Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten, kun siitä säädetään.

Päämääräksi on asetettu; Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita.

Rakennuslautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittama lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Rakennuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. rakennus- ja ympäristölupa-asioiden käsittely, neuvonta, ohjaus ja valvonta. Valtion myöntämien korjaus- ja energia-avustusten vastaanotto, käsittely ja valvonta sisältyvät myös rakennuslautakunnan tehtäviin.

Pääosa rakennuslupien ja –ilmoitusten käsittelystä on delegoitu rakennustarkastajalle.

 

Lupamenettely

 • Rakennuslupa

       -  Uusi rakennus, laajennus, korjaus- ja muutostyöt, käyttötarkoituksen muutos, tilapäinen rakennus

       -  Vähäinen poikkeaminen säännöksistä mahdollista

       -  Lomake 

 • Toimenpidelupa

       -  Rakennelmat, laitokset, laitteet, mainoslaitteet, julkisivutoimenpiteet, aitaaminen, huoneistojärjestely

       -  Osa toimenpiteistä käsitellään ilmoitusmenettelynä

       -  Lomake

 • Maisematyölupa

       -  Maanrakennustyö, puiden kaato asemakaava-alueella

       -  Vähäiset toimenpiteet ilmoituksena

       -  Lomake

 • Purkamislupa

       -  Asemakaava-alueella

       -  Vähäisiin rakennuksiin ilmoitusmenettely

       -  Lomake

 • Rakennustyön valvonta

       -  Aloituskokoukset, erikoissuunnitelmien tarkastus, katselmukset

 • Jatkuva valvonta
      -  Rakennusten kunnossapidon valvonta, rakennetun ympäristön hoidon valvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja puhtaanapidon    valvonta

 • Suunnittelutarveratkaisu

      -  Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

      -  Myönteisen suunnittelutarveratkaisun tekemiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu normaalien lupaehtojen lisäksi erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisun menettelyssä selvitetään siis, täyttyvätkö nämä edellytykset.

      -  Lomake

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten, kun siitä säädetään.

Päämääräksi on asetettu; Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita.

Rakennuslautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittama lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Rakennuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. rakennus- ja ympäristölupa-asioiden käsittely, neuvonta, ohjaus ja valvonta. Valtion myöntämien korjaus- ja energia-avustusten vastaanotto, käsittely ja valvonta sisältyvät myös rakennuslautakunnan tehtäviin.

Pääosa rakennuslupien ja –ilmoitusten käsittelystä on delegoitu rakennustarkastajalle.

 

Lupamenettely

 • Rakennuslupa

       -  Uusi rakennus, laajennus, korjaus- ja muutostyöt, käyttötarkoituksen muutos, tilapäinen rakennus

       -  Vähäinen poikkeaminen säännöksistä mahdollista

       -  Lomake 

 • Toimenpidelupa

       -  Rakennelmat, laitokset, laitteet, mainoslaitteet, julkisivutoimenpiteet, aitaaminen, huoneistojärjestely

       -  Osa toimenpiteistä käsitellään ilmoitusmenettelynä

       -  Lomake

 • Maisematyölupa

       -  Maanrakennustyö, puiden kaato asemakaava-alueella

       -  Vähäiset toimenpiteet ilmoituksena

       -  Lomake

 • Purkamislupa

       -  Asemakaava-alueella

       -  Vähäisiin rakennuksiin ilmoitusmenettely

       -  Lomake

 • Rakennustyön valvonta

       -  Aloituskokoukset, erikoissuunnitelmien tarkastus, katselmukset

 • Jatkuva valvonta
      -  Rakennusten kunnossapidon valvonta, rakennetun ympäristön hoidon valvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja puhtaanapidon    valvonta

 • Suunnittelutarveratkaisu

      -  Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

      -  Myönteisen suunnittelutarveratkaisun tekemiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu normaalien lupaehtojen lisäksi erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisun menettelyssä selvitetään siis, täyttyvätkö nämä edellytykset.

      -  Lomake

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten, kun siitä säädetään.

Päämääräksi on asetettu; Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita.

Rakennuslautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittama lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Rakennuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. rakennus- ja ympäristölupa-asioiden käsittely, neuvonta, ohjaus ja valvonta. Valtion myöntämien korjaus- ja energia-avustusten vastaanotto, käsittely ja valvonta sisältyvät myös rakennuslautakunnan tehtäviin.

Pääosa rakennuslupien ja –ilmoitusten käsittelystä on delegoitu rakennustarkastajalle.

 

Lupamenettely

 • Rakennuslupa

       -  Uusi rakennus, laajennus, korjaus- ja muutostyöt, käyttötarkoituksen muutos, tilapäinen rakennus

       -  Vähäinen poikkeaminen säännöksistä mahdollista

       -  Lomake 

 • Toimenpidelupa

       -  Rakennelmat, laitokset, laitteet, mainoslaitteet, julkisivutoimenpiteet, aitaaminen, huoneistojärjestely

       -  Osa toimenpiteistä käsitellään ilmoitusmenettelynä

       -  Lomake

 • Maisematyölupa

       -  Maanrakennustyö, puiden kaato asemakaava-alueella

       -  Vähäiset toimenpiteet ilmoituksena

       -  Lomake

 • Purkamislupa

       -  Asemakaava-alueella

       -  Vähäisiin rakennuksiin ilmoitusmenettely

       -  Lomake

 • Rakennustyön valvonta

       -  Aloituskokoukset, erikoissuunnitelmien tarkastus, katselmukset

 • Jatkuva valvonta
      -  Rakennusten kunnossapidon valvonta, rakennetun ympäristön hoidon valvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja puhtaanapidon    valvonta

 • Suunnittelutarveratkaisu

      -  Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

      -  Myönteisen suunnittelutarveratkaisun tekemiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu normaalien lupaehtojen lisäksi erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisun menettelyssä selvitetään siis, täyttyvätkö nämä edellytykset.

      -  Lomake

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia