen perinnän ja vesilaskutuksen hoitaa Forssan vesihuoltoliikelaitos, vesi- ja jätevesilaskutus.

Vika- ja häiriöilmoitukset:   vesi- ja viemärilaitoksen  hoitaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimuksen siirto uudelle omistajalle

YPÄJÄN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS TAKSAT 1.1.2019 ALKAEN

 

 

 

 

KUULUTUS VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEESTA LÖYTYY TÄÄLTÄ. KUULUTUKSEN LIITTEET: TEKSTI,  KARTTA1, .

Vesihuoltolaitos

Vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kunnan alueen ja raakavetenä käytetään pelkästään pohjavettä, jota pumpataan kolmelta eri vedenottamolta.

Viemäriverkosto kattaa asemakaava-alueen ja Hevosopiston alueen Varsanojantien varresta. Jätevedet puhdistetaan jäteveden puhdistamolla, joka on saneerattu vuonna 2002.

Ennen kiinteistön liittämistä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon tulee liittyjällä olla hyväksytty liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja sopimusasioita hoitaa Tekninen johtaja.

Liittymismaksujen perinnän ja vesilaskutuksen hoitaa Forssan vesihuoltoliikelaitos, vesi- ja jätevesilaskutus.

Vika- ja häiriöilmoitukset:   vesi- ja viemärilaitoksen  hoitaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimuksen siirto uudelle omistajalle

YPÄJÄN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS TAKSAT 1.1.2019 ALKAEN

 

 

 

 

KUULUTUS VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEESTA LÖYTYY TÄÄLTÄ. KUULUTUKSEN LIITTEET: TEKSTI,  KARTTA1, .

Vesihuoltolaitos

Vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kunnan alueen ja raakavetenä käytetään pelkästään pohjavettä, jota pumpataan kolmelta eri vedenottamolta.

Viemäriverkosto kattaa asemakaava-alueen ja Hevosopiston alueen Varsanojantien varresta. Jätevedet puhdistetaan jäteveden puhdistamolla, joka on saneerattu vuonna 2002.

Ennen kiinteistön liittämistä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon tulee liittyjällä olla hyväksytty liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja sopimusasioita hoitaa Tekninen johtaja.

Liittymismaksujen perinnän ja vesilaskutuksen hoitaa Forssan vesihuoltoliikelaitos, vesi- ja jätevesilaskutus.

Vika- ja häiriöilmoitukset:   vesi- ja viemärilaitoksen  hoitaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimuksen siirto uudelle omistajalle

YPÄJÄN KUNTA
VESIHUOLTOLAITOS TAKSAT 1.1.2019 ALKAEN

 

 

 

 

KUULUTUS VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEESTA LÖYTYY TÄÄLTÄ. KUULUTUKSEN LIITTEET: TEKSTI,  KARTTA1, .

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia