Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ypäjällä


Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä perustettiin 1.1.2014, jolloin Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän sosiaalihuollon palvelut, lasten päivähoitoa lukuunottamatta, siirrettiin saman organisaation alaisuuteen. Seutukunnalla on jo pitkä perinne yhteisestä palvelujen järjestämisestä, sillä jo vuodesta 2001 alkaen on terveyspalvelut järjestetty Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jonka nimi muuttui sosiaalihuollon palvelujen yhdistämisen jälkeen hyvinvointikuntayhtymäksi.

Hyvinvointikuntayhtymä järjestää jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaalihuollon ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sairaalan tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä hankkii muut tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut.

logo

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän verkkosivuille tästä

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut on 1.1.2014 alkaen siirretty Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään (FSHKY).

Aikuissosiaalityö tiedottaa:

Sosiaaliohjaaja Maritza Heino on pääsääntöisesti paikalla Ypäjän kunnanvirastossa parittomilla viikoilla.   Sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsee ainoastaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana, ja Maritza Heinon puhelinaika on maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-10 puh. 050 574 7730. Muina aikoina kiireellisissä asioissa yhteyden aikuissosiaalityön työntekijöihin saa FSHKY:n vaihteen kautta 03 41 911.

Toimeentulohakemukset toimitetan kirjallisesti kunnantalon palvelupisteeseen tai ulko-oven postiluukkuun.

Ikäihmisten palvelupiste

Oman kunnan palveluohjaaja auttaa ja opastaa ikäihmisiä esim. hakemuksissa palveluiden piiriin (kotihoito tukipalveluineen, hakeutuminen palvelukeskukseen). Teemme myös kotikäyntejä palvelutarpeen selvittämiseksi. Palveluohjaus huolehtii myös omaishoidon tuen hakemuksista ja käsittelystä, vapaapäivien järjestämisestä joko intervallijaksoin, perhehoidolla, palvelusetelillä tai sijaisomaishoitajasopimuksella.  Kun toimintakyky on laskenut voidaan tarvita myös kuljetuspalveluita. Palveluohjauksen kautta voi anoa sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua asiointiin. Lisäksi palveluohjaaja avustaa ja täyttää hakemuksia esimerkiksi Kelan hoitotukianomuksiin. Hoitotukeen on oikeutettu, jos tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä. Hoitotukea on mahdollista saada 6 kk taannehtivasti. Ikäihmisillä voi olla oikeus myös asumistukeen sekä vuokra- että omaan asuntoon. Palveluohjaus avustaa myös näissä hakemuksissa. Saat apua myös kuntoutumis- tai sopeutumisvalmennus kursseille hakeutumisessa tai neuvontaa, missä tahansa mieltä askarruttavassa asiassa.

Ypäjän palveluohjaaja on FSHKY:n alveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi, puh. 03 4191 6545, gsm 050 581 1420, sähköposti marjatta.palojarvi(at)fshky.fi. Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse arkisin. Myös  henkilökohtainen tapaaminen on mahdollista ilman ajanvarausta Ypäjän kunnantalolle seuraavina aikoina:

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla klo 12-15 seuraavina aikoina

ma 11.12.2017

ja vuoden 2018 alusta alkaen Ypäjän palvelukeskuksessa os. Rauhalantie 1

ma 8.1.2018 klo 12-15
ma 5.2.2018 klo 12-15
ma 9.4.2018 klo 12-15
ma 14.5.2018 klo 12-15
ma 11.6.2018 klo 12-15

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.7.-31.12.2018

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut  29  pv

Tarpeen mukainen kotihoito  alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun  päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ypäjällä


Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä perustettiin 1.1.2014, jolloin Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän sosiaalihuollon palvelut, lasten päivähoitoa lukuunottamatta, siirrettiin saman organisaation alaisuuteen. Seutukunnalla on jo pitkä perinne yhteisestä palvelujen järjestämisestä, sillä jo vuodesta 2001 alkaen on terveyspalvelut järjestetty Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jonka nimi muuttui sosiaalihuollon palvelujen yhdistämisen jälkeen hyvinvointikuntayhtymäksi.

Hyvinvointikuntayhtymä järjestää jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaalihuollon ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sairaalan tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä hankkii muut tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut.

logo

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän verkkosivuille tästä

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut on 1.1.2014 alkaen siirretty Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään (FSHKY).

Aikuissosiaalityö tiedottaa:

Sosiaaliohjaaja Maritza Heino on pääsääntöisesti paikalla Ypäjän kunnanvirastossa parittomilla viikoilla.   Sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsee ainoastaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana, ja Maritza Heinon puhelinaika on maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-10 puh. 050 574 7730. Muina aikoina kiireellisissä asioissa yhteyden aikuissosiaalityön työntekijöihin saa FSHKY:n vaihteen kautta 03 41 911.

Toimeentulohakemukset toimitetan kirjallisesti kunnantalon palvelupisteeseen tai ulko-oven postiluukkuun.

Ikäihmisten palvelupiste

Oman kunnan palveluohjaaja auttaa ja opastaa ikäihmisiä esim. hakemuksissa palveluiden piiriin (kotihoito tukipalveluineen, hakeutuminen palvelukeskukseen). Teemme myös kotikäyntejä palvelutarpeen selvittämiseksi. Palveluohjaus huolehtii myös omaishoidon tuen hakemuksista ja käsittelystä, vapaapäivien järjestämisestä joko intervallijaksoin, perhehoidolla, palvelusetelillä tai sijaisomaishoitajasopimuksella.  Kun toimintakyky on laskenut voidaan tarvita myös kuljetuspalveluita. Palveluohjauksen kautta voi anoa sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua asiointiin. Lisäksi palveluohjaaja avustaa ja täyttää hakemuksia esimerkiksi Kelan hoitotukianomuksiin. Hoitotukeen on oikeutettu, jos tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä. Hoitotukea on mahdollista saada 6 kk taannehtivasti. Ikäihmisillä voi olla oikeus myös asumistukeen sekä vuokra- että omaan asuntoon. Palveluohjaus avustaa myös näissä hakemuksissa. Saat apua myös kuntoutumis- tai sopeutumisvalmennus kursseille hakeutumisessa tai neuvontaa, missä tahansa mieltä askarruttavassa asiassa.

Ypäjän palveluohjaaja on FSHKY:n alveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi, puh. 03 4191 6545, gsm 050 581 1420, sähköposti marjatta.palojarvi(at)fshky.fi. Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse arkisin. Myös  henkilökohtainen tapaaminen on mahdollista ilman ajanvarausta Ypäjän kunnantalolle seuraavina aikoina:

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla klo 12-15 seuraavina aikoina

ma 11.12.2017

ja vuoden 2018 alusta alkaen Ypäjän palvelukeskuksessa os. Rauhalantie 1

ma 8.1.2018 klo 12-15
ma 5.2.2018 klo 12-15
ma 9.4.2018 klo 12-15
ma 14.5.2018 klo 12-15
ma 11.6.2018 klo 12-15

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.7.-31.12.2018

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut  29  pv

Tarpeen mukainen kotihoito  alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun  päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ypäjällä


Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä perustettiin 1.1.2014, jolloin Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän sosiaalihuollon palvelut, lasten päivähoitoa lukuunottamatta, siirrettiin saman organisaation alaisuuteen. Seutukunnalla on jo pitkä perinne yhteisestä palvelujen järjestämisestä, sillä jo vuodesta 2001 alkaen on terveyspalvelut järjestetty Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jonka nimi muuttui sosiaalihuollon palvelujen yhdistämisen jälkeen hyvinvointikuntayhtymäksi.

Hyvinvointikuntayhtymä järjestää jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaalihuollon ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sairaalan tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä hankkii muut tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut.

logo

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän verkkosivuille tästä

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut on 1.1.2014 alkaen siirretty Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään (FSHKY).

Aikuissosiaalityö tiedottaa:

Sosiaaliohjaaja Maritza Heino on pääsääntöisesti paikalla Ypäjän kunnanvirastossa parittomilla viikoilla.   Sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsee ainoastaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana, ja Maritza Heinon puhelinaika on maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-10 puh. 050 574 7730. Muina aikoina kiireellisissä asioissa yhteyden aikuissosiaalityön työntekijöihin saa FSHKY:n vaihteen kautta 03 41 911.

Toimeentulohakemukset toimitetan kirjallisesti kunnantalon palvelupisteeseen tai ulko-oven postiluukkuun.

Ikäihmisten palvelupiste

Oman kunnan palveluohjaaja auttaa ja opastaa ikäihmisiä esim. hakemuksissa palveluiden piiriin (kotihoito tukipalveluineen, hakeutuminen palvelukeskukseen). Teemme myös kotikäyntejä palvelutarpeen selvittämiseksi. Palveluohjaus huolehtii myös omaishoidon tuen hakemuksista ja käsittelystä, vapaapäivien järjestämisestä joko intervallijaksoin, perhehoidolla, palvelusetelillä tai sijaisomaishoitajasopimuksella.  Kun toimintakyky on laskenut voidaan tarvita myös kuljetuspalveluita. Palveluohjauksen kautta voi anoa sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua asiointiin. Lisäksi palveluohjaaja avustaa ja täyttää hakemuksia esimerkiksi Kelan hoitotukianomuksiin. Hoitotukeen on oikeutettu, jos tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä. Hoitotukea on mahdollista saada 6 kk taannehtivasti. Ikäihmisillä voi olla oikeus myös asumistukeen sekä vuokra- että omaan asuntoon. Palveluohjaus avustaa myös näissä hakemuksissa. Saat apua myös kuntoutumis- tai sopeutumisvalmennus kursseille hakeutumisessa tai neuvontaa, missä tahansa mieltä askarruttavassa asiassa.

Ypäjän palveluohjaaja on FSHKY:n alveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi, puh. 03 4191 6545, gsm 050 581 1420, sähköposti marjatta.palojarvi(at)fshky.fi. Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse arkisin. Myös  henkilökohtainen tapaaminen on mahdollista ilman ajanvarausta Ypäjän kunnantalolle seuraavina aikoina:

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla klo 12-15 seuraavina aikoina

ma 11.12.2017

ja vuoden 2018 alusta alkaen Ypäjän palvelukeskuksessa os. Rauhalantie 1

ma 8.1.2018 klo 12-15
ma 5.2.2018 klo 12-15
ma 9.4.2018 klo 12-15
ma 14.5.2018 klo 12-15
ma 11.6.2018 klo 12-15

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.7.-31.12.2018

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut  29  pv

Tarpeen mukainen kotihoito  alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun  päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia