Rakennuslupahakemuksessa tarvittavat lomakkeet

Rakennuslupahakemuksessa aina tarvittavat lomakkeet

 

1.Rakennuslupahakemus 2kpl


* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma hakemus

2.Pääpiirustukset 2 sarjaa, pätevän suunnittelijan laatimat (rkm, RI, RA, jne.)RakMkA2

* Asemapiirustus  1:500


* Pohjapiirustus joka kerroksesta1:50, vaikka toimenpide koskisi vain toista kerrosta


* Leikkauspiirustukset 1:50


* Julkisivupiirustus 1:100

3.Rakennepiirustukset 2 sarjaaRakMkA2

* perustus 


* perustuksen ja ulkoseinän liittyminen


* välipohja


* välipohjan ja ulkoseinän liittyminen


* ulkoseinän ja yläpohjan liittyminen


* kostean tilan leikkaukset

4.ErityissuunnitelmatMRL 134 §

* radonputkisto suunnitelmat


* kvv-suunnitelmat


* lvi-suunnitelmat


* iv-suunnitelmat


* sähkösuunnitelmat

5.Rakennuksen energiatodistus ja energiaselvitys, lähtötietoineenRakMkD3

* lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittaminen (tasauslaskenta)


* energiakulutuksen osoittaminen (lähtötiedot)


* energiatodistus

6.Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/toimenpideluvan vireilletulon johdosta 1kpl/naapuri sekä tulevasta rakennustyöstä ilmoittaminen rakennuspaikallaMRL 133 §

*kuulemisen lisäksi on asennettava vähintään 14 päivää ennen lupapäätöstä ilmoituskyltti, josta ilmenee kiinteistön omistajan nimi ja rakennushankkeen laatuMRA65 §
7.Rakennushankeilmoitus (RH1-RH2)MRL147 §

* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma ilmoitus

8.Selvitys rakennuspaikan hallinnasta


*lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus

9.Selvitys suunnitelijoista (Liite 1)RakMkA2

* Pääsuunnittelija


* Rakennussuunnittelija


* Rakennesuunnittelija


* Lvi-suunnittelija


* Kvv-suunnittelija


* Iv-suunnittelija

10.Vastaavan työnjohtajan hakemus/Ilmoitus 1 kplRakMkA1
11.Pohjatutkimus/ PohjaselvitysRakMkB3
12.Erityisalojen työnjohtajan hakemus/ilmoitus 1 kplRakMkA1

* Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja


* Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyönjohtaja


* Muu erityisalojen työnjohtaja

13.Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä 2 sarjaaRakMkA1

* koskee kunnan viemäriverkostojen ulkopuolisia kiinteistöjä


* kopio esiselvityslomakkeesta


* jätevesijärjestelmän selvityslomake


* yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta


* asemapiirustus 1:500


* pituusleikkauspiirustus 1:50


* poikkileikkauspiirustus 1:50


* mitoituslaskelma ja tehokkuuslaskelma


* käyttö ja huolto-ohjeet

14.Poikkeamislupapäätös/ suunnittelutarvealueratkaisuMRL171 § 137 §

* rakennuslupaan liitetään alkuperäinen poikkeamislupapäätös tai suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen

15.Rakennusluvan yhteydessä vähäinen poikkeaminenMRL175 §

* selvitys poikkeamisesta; mistä, miksi?


Luonnosvaiheen suunnitelmat esitettävä ennen lupahakemuksen jättämistä.


Hakemuksessa tarvittavia lomakkeita löytyy www.suomi.fi ja  saa niitä saa rakennusvalvonnasta.


Lisätietoja tarvittaessa antaa rakennustarkastaja, puh. 76265240

Rakennuslupahakemuksessa aina tarvittavat lomakkeet

 

1.Rakennuslupahakemus 2kpl


* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma hakemus

2.Pääpiirustukset 2 sarjaa, pätevän suunnittelijan laatimat (rkm, RI, RA, jne.)RakMkA2

* Asemapiirustus  1:500


* Pohjapiirustus joka kerroksesta1:50, vaikka toimenpide koskisi vain toista kerrosta


* Leikkauspiirustukset 1:50


* Julkisivupiirustus 1:100

3.Rakennepiirustukset 2 sarjaaRakMkA2

* perustus 


* perustuksen ja ulkoseinän liittyminen


* välipohja


* välipohjan ja ulkoseinän liittyminen


* ulkoseinän ja yläpohjan liittyminen


* kostean tilan leikkaukset

4.ErityissuunnitelmatMRL 134 §

* radonputkisto suunnitelmat


* kvv-suunnitelmat


* lvi-suunnitelmat


* iv-suunnitelmat


* sähkösuunnitelmat

5.Rakennuksen energiatodistus ja energiaselvitys, lähtötietoineenRakMkD3

* lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittaminen (tasauslaskenta)


* energiakulutuksen osoittaminen (lähtötiedot)


* energiatodistus

6.Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/toimenpideluvan vireilletulon johdosta 1kpl/naapuri sekä tulevasta rakennustyöstä ilmoittaminen rakennuspaikallaMRL 133 §

*kuulemisen lisäksi on asennettava vähintään 14 päivää ennen lupapäätöstä ilmoituskyltti, josta ilmenee kiinteistön omistajan nimi ja rakennushankkeen laatuMRA65 §
7.Rakennushankeilmoitus (RH1-RH2)MRL147 §

* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma ilmoitus

8.Selvitys rakennuspaikan hallinnasta


*lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus

9.Selvitys suunnitelijoista (Liite 1)RakMkA2

* Pääsuunnittelija


* Rakennussuunnittelija


* Rakennesuunnittelija


* Lvi-suunnittelija


* Kvv-suunnittelija


* Iv-suunnittelija

10.Vastaavan työnjohtajan hakemus/Ilmoitus 1 kplRakMkA1
11.Pohjatutkimus/ PohjaselvitysRakMkB3
12.Erityisalojen työnjohtajan hakemus/ilmoitus 1 kplRakMkA1

* Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja


* Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyönjohtaja


* Muu erityisalojen työnjohtaja

13.Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä 2 sarjaaRakMkA1

* koskee kunnan viemäriverkostojen ulkopuolisia kiinteistöjä


* kopio esiselvityslomakkeesta


* jätevesijärjestelmän selvityslomake


* yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta


* asemapiirustus 1:500


* pituusleikkauspiirustus 1:50


* poikkileikkauspiirustus 1:50


* mitoituslaskelma ja tehokkuuslaskelma


* käyttö ja huolto-ohjeet

14.Poikkeamislupapäätös/ suunnittelutarvealueratkaisuMRL171 § 137 §

* rakennuslupaan liitetään alkuperäinen poikkeamislupapäätös tai suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen

15.Rakennusluvan yhteydessä vähäinen poikkeaminenMRL175 §

* selvitys poikkeamisesta; mistä, miksi?


Luonnosvaiheen suunnitelmat esitettävä ennen lupahakemuksen jättämistä.


Hakemuksessa tarvittavia lomakkeita löytyy www.suomi.fi ja  saa niitä saa rakennusvalvonnasta.


Lisätietoja tarvittaessa antaa rakennustarkastaja, puh. 76265240

Rakennuslupahakemuksessa aina tarvittavat lomakkeet

 

1.Rakennuslupahakemus 2kpl


* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma hakemus

2.Pääpiirustukset 2 sarjaa, pätevän suunnittelijan laatimat (rkm, RI, RA, jne.)RakMkA2

* Asemapiirustus  1:500


* Pohjapiirustus joka kerroksesta1:50, vaikka toimenpide koskisi vain toista kerrosta


* Leikkauspiirustukset 1:50


* Julkisivupiirustus 1:100

3.Rakennepiirustukset 2 sarjaaRakMkA2

* perustus 


* perustuksen ja ulkoseinän liittyminen


* välipohja


* välipohjan ja ulkoseinän liittyminen


* ulkoseinän ja yläpohjan liittyminen


* kostean tilan leikkaukset

4.ErityissuunnitelmatMRL 134 §

* radonputkisto suunnitelmat


* kvv-suunnitelmat


* lvi-suunnitelmat


* iv-suunnitelmat


* sähkösuunnitelmat

5.Rakennuksen energiatodistus ja energiaselvitys, lähtötietoineenRakMkD3

* lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittaminen (tasauslaskenta)


* energiakulutuksen osoittaminen (lähtötiedot)


* energiatodistus

6.Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/toimenpideluvan vireilletulon johdosta 1kpl/naapuri sekä tulevasta rakennustyöstä ilmoittaminen rakennuspaikallaMRL 133 §

*kuulemisen lisäksi on asennettava vähintään 14 päivää ennen lupapäätöstä ilmoituskyltti, josta ilmenee kiinteistön omistajan nimi ja rakennushankkeen laatuMRA65 §
7.Rakennushankeilmoitus (RH1-RH2)MRL147 §

* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma ilmoitus

8.Selvitys rakennuspaikan hallinnasta


*lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus

9.Selvitys suunnitelijoista (Liite 1)RakMkA2

* Pääsuunnittelija


* Rakennussuunnittelija


* Rakennesuunnittelija


* Lvi-suunnittelija


* Kvv-suunnittelija


* Iv-suunnittelija

10.Vastaavan työnjohtajan hakemus/Ilmoitus 1 kplRakMkA1
11.Pohjatutkimus/ PohjaselvitysRakMkB3
12.Erityisalojen työnjohtajan hakemus/ilmoitus 1 kplRakMkA1

* Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja


* Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyönjohtaja


* Muu erityisalojen työnjohtaja

13.Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä 2 sarjaaRakMkA1

* koskee kunnan viemäriverkostojen ulkopuolisia kiinteistöjä


* kopio esiselvityslomakkeesta


* jätevesijärjestelmän selvityslomake


* yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta


* asemapiirustus 1:500


* pituusleikkauspiirustus 1:50


* poikkileikkauspiirustus 1:50


* mitoituslaskelma ja tehokkuuslaskelma


* käyttö ja huolto-ohjeet

14.Poikkeamislupapäätös/ suunnittelutarvealueratkaisuMRL171 § 137 §

* rakennuslupaan liitetään alkuperäinen poikkeamislupapäätös tai suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen

15.Rakennusluvan yhteydessä vähäinen poikkeaminenMRL175 §

* selvitys poikkeamisesta; mistä, miksi?


Luonnosvaiheen suunnitelmat esitettävä ennen lupahakemuksen jättämistä.


Hakemuksessa tarvittavia lomakkeita löytyy www.suomi.fi ja  saa niitä saa rakennusvalvonnasta.


Lisätietoja tarvittaessa antaa rakennustarkastaja, puh. 76265240

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia