Eritysopetus

Erityisopetus

Kaikilla Ypäjän kouluilla toteutetaan kolmiportaista oppimisen tukea. Yleisen tuen tukitoimia ovat opettajan tarjoama tukiopetus ja koulunkäynninohjaajan apu omassa luokassa. Koulujen yhteinen erityisopettaja tukee oppilaan koulunkäyntiä ja etsii ratkaisuja oppimisvaikeuksiin yhteistyössä koulun, kodin ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Mikäli tuen tarve on säännöllistä ja/tai monialaisempaa, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Tämä edellyttää pedagogista arviota ja oppimissuunnitelman tekoa. Erityinen tuki on mahdollista, mikäli tehostettu tuki ei riitä ja/tai aineiden oppimääriä yksilöllistetään. Erityiseen tukeen siirrytään pedagogisen selvityksen kautta. Selvityksen perusteella päätöksen siirtymisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Erityisen tuen oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Ypäjänkylän koulun pienluokassa erityisluokanopettaja opettaa oppilaita, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Kartanon koululla toimii oma erityisopettaja.
Ypäjän koulutoimi tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi dysfasia- ja harjaantumisluokan oppilaille.

Erityisopetus

Kaikilla Ypäjän kouluilla toteutetaan kolmiportaista oppimisen tukea. Yleisen tuen tukitoimia ovat opettajan tarjoama tukiopetus ja koulunkäynninohjaajan apu omassa luokassa. Koulujen yhteinen erityisopettaja tukee oppilaan koulunkäyntiä ja etsii ratkaisuja oppimisvaikeuksiin yhteistyössä koulun, kodin ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Mikäli tuen tarve on säännöllistä ja/tai monialaisempaa, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Tämä edellyttää pedagogista arviota ja oppimissuunnitelman tekoa. Erityinen tuki on mahdollista, mikäli tehostettu tuki ei riitä ja/tai aineiden oppimääriä yksilöllistetään. Erityiseen tukeen siirrytään pedagogisen selvityksen kautta. Selvityksen perusteella päätöksen siirtymisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Erityisen tuen oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Ypäjänkylän koulun pienluokassa erityisluokanopettaja opettaa oppilaita, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Kartanon koululla toimii oma erityisopettaja.
Ypäjän koulutoimi tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi dysfasia- ja harjaantumisluokan oppilaille.

Erityisopetus

Kaikilla Ypäjän kouluilla toteutetaan kolmiportaista oppimisen tukea. Yleisen tuen tukitoimia ovat opettajan tarjoama tukiopetus ja koulunkäynninohjaajan apu omassa luokassa. Koulujen yhteinen erityisopettaja tukee oppilaan koulunkäyntiä ja etsii ratkaisuja oppimisvaikeuksiin yhteistyössä koulun, kodin ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Mikäli tuen tarve on säännöllistä ja/tai monialaisempaa, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Tämä edellyttää pedagogista arviota ja oppimissuunnitelman tekoa. Erityinen tuki on mahdollista, mikäli tehostettu tuki ei riitä ja/tai aineiden oppimääriä yksilöllistetään. Erityiseen tukeen siirrytään pedagogisen selvityksen kautta. Selvityksen perusteella päätöksen siirtymisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Erityisen tuen oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Ypäjänkylän koulun pienluokassa erityisluokanopettaja opettaa oppilaita, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Kartanon koululla toimii oma erityisopettaja.
Ypäjän koulutoimi tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi dysfasia- ja harjaantumisluokan oppilaille.

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia