Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen sekä sivistyslautakunnan erikseen tekemien päätösten mukaisesti.

Koulukuljetusten järjestäminen tapahtuu sivistyslautakunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja koulukuljetuksista
Koulutoimensihteeri

 

KOULUKULJETUSTEN KRITEERIT LIITE 13
Sivla 14.06.2006 § 39

Koulumatkoista säädetään perusopetuslaissa (§ 32).

1. Lakisääteinen maksuton koulukuljetus

Koulukuljetuksen saa hakematta, kun koulumatka on yli 5 km

2. Kunnan myöntämä maksuton koulukuljetus

1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km

Hakemus tehdään aina kuljetuksen alkaessa ja se on voimassa kunnes oppilas siirtyy 4. luokalle mikäli koulumatkan pituudessa ei tapahdu muutoksia.

3. Muu maksuton koulukuljetus

Kuljetus voidaan järjestää koulumatkan vaarallisuuden ja rasittavuuden vuoksi sekä
terveydellisestä syystä.

Hakemus tehdään lukuvuosittain ja se on voimassa enintään yhden lukuvuoden. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen liitteenä, elleivät lausunnot ole luonteeltaan pysyväisluonteisia.

4. Maksullinen koulukuljetus

Kuljetusta voivat hakea ne oppilaat, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen. Kuljetus voidaan myöntää vain, mikäli autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Sivistyslautakunta päättää kuljetusmaksusta.

Hakemus tehdään lukuvuosittain.

Koulukuljetuksia järjestettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Poikkeuksia kilometrirajoista (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein

Koulumatka määritellään lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin

Tiestön vaarallisuutta arvioitaessa pääasiallinen peruste on liikennemäärä

Kuljetusta ei aina järjestetä koko matkalle, vaan osan matkasta oppilas voi joutua kulkemaan itse,
kotoa haetaan vaan perustellusta syystä (esim. liikuntaeste). Maksamalla syntyvän lisäkustannuksen huoltaja voi saada lapselleen myös kotiinkuljetuksen, mikäli kuljetusaikataulu sen sallii

Jos oppilas menee muuhun kuin hänelle määrättyyn kouluun, huoltaja vastaa kuljetuksesta.

Kunta voi maksaa oppilaan huoltajalle kuljetuskorvauksen, joka vastaa todellisia matkakustannuksia halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen ja kunta ei sitä ole järjestänyt.

Koulukuljetukset

Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen sekä sivistyslautakunnan erikseen tekemien päätösten mukaisesti.

Koulukuljetusten järjestäminen tapahtuu sivistyslautakunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja koulukuljetuksista
Koulutoimensihteeri

 

KOULUKULJETUSTEN KRITEERIT LIITE 13
Sivla 14.06.2006 § 39

Koulumatkoista säädetään perusopetuslaissa (§ 32).

1. Lakisääteinen maksuton koulukuljetus

Koulukuljetuksen saa hakematta, kun koulumatka on yli 5 km

2. Kunnan myöntämä maksuton koulukuljetus

1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km

Hakemus tehdään aina kuljetuksen alkaessa ja se on voimassa kunnes oppilas siirtyy 4. luokalle mikäli koulumatkan pituudessa ei tapahdu muutoksia.

3. Muu maksuton koulukuljetus

Kuljetus voidaan järjestää koulumatkan vaarallisuuden ja rasittavuuden vuoksi sekä
terveydellisestä syystä.

Hakemus tehdään lukuvuosittain ja se on voimassa enintään yhden lukuvuoden. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen liitteenä, elleivät lausunnot ole luonteeltaan pysyväisluonteisia.

4. Maksullinen koulukuljetus

Kuljetusta voivat hakea ne oppilaat, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen. Kuljetus voidaan myöntää vain, mikäli autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Sivistyslautakunta päättää kuljetusmaksusta.

Hakemus tehdään lukuvuosittain.

Koulukuljetuksia järjestettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Poikkeuksia kilometrirajoista (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein

Koulumatka määritellään lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin

Tiestön vaarallisuutta arvioitaessa pääasiallinen peruste on liikennemäärä

Kuljetusta ei aina järjestetä koko matkalle, vaan osan matkasta oppilas voi joutua kulkemaan itse,
kotoa haetaan vaan perustellusta syystä (esim. liikuntaeste). Maksamalla syntyvän lisäkustannuksen huoltaja voi saada lapselleen myös kotiinkuljetuksen, mikäli kuljetusaikataulu sen sallii

Jos oppilas menee muuhun kuin hänelle määrättyyn kouluun, huoltaja vastaa kuljetuksesta.

Kunta voi maksaa oppilaan huoltajalle kuljetuskorvauksen, joka vastaa todellisia matkakustannuksia halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen ja kunta ei sitä ole järjestänyt.

Koulukuljetukset

Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen sekä sivistyslautakunnan erikseen tekemien päätösten mukaisesti.

Koulukuljetusten järjestäminen tapahtuu sivistyslautakunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja koulukuljetuksista
Koulutoimensihteeri

 

KOULUKULJETUSTEN KRITEERIT LIITE 13
Sivla 14.06.2006 § 39

Koulumatkoista säädetään perusopetuslaissa (§ 32).

1. Lakisääteinen maksuton koulukuljetus

Koulukuljetuksen saa hakematta, kun koulumatka on yli 5 km

2. Kunnan myöntämä maksuton koulukuljetus

1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km

Hakemus tehdään aina kuljetuksen alkaessa ja se on voimassa kunnes oppilas siirtyy 4. luokalle mikäli koulumatkan pituudessa ei tapahdu muutoksia.

3. Muu maksuton koulukuljetus

Kuljetus voidaan järjestää koulumatkan vaarallisuuden ja rasittavuuden vuoksi sekä
terveydellisestä syystä.

Hakemus tehdään lukuvuosittain ja se on voimassa enintään yhden lukuvuoden. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen liitteenä, elleivät lausunnot ole luonteeltaan pysyväisluonteisia.

4. Maksullinen koulukuljetus

Kuljetusta voivat hakea ne oppilaat, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen. Kuljetus voidaan myöntää vain, mikäli autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Sivistyslautakunta päättää kuljetusmaksusta.

Hakemus tehdään lukuvuosittain.

Koulukuljetuksia järjestettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Poikkeuksia kilometrirajoista (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein

Koulumatka määritellään lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin

Tiestön vaarallisuutta arvioitaessa pääasiallinen peruste on liikennemäärä

Kuljetusta ei aina järjestetä koko matkalle, vaan osan matkasta oppilas voi joutua kulkemaan itse,
kotoa haetaan vaan perustellusta syystä (esim. liikuntaeste). Maksamalla syntyvän lisäkustannuksen huoltaja voi saada lapselleen myös kotiinkuljetuksen, mikäli kuljetusaikataulu sen sallii

Jos oppilas menee muuhun kuin hänelle määrättyyn kouluun, huoltaja vastaa kuljetuksesta.

Kunta voi maksaa oppilaan huoltajalle kuljetuskorvauksen, joka vastaa todellisia matkakustannuksia halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen ja kunta ei sitä ole järjestänyt.

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia