Maa-ainesluvassa tarvittavat asiakirjat

Maa-ainesluvassa tarvittavat asiakirjat

 

1.Maa-aineslupahakemus 2kpl


2.Ottamissunnitelma 4 sarjaa

* Ottamisalueen karttapiirustus

* Ottamisalueen asemapiirustus  

 - alueen sijainti

 - rajat ja naapuritilat, omistajat osoitteineen

* Rekisterikartta

* Leikkauspiirustukset pituus- ja poikkileikkaus


3.Hakijan hallintaoikeus ottamispaikkaan

* lainhuuto

* kauppakirja

* valtakirja


4.Selostusosa 4 sarjaa

YLEISTÄ

Ottamissuunnitelmassa on annettava mm. seuraavat tiedot:

 - otettavan maa-aineksen laatu

 - maa-aineksen kokonaismäärä

 - vuotuinen ottamismäärä

 - ottamisalueen pinta-ala

 - ottamisaika

 - pohjaveden pinnan korkeustiedot, ylin taso

 - suojavyöhykkeet

 - alueen ympäristöolot ennen ottamista

 - ottamisalueen rajauksesta, 

 - kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta

 - ottamistoiminnan etenemissuunnista

 - liikenteelliset ratkaisut

  -alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen

 - puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista

   istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen

 - jälkihoidon hoitaminen


Maa-ainesluvassa tarvittavat asiakirjat

 

1.Maa-aineslupahakemus 2kpl


2.Ottamissunnitelma 4 sarjaa

* Ottamisalueen karttapiirustus

* Ottamisalueen asemapiirustus  

 - alueen sijainti

 - rajat ja naapuritilat, omistajat osoitteineen

* Rekisterikartta

* Leikkauspiirustukset pituus- ja poikkileikkaus


3.Hakijan hallintaoikeus ottamispaikkaan

* lainhuuto

* kauppakirja

* valtakirja


4.Selostusosa 4 sarjaa

YLEISTÄ

Ottamissuunnitelmassa on annettava mm. seuraavat tiedot:

 - otettavan maa-aineksen laatu

 - maa-aineksen kokonaismäärä

 - vuotuinen ottamismäärä

 - ottamisalueen pinta-ala

 - ottamisaika

 - pohjaveden pinnan korkeustiedot, ylin taso

 - suojavyöhykkeet

 - alueen ympäristöolot ennen ottamista

 - ottamisalueen rajauksesta, 

 - kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta

 - ottamistoiminnan etenemissuunnista

 - liikenteelliset ratkaisut

  -alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen

 - puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista

   istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen

 - jälkihoidon hoitaminen


Maa-ainesluvassa tarvittavat asiakirjat

 

1.Maa-aineslupahakemus 2kpl


2.Ottamissunnitelma 4 sarjaa

* Ottamisalueen karttapiirustus

* Ottamisalueen asemapiirustus  

 - alueen sijainti

 - rajat ja naapuritilat, omistajat osoitteineen

* Rekisterikartta

* Leikkauspiirustukset pituus- ja poikkileikkaus


3.Hakijan hallintaoikeus ottamispaikkaan

* lainhuuto

* kauppakirja

* valtakirja


4.Selostusosa 4 sarjaa

YLEISTÄ

Ottamissuunnitelmassa on annettava mm. seuraavat tiedot:

 - otettavan maa-aineksen laatu

 - maa-aineksen kokonaismäärä

 - vuotuinen ottamismäärä

 - ottamisalueen pinta-ala

 - ottamisaika

 - pohjaveden pinnan korkeustiedot, ylin taso

 - suojavyöhykkeet

 - alueen ympäristöolot ennen ottamista

 - ottamisalueen rajauksesta, 

 - kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta

 - ottamistoiminnan etenemissuunnista

 - liikenteelliset ratkaisut

  -alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen

 - puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista

   istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen

 - jälkihoidon hoitaminen


Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia