Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat

pidetään jatkossa tällä sivulla saatavana noin vuoden ajalta lukuunottamatta rakennuslautakuntaa, jonka pöytäkirjat löytyvät täältä vain virallisen muutoksenhakuajan, ja kunnanhallitusta, jonka pöytäkirjoja löytyy täältä muutamalta viime kokoukselta.

KunnanvaltuustoKunnanhallitusRakennuslautakunta
Tekninen lautakunta SivistyslautakuntaKeskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta    

 

 


Kunnanvaltuusto

  
 

Pöytäkirja 30.3.2017
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 3 aloitteet

Pöytäkirja15.12.2016
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
- liite 17 talousarvio
- liite 18 aloite hevosreitin valaisemisesta Levämäentie-Poukkasilta
- liite 19 aloite Levän yksityistien siirrosta kunnalle
- liite 20 aloite koiraulkoilualueen rakentamisesta

Pöytäkirja 10.11.2016
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
- liite 14 kuntatalouden osavuosikatsaus 1.1.-30.06.2016
Pöytäkirja 26.5.2016
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2015
- liite 7 teknisen toimen käyttötalouden ylitykset 2015
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2015
- liite 9 arviointikertomus 2015
- liite 10 Hämeen päihdehuollon tilinpäätös 2015
- liite 11 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2016
Pöytäkirja 4.2.2016
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 3 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 4 jätelautakuntasopimus

Pöytäkirja 17.12.2015
- liite 21 nimenhuutoluettelo
- liite 22 Tyrinselän kaavaehdotus
- liite 23 Eteva muutettu perussopimus
- liite 24 rakennusvalvonnan maksut
- liite 25 talousarvio 2016

Pöytäkirja 12.11.2015
- liite 18 nimenhuutoluettelo
- liite 19 osavuosikatsaus
- liite 20 visio ja strategia

 Pöytäkirja 19.9.2015
- liite 13 nimenhuutoluettelo
- liite 14 L-H J Oy, Satakierto yhdistymissopimus
- liite 15 L-H J Oy:n osakassopimus
- liite 16 L-H J Oy:n yhtiöjärjestys 
- liite 17 hallituspaikkojen jakomalli

 Pöytäkirja 11.6.2015
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 kuntayhtymän purkusopimus
- liite 7 tasekirja 2014
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2014
- liite 9 arviointikertomus 2014
- liite 10a Honkalan asemakaava kartta
- liite 10b Honkalan kartta merkinnät
- liite 11 aloite
- liite 12 aloite

 

Pöytäkirja 5.3.2015
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2a Palikkalan kaava ehdotus
- liite 2b Palikkalan kaava merkinnät 1
- liite 2c Palikkalan kaava merkinnät 2
- liite 3 hallintosääntöluonnos
- liite 4 johtosääntöluonnos

Pöytäkirja 18.12.2014
- liite 17 nimenhuutoluettelo
- liite 18 äänestyspöytäkirja
- liite 19 Mäenpään perustelut
- liite 20 äänestyspöytäkirja
- liite 21 talousarvio- ja suunnitelma 2015
- liite 22 äänestyspöytäkirja
- liite 23 äänestyspöytäkirja
- liite 24 eriävä mielipide

Pöytäkirja 13.11.2014
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 äänestyslista
Pöytäkirja 7.10.2014
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 sote-lausunto
- liite 14 osavuosikatsaus 1.1-30.6.2014
Pöytäkirja 12.6.2014
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2013
- liite 7 arviointikertomus
- liite 8 tilintarkastuskertomus
- liite 9 kaava kartta
- liite 10 kaava määräykset
- liite 11 poistuva kaava
Pöytäkirja 22.4.2014
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 Eteva muutettu perussopimus
- liite 3 Eteva yhtymähallitus
- liite 4 osakassopimus
Pöytäkirja 19.12.2013
- liite 20 nimenhuutoluettelo
- liite 21 FSTKY perussopimuksen lisäys
- liite 22 hallintosääntö
- liite 23 kh:n johtosääntö
- liite 24 sivistystoimen johtosääntö
- liite 25 talousarvio 2014
Pöytäkirja 14.11.2013
- liite 16 nimenhuutoluettelo
- liite 17a Ypäjänkylän osayleiskaava
- liite 17b
- liite 18 liitteineen
- liitteet 1-5
- liitteet 6-10
- liitteet 11-13
- liite 14
- liite 19 siirtosopimus
Pöytäkirja 26.9.2013
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 perussopimus fstky
- liite 14 varhaiskasvatuksen siirto
- liite 15 vihreiden ilm. valtuusto-
ryhmän perustamisesta

Pöytäkirja 28.5.2013
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 konserniohje luonnos
- liite 7 tasekirja 2012
- liite 8 tarjousten vertailu
- liite 9 arviointikertomus 2012
- liite 10 tilintarkastuskertomus 2012
- liite 11 perusturva muutos johtosääntöön

Pöytäkirja 5.3.2013
- liite 2 nimenhuutoluettelo
- liite 3 ministerityöryhmän esitys
- liite 4 kuntarakennelakiluonnos

Pöytäkirja 17.1.2013
- liite 1 nimenhuutoluettelo

  
ˆsivun alkuun 


Kunnanhallitus


 

  
 Pöytäkirja 11.4.2017
- liite 10 tasekirja 
Pöytäkirja 30.3.2017Pöytäkirja 27.3.2017
Pöytäkirja 24.3.2017 Pöytäkirja 28.2.2017
Pöytäkirja 7.2.2017
liite 8 ateriapalveluiden seudullinen yhteistyö  
Pöytäkirja17.1 2017
- liite 1 jätehuollon palvelutason määrittely
- liite 2 jätehuoltomääräykset luonnos 2016
- liite 3 Ypäjän kunnan työsuojelun toimintaohjelma
            2017-2018
- liite 3 maatalouslomituksen työsuojelun toiminta-
            ohjelma 2017-2018
- liite 3 työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017-
           2018
- liite 3 läheltä piti -tilanteen tutkintalomake
- liite 4 Oma Häme hankkeen lausuntopyyntö
- liite 5 Oma Häme sote-toimintaohjelma 2017-2018
- liite 6 lausunto Kanta-Hämeen maakunnan sote-
            sote-valmistelusta
- liite 7 hakuilmoitus 16.01.2017 KJ
          
Pöytäkirja 13.12.2016
- liite 41 talousarvio 2017
Pöytäkirja 29.11.2016
- liite 38 talousarvio 2017
- liite 39 Kirkonkylän asemakaavan päivitys ja laajennus
- liite 40 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2021
  

Pöytäkirja 8.11.2016
- liite 35 talousarvio 2017
- liite 36 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
- liite 37 lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta

Pöytäkirja 18.10.2016
- liite 34 lausunto tienpidon ja liikenteen suunitelmasta
  

Pöytäkirja 27.9.2016
- liite 32 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
- liite 33 lausuntopyyntö taksilupakiintiöistä

 Pöytäkirja 6.9.2016
- liite 27 lausunto pyyntö Sosiaali- ja terveysministeriö
- liite 28 Lounea palvelusopimus
- liite 28 Lounea palvelusopimus
- liite 29 kaavoituksen aluerajaus
- liite 30 tarjouspyyntö kaavoituksesta
- liite 31 tarjous kaavoituksesta
  

Pöytäkirja 16.8.2016

- liite 24 maksuosuudet käyttömenoihin
- liite 25 maksuosuudet investointimenoihin
liite 26 vesilaitoksen avaava tase 

Pöytäkirja 28.6.2016
- liite 21 lausunto sh-piirin taloussuunnitelmaan
- liite 22 talousarvion laadintaohje 2017
- liite 23 FSHKY yhteisyritys
  
Pöytäkirja 24.5.2016 Pöytäkirja 3.5.2016
- liite 20 kaavoituskatsaus 2016-2017
- liite 20 a Ypäjänkylän osayleiskaava
- liite 20 b Palikkalan osayleiskaava
- liite 20 c Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava
  
Pöytäkirja 19.4.2016
- liite 15 teknisen toimen ylitykset 2015
- liite 16 tasekirjan tarkastukset
- liite 17 palkkiosääntöluonnos
- liite 18 Jätelautakuntasopimus
- liite 19 L-H Jätehuolto Oy:n osakassopimus
Pöytäkirja 29.3.2016
- liite 14 tasekirja 2015
  
Pöytäkirja 15.3.2016
- liite 10a lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10b lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10c Loimijokilaakson maisemakuva
- liite 11 lausuntopyyntö oy-kaavavalituksesta
- liite 12 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta
- liite 13 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta

Pöytäkirja 25.2.2016
- liite 9 kauppakirjan hyväksyminen
 
Pöytäkirja 2.2.2016
- liite 4 jätelautakuntasopimus
- liite 5 fysikaalisen hoidon tarjouspyynnöt
- liite 6 As Oy Helorinteen perustamiskirja 
- liite 7 As Oy Helorinteen yhtiöjärjestys
- liite 8 sopimus yritysasiamiehen palveluista

Pöytäkirja 12.1.2016
- liite 1 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 2 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 3 kauppakirjan hyväksyminen
  

Pöytäkirja 10.12.2015
- liite 50 talousarvio 2016
- liite 51 Fostra
- liite 52 lausunto jätevesitaksasta

Pöytäkirja 1.12.2015
- liite 44 FSKK Oy:n osakkeiden lunastaminen
- liite 45 Tyrinselän kaavaehdotuksen vastineet
- liite 46 kaavakartta ja määräykset
- liite 47 Eteva ky:n muutettu perussopimus
- liite 48 rakennusvalvonnan maksut  
- liite 49 talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

Pöytäkirja 12.11.2015
- liite 42 tarjousten vertailu
- liite 43 tarjous
 Pöytäkirja 3.11.2015
- liite 39 sopimus rakennusvalvonnasta
- liite 40 visio ja strategia 2020
- liite 41 kauppakirja

Pöytäkirja 20.10.2015
- liite 37 MYP K-H yhtesistyösopimus
- liite 38 kuntastrategiaseminaarimuistio
     - liite 1
     - liite 2
     - liite 3
     - liite 4
     - liite 5
     - liite 6

 Pöytäkirja 29.9.2015
- liite 34 osavuosikatsaus kesäkuu
- liite 35 Forssan seudun seutuneuvostosopimus
- liite 36 taksilupakiintiöt

Pöytäkirja 7.9.2015
- liite 27 kaavakartta
- liite 28 kampussopimus
- liite 29 L-H J Oy, Satakierto yhdistymissopimus
- liite 30 L-H J Oy:n osakassopimus
- liite 31 L-H J Oy:n yhtiöjärjestys
- liite 32 paikkojen jakomalli
- liite 33a
- liite 33b
- liite 33c

Pöytäkirja 18.8.2015
- liite 26 Tyrinselän kaaval. vastineet

Pöytäkirja 23.6.2015
Pöytäkirja 12.5.2015
- liite 21 a Tyrinselän kartta
- liite 21 b karttamerkinnät
Pöytäkirja 14.4.2015
- liite 18 Honkalan asemakkavaehdotus
- liite 19 honkalan kartta
- liite 20 tasekirja 2014

Pöytäkirja 17.3.2015
- liite 17 sopimus

Pöytäkirja 3.3.2015
- liite 16 päihdehuol. ky purkuun liittyvä sop
Pöytäkirja 9.2.2015
- liite 6a Palikkalan kaava ehdotus
- liite 6b Palikkalan kaava merkinnät 1
- liite 6c Palikkalan kaava merkinnät 2_
- liite 7 tarjouspyyntö
- liite 8 ei julkinen
- liite 9
- liite 10 seutuneuvosto
- liite 11 sote-uudistus
- liite 12 hallintosääntöluonnos
- liite 13 johtosääntöluonnos
- liite 14 tasetilien hyväksyjät
- liite 15 ostolaskujen hyväksyjät
Pöytäkirja 13.1.2015
- liite 1 kaavoittussuunnitelma
- liite 2 Tyrinselän OAS
- liite 3 matkailuneuvontapalvelut
- liite 4 osakassopimus
- liite 5 palvelukeskuksen ruokahinnat
 Pöytäkirja 9.12.2014
- liite 43 täydennetty sopimusluonnos
- liite 44 a Honkala kartta
- liite 44 b Honkala merkit
- liite 45 Palikkala vastineet
- liite 46 talousarvio ja -suunnitelma
Pöytäkirja 25.11.2014
- liite 40 äänestyspöytäkirja
- liite 41 perustelut
- liite 42 äänestyspöytäkirja
Pöytäkirja 4.11.2014
- liite 39 sopimus, nuorisotakuu

Pöytäkirja 21.10.2014
- liite 34 konsortiosopimus
- liite 35 taksilupakiintiöt
- liite 36 urakkatarjouspyyntö
- liite 37 ei julkinen
- liite 38 siirtoviemäri sopimusluonnos

Pöytäkirja 23.9.2014
- liite 32 osavuosikatsaus
- liite 33 sote-lausunto
Pöytäkirja 2.9.2014
- liite 31 varhaiskasvatuksen maksut
Pöytäkirja 18.8.2014
Pöytäkirja 24.6.2014
- liite 28 OAS Honkala
- liite 29 hevosyhteistyösopimus
- liite 30 liikenneyhteistyösopimus
Pöytäkirja 10.6.2014
- liite 25 kaava kartaa
- liite 26 kaava määräykset
- liite 27 poistuva kaava
Pöytäkirja 27.5.2014
- liite 24 LounaPlussa

Pöytäkirja 28.4.2014
- liite 20 tilinpäätös 2013
- liite 21 vastine luonnosvaiheen nähtävänäolosta
- liite 22a kaava ehdotus Kurjenmäki
- liite 22b selostus Kurjenmäki
- liite 22c oas Kurjenmäki
- liite 22d poistuva kaava Kurjenmäki
- liite 23 tarjouspyyntökirje

Pöytäkirja 22.4.2014

Pöytäkirja 8.4.2014
- liite 17 ei julkinen
- liite 18 ei julkinen
- liite 19 Honkala asemakaava tarjouspyyyntö
Pöytäkirja 18.3.2014
- liite 13 ei julkinen
- liite 14 osakassopimus
- liite 15 kaavoituskatsaus 2014-2015
- liite 16 fysikaalinen hoito
Pöytäkirja 25.2.2014
- liite 8 pelastustoimi
- liite 9 sote
- lite 10 Kurjenmäki poistuva kaavakartta
- liite 11a oas Kurjenmäki
- liite 11b luonnos merk. Kurjenmäki
- liite 11c luonnos kartta Kurjenmäki
- liite 11d selostus Kurjenmäki
- liite 12 työsuojeluohjelma

Pöytäkirja 4.2.2014
- liite 3 Eteva perussopimus
- liite 4 Eteva
- liite 5 selvitys
- liite 6 lausunto Hämeen päihdehuollosta
- liite 7 kustannuspaikat

Pöytäkirja 14.1.2014
- liite 1 vastine-ehdotus ELY:lle
- liite 2 FSKK lausuntopyyntö
Pöytäkirja 17.12.2013
- liite 64 talousarvio 2014

Pöytäkirja 10.12.2013
- liite 57 poistosuunnitelma
- liite 58 hallintosääntö
- liite 59 kunnanhall. johtosääntö
- liite 60 sivistystoimen johtosääntö
- liite 61 käyttösuunnitelma 2014
- liite 62 budjetti 2014
- liite 63 ei julkinen

Pöytäkirja 25.11.2013
- liite 53 liite perussopimukseen
- liite 54 oikaisuvaatimus
- liite 55 oikaisuvaatimus
- liite 56 siv. toimen johtosääntö

Pöytäkirja 5.11.2013
- liite 50 osavuosikatsaus
- liite 51 kultuurin kuviot -hanke
- liite 52 siirtosopimus

Pöytäkirja 22.10.2013
- liite 45 yhteistyösopimus
- liite 46 osavuosikatsaus
- liite 47 lausunto
- liitteet 48,49 eriävät mielipiteet

Pöytäkirja 24.9.2013
- liite 38a Ypäjänkylä osayleiskaavaehd.
- liite 38b
- liite 39 Ypäjänkylä kaavaselostus
selostuksen kansilehti
selostus
selostus liitteet 1-5
selostus liitteet 6-10
selostus liitteet 11-13
selostus liitteet 14
- liite 40 lomatoimen tarkastus
- liite 41 yhteistyösopimus
- liite 42 kuulutus
- liite 43 lausuntopyyntö
- liite 44 Palikkalan oyk luonn. vast.
Pöytäkirja 3.9.2013
- liite 32 vastineet Ypäjänkylän oyk-ehdotukseen
- liite 33 kartta Ypäjänk.oyk-ehdotus
- liite 34 perustelut perheohjaajan palk.
- liite 35 perussopimus Fsthky
- liite 36 sosiaalikehys
- liite 37 varhaiskasvatuksen siirto
Pöytäkirja 13.8.2013
- liite 30 vastineet Ypäjänkylän oyk-ehdotuksen muistutuksista
- liite 31 kartta Ypäjänk. oyk-ehdotusalueesta
Pöytäkirja 25.6.2013
- liite 28 talousarvion laadintaohjeet
- liite 29 osuuskunta hanke
Pöytäkirja 4.6.2013
-liite 26 lausunto työterv. huoll. korv. hak.
-liite 27 raportti sos. asiamiehen toim. 2012
Pöytäkirja 21.5.2013Pöytäkirja 6.5.2013
- liite 21 kauppakirja luonnos
- liite 22 muutos johtosääntöön perusturval.
- liite 23 Valkovuokko, remontin piirustukset
- liite 24 aiesopimus ammatillinen koulutus
- liite 25 kauppakirja luonnos
Pöytäkirja 11.4.2013
- liite 17 Palikkalan osayleiskaava
- liite 18 tasekirja 2012
- liite 19 ei julkinen
- liite 20 ei julkinen
Pöytäkirja 18.3.2013
- liite 14 ei julkinen
- liite 15 konserniohjeet
- liite 16 nuorisovaltuuston säännöt

Pöytäkirja 26.2.2013
- liite 7 lausunto K-H 2. maakuntakaava
- liite 8 seurakunnan esitys
kaavamuutoksesta
- liite 9 ote asemakaavasta
- liite 10 kauppakirja
- liite 11 ministerityöryhmän esitys
- liite 12 kuntarakennelakiluonnos
- liite 13 talkoovapaan säännöt

Pöytäkirja 5.2.2013
- liite 3 ostolaskujen hyväksyjät ja tarkastajat
- liite 4 tasetilien hyväksyjät
- liite 5 tarjoukset fysikaalinen hoito
- liite 6 palvelurakenneuudistus

 

Pöytäkirja 8.1.2013
- liite 1 tarjous luottamusmieskoulutuksesta
-liite 2 kauppakirja

 
  
ˆsivun alkuun 

 
Keskusvaalilautakunta

Toimielinten pöytäkirjat

pidetään jatkossa tällä sivulla saatavana noin vuoden ajalta lukuunottamatta rakennuslautakuntaa, jonka pöytäkirjat löytyvät täältä vain virallisen muutoksenhakuajan, ja kunnanhallitusta, jonka pöytäkirjoja löytyy täältä muutamalta viime kokoukselta.

KunnanvaltuustoKunnanhallitusRakennuslautakunta
Tekninen lautakunta SivistyslautakuntaKeskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta    

 

 


Kunnanvaltuusto

  
 

Pöytäkirja 30.3.2017
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 3 aloitteet

Pöytäkirja15.12.2016
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
- liite 17 talousarvio
- liite 18 aloite hevosreitin valaisemisesta Levämäentie-Poukkasilta
- liite 19 aloite Levän yksityistien siirrosta kunnalle
- liite 20 aloite koiraulkoilualueen rakentamisesta

Pöytäkirja 10.11.2016
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
- liite 14 kuntatalouden osavuosikatsaus 1.1.-30.06.2016
Pöytäkirja 26.5.2016
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2015
- liite 7 teknisen toimen käyttötalouden ylitykset 2015
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2015
- liite 9 arviointikertomus 2015
- liite 10 Hämeen päihdehuollon tilinpäätös 2015
- liite 11 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2016
Pöytäkirja 4.2.2016
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 3 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 4 jätelautakuntasopimus

Pöytäkirja 17.12.2015
- liite 21 nimenhuutoluettelo
- liite 22 Tyrinselän kaavaehdotus
- liite 23 Eteva muutettu perussopimus
- liite 24 rakennusvalvonnan maksut
- liite 25 talousarvio 2016

Pöytäkirja 12.11.2015
- liite 18 nimenhuutoluettelo
- liite 19 osavuosikatsaus
- liite 20 visio ja strategia

 Pöytäkirja 19.9.2015
- liite 13 nimenhuutoluettelo
- liite 14 L-H J Oy, Satakierto yhdistymissopimus
- liite 15 L-H J Oy:n osakassopimus
- liite 16 L-H J Oy:n yhtiöjärjestys 
- liite 17 hallituspaikkojen jakomalli

 Pöytäkirja 11.6.2015
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 kuntayhtymän purkusopimus
- liite 7 tasekirja 2014
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2014
- liite 9 arviointikertomus 2014
- liite 10a Honkalan asemakaava kartta
- liite 10b Honkalan kartta merkinnät
- liite 11 aloite
- liite 12 aloite

 

Pöytäkirja 5.3.2015
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2a Palikkalan kaava ehdotus
- liite 2b Palikkalan kaava merkinnät 1
- liite 2c Palikkalan kaava merkinnät 2
- liite 3 hallintosääntöluonnos
- liite 4 johtosääntöluonnos

Pöytäkirja 18.12.2014
- liite 17 nimenhuutoluettelo
- liite 18 äänestyspöytäkirja
- liite 19 Mäenpään perustelut
- liite 20 äänestyspöytäkirja
- liite 21 talousarvio- ja suunnitelma 2015
- liite 22 äänestyspöytäkirja
- liite 23 äänestyspöytäkirja
- liite 24 eriävä mielipide

Pöytäkirja 13.11.2014
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 äänestyslista
Pöytäkirja 7.10.2014
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 sote-lausunto
- liite 14 osavuosikatsaus 1.1-30.6.2014
Pöytäkirja 12.6.2014
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2013
- liite 7 arviointikertomus
- liite 8 tilintarkastuskertomus
- liite 9 kaava kartta
- liite 10 kaava määräykset
- liite 11 poistuva kaava
Pöytäkirja 22.4.2014
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 Eteva muutettu perussopimus
- liite 3 Eteva yhtymähallitus
- liite 4 osakassopimus
Pöytäkirja 19.12.2013
- liite 20 nimenhuutoluettelo
- liite 21 FSTKY perussopimuksen lisäys
- liite 22 hallintosääntö
- liite 23 kh:n johtosääntö
- liite 24 sivistystoimen johtosääntö
- liite 25 talousarvio 2014
Pöytäkirja 14.11.2013
- liite 16 nimenhuutoluettelo
- liite 17a Ypäjänkylän osayleiskaava
- liite 17b
- liite 18 liitteineen
- liitteet 1-5
- liitteet 6-10
- liitteet 11-13
- liite 14
- liite 19 siirtosopimus
Pöytäkirja 26.9.2013
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 perussopimus fstky
- liite 14 varhaiskasvatuksen siirto
- liite 15 vihreiden ilm. valtuusto-
ryhmän perustamisesta

Pöytäkirja 28.5.2013
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 konserniohje luonnos
- liite 7 tasekirja 2012
- liite 8 tarjousten vertailu
- liite 9 arviointikertomus 2012
- liite 10 tilintarkastuskertomus 2012
- liite 11 perusturva muutos johtosääntöön

Pöytäkirja 5.3.2013
- liite 2 nimenhuutoluettelo
- liite 3 ministerityöryhmän esitys
- liite 4 kuntarakennelakiluonnos

Pöytäkirja 17.1.2013
- liite 1 nimenhuutoluettelo

  
ˆsivun alkuun 
Toimielinten pöytäkirjat

pidetään jatkossa tällä sivulla saatavana noin vuoden ajalta lukuunottamatta rakennuslautakuntaa, jonka pöytäkirjat löytyvät täältä vain virallisen muutoksenhakuajan, ja kunnanhallitusta, jonka pöytäkirjoja löytyy täältä muutamalta viime kokoukselta.

KunnanvaltuustoKunnanhallitusRakennuslautakunta
Tekninen lautakunta SivistyslautakuntaKeskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta    

 

 


Kunnanvaltuusto

  
 

Pöytäkirja 30.3.2017
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 3 aloitteet

Pöytäkirja15.12.2016
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
- liite 17 talousarvio
- liite 18 aloite hevosreitin valaisemisesta Levämäentie-Poukkasilta
- liite 19 aloite Levän yksityistien siirrosta kunnalle
- liite 20 aloite koiraulkoilualueen rakentamisesta

Pöytäkirja 10.11.2016
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
- liite 14 kuntatalouden osavuosikatsaus 1.1.-30.06.2016
Pöytäkirja 26.5.2016
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2015
- liite 7 teknisen toimen käyttötalouden ylitykset 2015
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2015
- liite 9 arviointikertomus 2015
- liite 10 Hämeen päihdehuollon tilinpäätös 2015
- liite 11 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2016
Pöytäkirja 4.2.2016
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 3 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 4 jätelautakuntasopimus

Pöytäkirja 17.12.2015
- liite 21 nimenhuutoluettelo
- liite 22 Tyrinselän kaavaehdotus
- liite 23 Eteva muutettu perussopimus
- liite 24 rakennusvalvonnan maksut
- liite 25 talousarvio 2016

Pöytäkirja 12.11.2015
- liite 18 nimenhuutoluettelo
- liite 19 osavuosikatsaus
- liite 20 visio ja strategia

 Pöytäkirja 19.9.2015
- liite 13 nimenhuutoluettelo
- liite 14 L-H J Oy, Satakierto yhdistymissopimus
- liite 15 L-H J Oy:n osakassopimus
- liite 16 L-H J Oy:n yhtiöjärjestys 
- liite 17 hallituspaikkojen jakomalli

 Pöytäkirja 11.6.2015
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 kuntayhtymän purkusopimus
- liite 7 tasekirja 2014
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2014
- liite 9 arviointikertomus 2014
- liite 10a Honkalan asemakaava kartta
- liite 10b Honkalan kartta merkinnät
- liite 11 aloite
- liite 12 aloite

 

Pöytäkirja 5.3.2015
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2a Palikkalan kaava ehdotus
- liite 2b Palikkalan kaava merkinnät 1
- liite 2c Palikkalan kaava merkinnät 2
- liite 3 hallintosääntöluonnos
- liite 4 johtosääntöluonnos

Pöytäkirja 18.12.2014
- liite 17 nimenhuutoluettelo
- liite 18 äänestyspöytäkirja
- liite 19 Mäenpään perustelut
- liite 20 äänestyspöytäkirja
- liite 21 talousarvio- ja suunnitelma 2015
- liite 22 äänestyspöytäkirja
- liite 23 äänestyspöytäkirja
- liite 24 eriävä mielipide

Pöytäkirja 13.11.2014
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 äänestyslista
Pöytäkirja 7.10.2014
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 sote-lausunto
- liite 14 osavuosikatsaus 1.1-30.6.2014
Pöytäkirja 12.6.2014
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2013
- liite 7 arviointikertomus
- liite 8 tilintarkastuskertomus
- liite 9 kaava kartta
- liite 10 kaava määräykset
- liite 11 poistuva kaava
Pöytäkirja 22.4.2014
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 Eteva muutettu perussopimus
- liite 3 Eteva yhtymähallitus
- liite 4 osakassopimus
Pöytäkirja 19.12.2013
- liite 20 nimenhuutoluettelo
- liite 21 FSTKY perussopimuksen lisäys
- liite 22 hallintosääntö
- liite 23 kh:n johtosääntö
- liite 24 sivistystoimen johtosääntö
- liite 25 talousarvio 2014
Pöytäkirja 14.11.2013
- liite 16 nimenhuutoluettelo
- liite 17a Ypäjänkylän osayleiskaava
- liite 17b
- liite 18 liitteineen
- liitteet 1-5
- liitteet 6-10
- liitteet 11-13
- liite 14
- liite 19 siirtosopimus
Pöytäkirja 26.9.2013
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 perussopimus fstky
- liite 14 varhaiskasvatuksen siirto
- liite 15 vihreiden ilm. valtuusto-
ryhmän perustamisesta

Pöytäkirja 28.5.2013
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 konserniohje luonnos
- liite 7 tasekirja 2012
- liite 8 tarjousten vertailu
- liite 9 arviointikertomus 2012
- liite 10 tilintarkastuskertomus 2012
- liite 11 perusturva muutos johtosääntöön

Pöytäkirja 5.3.2013
- liite 2 nimenhuutoluettelo
- liite 3 ministerityöryhmän esitys
- liite 4 kuntarakennelakiluonnos

Pöytäkirja 17.1.2013
- liite 1 nimenhuutoluettelo

  
ˆsivun alkuun 

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia