Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat

pidetään jatkossa tällä sivulla saatavana noin vuoden ajalta lukuunottamatta rakennuslautakuntaa, jonka pöytäkirjat löytyvät täältä vain virallisen muutoksenhakuajan, ja kunnanhallitusta, jonka pöytäkirjoja löytyy täältä muutamalta viime kokoukselta.

KunnanvaltuustoKunnanhallitusRakennuslautakunta
Tekninen lautakunta SivistyslautakuntaKeskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

 

 


Kunnanvaltuusto

Esityslista 13.12.2018
- liite 11
- liite 12
- liite 13

Pöytäkirja 8.11.2018
- liite 10

Pöytäkirja 14.6.2018
- liite 2
- liite 3
- liite 4
- liite 5
- liite 6
- liite 7
- liite 8
- liite 9

Pöytäkirja 15.2.2018
-liiite 1 oppilasennusteet 2019-2023

 

Pöytäkirja 14.12.2017
- liite 17 Talousarvio 2018, taloussuunitelma 2018-2020, investointisuunitelma 2018-2021
- liite 18 Ypäjän kunnan strategia 2018-2021 ja toimeenpano-ohjelma 2018
- liite 19 Henkilöstöraportti 2016

Pöytäkirja 15.11.2017
- liite 14 talousarviovuoden 2017 osavuosikatsaus
- liite 15 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kunta-
yhtymän perussopimuksen päivittäminen
- liite 16 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan
seudulla 2017-2020
Pöytäkirja 24.8.2017
Pöytäkirja 28.6.2017
- liite 14 nimenhuutoluettelo

Pöytäkirja 31.5.2017
- liite 11 nimenhuutoluettelo
- liite 12 äänestysluettelo
- liite 13 kunnanjohtajan johtajasopimus

Pöytäkirja 23.5.2017
- liite 4 nimenhuutoluettelo
- liite 5 tasekirja 2016
- liite 6 selvitys määrärahojen ylityksistä
- liite 7 tilintarkastuskertomus 2016
- liite 8 arviointikertomus vuodelta 2016
- liite 9 FSHKY:n, Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollon ulkoistaminen ja yhteisyrityskumppanin valin-
ta, äänestysluettelo
- liite 10 äänestysluettelo

Pöytäkirja 30.3.2017
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 3 aloitteet

Pöytäkirja15.12.2016
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
- liite 17 talousarvio
- liite 18 aloite hevosreitin valaisemisesta Levämäentie-Poukkasilta
- liite 19 aloite Levän yksityistien siirrosta kunnalle
- liite 20 aloite koiraulkoilualueen rakentamisesta

Pöytäkirja 10.11.2016
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
- liite 14 kuntatalouden osavuosikatsaus 1.1.-30.06.2016
Pöytäkirja 26.5.2016
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2015
- liite 7 teknisen toimen käyttötalouden ylitykset 2015
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2015
- liite 9 arviointikertomus 2015
- liite 10 Hämeen päihdehuollon tilinpäätös 2015
- liite 11 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2016
Pöytäkirja 4.2.2016
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 3 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 4 jätelautakuntasopimus


ˆsivun alkuun


Kunnanhallitus


Pöytäkirja 4.12.2018
-liite 38
-liite 39
-liite 40
-liite 41

Esityslista 13.12.2018
Pöytäkirja 20.11.2018
-liite 37
Pöytäkirja 30.10.2018
- liite 32
- liite 33a
- liite 33b
- liite 33c
- liite 34
- liite 35
- liite 36

Pöytäkirja 9.10.2018
- liite 31
Pöytäkirja 9.10.2018 
§ 173-175

Pöytäkirja 18.9.2018
-liite 28
-liite 29 a
-liite 29 b
-liite 30

Pöytäkirja 28.8.2018
-liite 26
-liite 27

Pöytäkirja 5.6.2018
-liite 20
-liite 21
-liite 22
-liite 23
-liite 24
Pöytäkirja 14.8.2018
- liite 25

Pöytäkirja 16.5.2018
- liite 10
- liite 11
- liite 12
- liite 13
- liite 14
- liite 15
- liite 16
- liite 17
- liite 18
- liite 19

Pöytäkirja 24.4.2018

Pöytäkirja 10.4.2018
- liite 7
- liite 8
- liite 9

 

Pöytäkirja 20.3.2018
- liite 6 Työpaja Vieterin nuorten osuuden toimintaraportti
Pöytäkirja 27.2.2018
- liite 4
- liite 5

Pöytäkirja 6.2.2018

- liite 3 Ypäjän kouluverkon oppilasennuste 2018-2023

Pöytäkirja 18.1.2018
- liite 1 Sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista 2018
- liite 2 Tarjouspyyntö henkilökunnan fysioterapia palveluista 2018-2018

 

Pöytäkirja 4.12.2017
- liite 26 talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2010, investointisuunnitemat
- liite 27 Ypäjän kunnan strategia 2018-2020 ja toimeenpano-ohjlema 2018
- liite 28 henkilöstöraportti 2016

Pöytäkirja 21.11.2017
- liite 25 kunnanjohtajan johtajasopimus
Pöytäkirja 2.11.2017
Pöytäkirja 24.10.2017Pöytäkirja 20.9.2017
- liite 22 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntasopimuksen
päivittäminen
- liite 23 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan seudulla
2017-2020
- liite 24 lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten
Pöytäkirja 31.8.2017
- liite 21 talousarvion vuoden 2017 osavuosikatsaus
Pöytäkirja 17.8.2017

Pöytäkirja 8.8.2017
- liite 20 Ypäjän kunnan nuorisovaltuuston säännöt

Pöytäkirja 28.6.2017

Pöytäkirja13.6.2017
- liite 19 Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimi-
elimen kokoonpano
Pöytäkirja 30.5.2017
- liite 16 vastine Hämeenlinnan hallinto-oikeus
- liite 17 kunnanjohtajan johtajasopimus
- liite 18 vanhustentalo 3 peruskorjaussuunnitelma,
asemapiirros

Pöytäkirja 9.5.2017
- liite 11 selvitys teknisen toimen ja kunnanhallituksen
käyttötalouden ylityksistä tilikaudelta 2016
- liite 12 toimintavuoden 2016 tilinpäätös
- liite 13 Forssan seudun matkailupalvelusopimuksen
hyväksyminen
- liite 14 Selitys KHO:lle Seppo Jokiniemen
ym:den valituksen johdosta

- liite 15 äänestysluettelo

Pöytäkirja 11.4.2017
- liite 10 tasekirja
Pöytäkirja 30.3.2017Pöytäkirja 27.3.2017
Pöytäkirja 24.3.2017Pöytäkirja 28.2.2017
Pöytäkirja 7.2.2017
- liite 8 ateriapalveluiden seudullinen yhteistyö
Pöytäkirja17.1 2017
- liite 1 jätehuollon palvelutason määrittely
- liite 2 jätehuoltomääräykset luonnos 2016
- liite 3 Ypäjän kunnan työsuojelun toimintaohjelma
2017-2018
- liite 3 maatalouslomituksen työsuojelun toiminta-
ohjelma 2017-2018
- liite 3 työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017-
2018
- liite 3 läheltä piti -tilanteen tutkintalomake
- liite 4 Oma Häme hankkeen lausuntopyyntö
- liite 5 Oma Häme sote-toimintaohjelma 2017-2018
- liite 6 lausunto Kanta-Hämeen maakunnan sote-
sote-valmistelusta
- liite 7 hakuilmoitus 16.01.2017 KJ
Pöytäkirja 13.12.2016
- liite 41 talousarvio 2017
Pöytäkirja 29.11.2016
- liite 38 talousarvio 2017
- liite 39 Kirkonkylän asemakaavan päivitys ja laajennus
- liite 40 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2021

Pöytäkirja 8.11.2016
- liite 35 talousarvio 2017
- liite 36 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
- liite 37 lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta

Pöytäkirja 18.10.2016
- liite 34 lausunto tienpidon ja liikenteen suunitelmasta

Pöytäkirja 27.9.2016
- liite 32 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
- liite 33 lausuntopyyntö taksilupakiintiöistä

Pöytäkirja 6.9.2016
- liite 27 lausunto pyyntö Sosiaali- ja terveysministeriö
- liite 29 kaavoituksen aluerajaus
- liite 30 tarjouspyyntö kaavoituksesta
- liite 31 tarjous kaavoituksesta

Pöytäkirja 16.8.2016

- liite 24 maksuosuudet käyttömenoihin
- liite 25 maksuosuudet investointimenoihin
- liite 26 vesilaitoksen avaava tase

Pöytäkirja 28.6.2016
- liite 21 lausunto sh-piirin taloussuunnitelmaan
- liite 22 talousarvion laadintaohje 2017
- liite 23 FSHKY yhteisyritys
Pöytäkirja 24.5.2016Pöytäkirja 3.5.2016
- liite 20 kaavoituskatsaus 2016-2017
- liite 20 a Ypäjänkylän osayleiskaava
- liite 20 b Palikkalan osayleiskaava
- liite 20 c Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava
Pöytäkirja 19.4.2016
- liite 15 teknisen toimen ylitykset 2015
- liite 16 tasekirjan tarkastukset
- liite 17 palkkiosääntöluonnos
- liite 18 Jätelautakuntasopimus
- liite 19 L-H Jätehuolto Oy:n osakassopimus
Pöytäkirja 29.3.2016
- liite 14 tasekirja 2015
Pöytäkirja 15.3.2016
- liite 10a lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10b lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10c Loimijokilaakson maisemakuva
- liite 11 lausuntopyyntö oy-kaavavalituksesta
- liite 12 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta
- liite 13 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta

Pöytäkirja 25.2.2016
- liite 9 kauppakirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 2.2.2016
- liite 4 jätelautakuntasopimus
- liite 5 fysikaalisen hoidon tarjouspyynnöt
- liite 6 As Oy Helorinteen perustamiskirja
- liite 7 As Oy Helorinteen yhtiöjärjestys
- liite 8 sopimus yritysasiamiehen palveluista

Pöytäkirja 12.1.2016
- liite 1 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 2 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 3 kauppakirjan hyväksyminen

ˆsivun alkuun


Rakennuslautakunta

Pöytäkirja 4.10.2018
- liite 6
Pöytäkirja 12.7.2018
Pöytäkirja 5.4.2018
Pöytäkirja 5.10.2017
Pöytäkirja 6.4.2017
Pöytäkirja 1.12.2016
Pöytäkirja 3.11.2016
Pöytäkirja 6.10.2016

Pöytäkirja 30.6.2016

Pöytäkirja 2.6.2016

Pöytäkirja 3.3.2016


Liiteasiakirjat ovat nähtävänä teknisessä toimistossa

ˆsivun alkuun


Tekninen lautakunta


Pöytäkirja 15.11.2018
- liite 16 a
- liite 16 b
- liite 17
Pöytäkirja 16.10.2018
- liite 15
Pöytäkirja 5.9.2018
- liite 12
- liite 12b
- liite 13
- liite 14
Pöytäkirja 2.5.2018 Pöytäkirja 6.6.2018
- liite 9 YT kunnossapitoavustukset
- liite 10 YT perusparannusavustukset
- liite 11 Palikkalan asemakaava

Pöytäkirja 4.4.2018
-liite 7
-liite 7 ulkoiset kulut ja tuotot
-liite 8 urakkatarjouspyyntö

 

Pöytäkirja 7.3.2018
- liite 4 Caissaniemen järjestyssäännöt 2018
- liite 5 Isoniitty asemapiirros
- liite 5 Isoniitty muutos A putkisto
- liite 5 Isoniitty muutos A kaivo
- liite 5 Isonitty muutos B virtauskaavio
- liite 6 tarjousten avauspöytäkirja

Pöytäkirja 7.2.2018
-liite 1 yleiskartta varsanoja
-liite 2 alavesisäiliö julkisivut
-liite 2 alavesisäiliö virtauskartta
-liite 3 Caissaniemen järjestyssäännöt

Pöytäkirja 7.12.2017
-Ypäjän vesihuoltolaitoksen taksa
Pöytäkirja 11.10.2017
-liite 2 investoinnit
-liite 2 talousarvio
-liite 3 Ypäjän kunnan strategia LUONNOS 2018-2021
Pöytäkirja 4.10.2017
Pöytäkirja 6.9.2017
- liite 17 tarjouspyyntö viemäreiden kunnnon tarkistuksesta
Pöytäkirja 2.8.2017
- liite 14 tarjouspyyntö sähkön hankita
- liite 14b sähkötarjoukset
- liite 15 urtakkatarjouspyyntö vanhustentalon 3 huoltorakennuksen peruskorjaus ja muutostyö
- liite 15 b urakkatarjoukset
- liite 16 tarjouspyyntö kunnallistekniikan suunnittelusta
- liite 16 b suunnittelutarjoukset
Pöytäkirja 16.6.2017
- liite 10 yksityisteiden 2017 kunnossapito-
avustukset
- liite 11 yksityisteiden 2017 perusparannus-
avustukset
- liite 12 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjouspyyntö
- liite 13 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjousten vertailu
Pöytäkirja 3.5.2017
Pöytäkirja 22.3.2017Pöytäkirja 1.2.2017
Pöytäkirja 7.12.2016Pöytäkirja 2.11.2016
Pöytäkirja 5.10.2016Pöytäkirja 7.9.2016
Pöytäkirja 3.8.2016Pöytäkirja 17.6.2016
Pöytäkirja 4.5.2016Pöytäkirja 6.4.2016
Pöytäkirja 3.2.2016

ˆsivun alkuun


Sivistyslautakunta


Pöytäkirja 19.11.2018
Pöytäkirja 7.11.2018
Pöytäkirja 10.10.2018
Pöytäkirja 19.9.2018
Pöytäkirja 21.8.2018
Pöytäkirja 14.3.2018Pöytäkirja 30.5.2018
Pöytäkirja 14.2.2018
- liite 5
Pöytäkirja 2.5.2018
Pöytäkirja 17.1.2018
- liitteet 1-3
Pöytäkirja 31.1.2018
-liite
Pöytäkirja 12.10.2017Pöytäkirja 29.11.2017
Pöytäkirja 18.9.2017Pöytäkirja 9.8.2017
Pöytäkirja 24.5.2017Pöytäkirja 26.4.2017
Pöytäkirja 22.3.2017Pöytäkirja 9.2.2017
Pöytäkirja 30.11.2016Pöytäkirja 13.10.2016
Pöytäkirja 15.9.2016Pöytäkirja 10.8.2016
Pöytäkirja 18.5.2016Pöytäkirja 13.4.2016
Pöytäkirja 9.3.2016Pöytäkirja 27.1.2016

Pöytäkirja 19.1.2015

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 13.12.2018
Pöytäkirja 29.10.2018
Pöytäkirja 28.9.2018
- liite 1
Pöytäkirja 13.9.2018
Pöytäkirja 28.5.2018
- liite 1
Pöytäkirja 17.4.2018
-liite 1 tilintarkastuskertomus
Pöytäkirja 9.5.2018
Pöytäkirja 16.2.2018
Pöytäkirja 19.9.2017Pöytäkirja 8.12.2017
- liite 1
- liite 2
- liite 3


Keskusvaalilautakunta

Toimielinten pöytäkirjat

pidetään jatkossa tällä sivulla saatavana noin vuoden ajalta lukuunottamatta rakennuslautakuntaa, jonka pöytäkirjat löytyvät täältä vain virallisen muutoksenhakuajan, ja kunnanhallitusta, jonka pöytäkirjoja löytyy täältä muutamalta viime kokoukselta.

KunnanvaltuustoKunnanhallitusRakennuslautakunta
Tekninen lautakunta SivistyslautakuntaKeskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

 

 


Kunnanvaltuusto

Esityslista 13.12.2018
- liite 11
- liite 12
- liite 13

Pöytäkirja 8.11.2018
- liite 10

Pöytäkirja 14.6.2018
- liite 2
- liite 3
- liite 4
- liite 5
- liite 6
- liite 7
- liite 8
- liite 9

Pöytäkirja 15.2.2018
-liiite 1 oppilasennusteet 2019-2023

 

Pöytäkirja 14.12.2017
- liite 17 Talousarvio 2018, taloussuunitelma 2018-2020, investointisuunitelma 2018-2021
- liite 18 Ypäjän kunnan strategia 2018-2021 ja toimeenpano-ohjelma 2018
- liite 19 Henkilöstöraportti 2016

Pöytäkirja 15.11.2017
- liite 14 talousarviovuoden 2017 osavuosikatsaus
- liite 15 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kunta-
yhtymän perussopimuksen päivittäminen
- liite 16 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan
seudulla 2017-2020
Pöytäkirja 24.8.2017
Pöytäkirja 28.6.2017
- liite 14 nimenhuutoluettelo

Pöytäkirja 31.5.2017
- liite 11 nimenhuutoluettelo
- liite 12 äänestysluettelo
- liite 13 kunnanjohtajan johtajasopimus

Pöytäkirja 23.5.2017
- liite 4 nimenhuutoluettelo
- liite 5 tasekirja 2016
- liite 6 selvitys määrärahojen ylityksistä
- liite 7 tilintarkastuskertomus 2016
- liite 8 arviointikertomus vuodelta 2016
- liite 9 FSHKY:n, Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollon ulkoistaminen ja yhteisyrityskumppanin valin-
ta, äänestysluettelo
- liite 10 äänestysluettelo

Pöytäkirja 30.3.2017
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 3 aloitteet

Pöytäkirja15.12.2016
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
- liite 17 talousarvio
- liite 18 aloite hevosreitin valaisemisesta Levämäentie-Poukkasilta
- liite 19 aloite Levän yksityistien siirrosta kunnalle
- liite 20 aloite koiraulkoilualueen rakentamisesta

Pöytäkirja 10.11.2016
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
- liite 14 kuntatalouden osavuosikatsaus 1.1.-30.06.2016
Pöytäkirja 26.5.2016
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2015
- liite 7 teknisen toimen käyttötalouden ylitykset 2015
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2015
- liite 9 arviointikertomus 2015
- liite 10 Hämeen päihdehuollon tilinpäätös 2015
- liite 11 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2016
Pöytäkirja 4.2.2016
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 3 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 4 jätelautakuntasopimus


ˆsivun alkuun


Kunnanhallitus


Pöytäkirja 4.12.2018
-liite 38
-liite 39
-liite 40
-liite 41

Esityslista 13.12.2018
Pöytäkirja 20.11.2018
-liite 37
Pöytäkirja 30.10.2018
- liite 32
- liite 33a
- liite 33b
- liite 33c
- liite 34
- liite 35
- liite 36

Pöytäkirja 9.10.2018
- liite 31
Pöytäkirja 9.10.2018 
§ 173-175

Pöytäkirja 18.9.2018
-liite 28
-liite 29 a
-liite 29 b
-liite 30

Pöytäkirja 28.8.2018
-liite 26
-liite 27

Pöytäkirja 5.6.2018
-liite 20
-liite 21
-liite 22
-liite 23
-liite 24
Pöytäkirja 14.8.2018
- liite 25

Pöytäkirja 16.5.2018
- liite 10
- liite 11
- liite 12
- liite 13
- liite 14
- liite 15
- liite 16
- liite 17
- liite 18
- liite 19

Pöytäkirja 24.4.2018

Pöytäkirja 10.4.2018
- liite 7
- liite 8
- liite 9

 

Pöytäkirja 20.3.2018
- liite 6 Työpaja Vieterin nuorten osuuden toimintaraportti
Pöytäkirja 27.2.2018
- liite 4
- liite 5

Pöytäkirja 6.2.2018

- liite 3 Ypäjän kouluverkon oppilasennuste 2018-2023

Pöytäkirja 18.1.2018
- liite 1 Sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista 2018
- liite 2 Tarjouspyyntö henkilökunnan fysioterapia palveluista 2018-2018

 

Pöytäkirja 4.12.2017
- liite 26 talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2010, investointisuunnitemat
- liite 27 Ypäjän kunnan strategia 2018-2020 ja toimeenpano-ohjlema 2018
- liite 28 henkilöstöraportti 2016

Pöytäkirja 21.11.2017
- liite 25 kunnanjohtajan johtajasopimus
Pöytäkirja 2.11.2017
Pöytäkirja 24.10.2017Pöytäkirja 20.9.2017
- liite 22 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntasopimuksen
päivittäminen
- liite 23 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan seudulla
2017-2020
- liite 24 lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten
Pöytäkirja 31.8.2017
- liite 21 talousarvion vuoden 2017 osavuosikatsaus
Pöytäkirja 17.8.2017

Pöytäkirja 8.8.2017
- liite 20 Ypäjän kunnan nuorisovaltuuston säännöt

Pöytäkirja 28.6.2017

Pöytäkirja13.6.2017
- liite 19 Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimi-
elimen kokoonpano
Pöytäkirja 30.5.2017
- liite 16 vastine Hämeenlinnan hallinto-oikeus
- liite 17 kunnanjohtajan johtajasopimus
- liite 18 vanhustentalo 3 peruskorjaussuunnitelma,
asemapiirros

Pöytäkirja 9.5.2017
- liite 11 selvitys teknisen toimen ja kunnanhallituksen
käyttötalouden ylityksistä tilikaudelta 2016
- liite 12 toimintavuoden 2016 tilinpäätös
- liite 13 Forssan seudun matkailupalvelusopimuksen
hyväksyminen
- liite 14 Selitys KHO:lle Seppo Jokiniemen
ym:den valituksen johdosta

- liite 15 äänestysluettelo

Pöytäkirja 11.4.2017
- liite 10 tasekirja
Pöytäkirja 30.3.2017Pöytäkirja 27.3.2017
Pöytäkirja 24.3.2017Pöytäkirja 28.2.2017
Pöytäkirja 7.2.2017
- liite 8 ateriapalveluiden seudullinen yhteistyö
Pöytäkirja17.1 2017
- liite 1 jätehuollon palvelutason määrittely
- liite 2 jätehuoltomääräykset luonnos 2016
- liite 3 Ypäjän kunnan työsuojelun toimintaohjelma
2017-2018
- liite 3 maatalouslomituksen työsuojelun toiminta-
ohjelma 2017-2018
- liite 3 työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017-
2018
- liite 3 läheltä piti -tilanteen tutkintalomake
- liite 4 Oma Häme hankkeen lausuntopyyntö
- liite 5 Oma Häme sote-toimintaohjelma 2017-2018
- liite 6 lausunto Kanta-Hämeen maakunnan sote-
sote-valmistelusta
- liite 7 hakuilmoitus 16.01.2017 KJ
Pöytäkirja 13.12.2016
- liite 41 talousarvio 2017
Pöytäkirja 29.11.2016
- liite 38 talousarvio 2017
- liite 39 Kirkonkylän asemakaavan päivitys ja laajennus
- liite 40 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2021

Pöytäkirja 8.11.2016
- liite 35 talousarvio 2017
- liite 36 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
- liite 37 lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta

Pöytäkirja 18.10.2016
- liite 34 lausunto tienpidon ja liikenteen suunitelmasta

Pöytäkirja 27.9.2016
- liite 32 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
- liite 33 lausuntopyyntö taksilupakiintiöistä

Pöytäkirja 6.9.2016
- liite 27 lausunto pyyntö Sosiaali- ja terveysministeriö
- liite 29 kaavoituksen aluerajaus
- liite 30 tarjouspyyntö kaavoituksesta
- liite 31 tarjous kaavoituksesta

Pöytäkirja 16.8.2016

- liite 24 maksuosuudet käyttömenoihin
- liite 25 maksuosuudet investointimenoihin
- liite 26 vesilaitoksen avaava tase

Pöytäkirja 28.6.2016
- liite 21 lausunto sh-piirin taloussuunnitelmaan
- liite 22 talousarvion laadintaohje 2017
- liite 23 FSHKY yhteisyritys
Pöytäkirja 24.5.2016Pöytäkirja 3.5.2016
- liite 20 kaavoituskatsaus 2016-2017
- liite 20 a Ypäjänkylän osayleiskaava
- liite 20 b Palikkalan osayleiskaava
- liite 20 c Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava
Pöytäkirja 19.4.2016
- liite 15 teknisen toimen ylitykset 2015
- liite 16 tasekirjan tarkastukset
- liite 17 palkkiosääntöluonnos
- liite 18 Jätelautakuntasopimus
- liite 19 L-H Jätehuolto Oy:n osakassopimus
Pöytäkirja 29.3.2016
- liite 14 tasekirja 2015
Pöytäkirja 15.3.2016
- liite 10a lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10b lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10c Loimijokilaakson maisemakuva
- liite 11 lausuntopyyntö oy-kaavavalituksesta
- liite 12 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta
- liite 13 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta

Pöytäkirja 25.2.2016
- liite 9 kauppakirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 2.2.2016
- liite 4 jätelautakuntasopimus
- liite 5 fysikaalisen hoidon tarjouspyynnöt
- liite 6 As Oy Helorinteen perustamiskirja
- liite 7 As Oy Helorinteen yhtiöjärjestys
- liite 8 sopimus yritysasiamiehen palveluista

Pöytäkirja 12.1.2016
- liite 1 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 2 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 3 kauppakirjan hyväksyminen

ˆsivun alkuun


Rakennuslautakunta

Pöytäkirja 4.10.2018
- liite 6
Pöytäkirja 12.7.2018
Pöytäkirja 5.4.2018
Pöytäkirja 5.10.2017
Pöytäkirja 6.4.2017
Pöytäkirja 1.12.2016
Pöytäkirja 3.11.2016
Pöytäkirja 6.10.2016

Pöytäkirja 30.6.2016

Pöytäkirja 2.6.2016

Pöytäkirja 3.3.2016


Liiteasiakirjat ovat nähtävänä teknisessä toimistossa

ˆsivun alkuun


Tekninen lautakunta


Pöytäkirja 15.11.2018
- liite 16 a
- liite 16 b
- liite 17
Pöytäkirja 16.10.2018
- liite 15
Pöytäkirja 5.9.2018
- liite 12
- liite 12b
- liite 13
- liite 14
Pöytäkirja 2.5.2018 Pöytäkirja 6.6.2018
- liite 9 YT kunnossapitoavustukset
- liite 10 YT perusparannusavustukset
- liite 11 Palikkalan asemakaava

Pöytäkirja 4.4.2018
-liite 7
-liite 7 ulkoiset kulut ja tuotot
-liite 8 urakkatarjouspyyntö

 

Pöytäkirja 7.3.2018
- liite 4 Caissaniemen järjestyssäännöt 2018
- liite 5 Isoniitty asemapiirros
- liite 5 Isoniitty muutos A putkisto
- liite 5 Isoniitty muutos A kaivo
- liite 5 Isonitty muutos B virtauskaavio
- liite 6 tarjousten avauspöytäkirja

Pöytäkirja 7.2.2018
-liite 1 yleiskartta varsanoja
-liite 2 alavesisäiliö julkisivut
-liite 2 alavesisäiliö virtauskartta
-liite 3 Caissaniemen järjestyssäännöt

Pöytäkirja 7.12.2017
-Ypäjän vesihuoltolaitoksen taksa
Pöytäkirja 11.10.2017
-liite 2 investoinnit
-liite 2 talousarvio
-liite 3 Ypäjän kunnan strategia LUONNOS 2018-2021
Pöytäkirja 4.10.2017
Pöytäkirja 6.9.2017
- liite 17 tarjouspyyntö viemäreiden kunnnon tarkistuksesta
Pöytäkirja 2.8.2017
- liite 14 tarjouspyyntö sähkön hankita
- liite 14b sähkötarjoukset
- liite 15 urtakkatarjouspyyntö vanhustentalon 3 huoltorakennuksen peruskorjaus ja muutostyö
- liite 15 b urakkatarjoukset
- liite 16 tarjouspyyntö kunnallistekniikan suunnittelusta
- liite 16 b suunnittelutarjoukset
Pöytäkirja 16.6.2017
- liite 10 yksityisteiden 2017 kunnossapito-
avustukset
- liite 11 yksityisteiden 2017 perusparannus-
avustukset
- liite 12 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjouspyyntö
- liite 13 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjousten vertailu
Pöytäkirja 3.5.2017
Pöytäkirja 22.3.2017Pöytäkirja 1.2.2017
Pöytäkirja 7.12.2016Pöytäkirja 2.11.2016
Pöytäkirja 5.10.2016Pöytäkirja 7.9.2016
Pöytäkirja 3.8.2016Pöytäkirja 17.6.2016
Pöytäkirja 4.5.2016Pöytäkirja 6.4.2016
Pöytäkirja 3.2.2016

ˆsivun alkuun


Sivistyslautakunta


Pöytäkirja 19.11.2018
Pöytäkirja 7.11.2018
Pöytäkirja 10.10.2018
Pöytäkirja 19.9.2018
Pöytäkirja 21.8.2018
Pöytäkirja 14.3.2018Pöytäkirja 30.5.2018
Pöytäkirja 14.2.2018
- liite 5
Pöytäkirja 2.5.2018
Pöytäkirja 17.1.2018
- liitteet 1-3
Pöytäkirja 31.1.2018
-liite
Pöytäkirja 12.10.2017Pöytäkirja 29.11.2017
Pöytäkirja 18.9.2017Pöytäkirja 9.8.2017
Pöytäkirja 24.5.2017Pöytäkirja 26.4.2017
Pöytäkirja 22.3.2017Pöytäkirja 9.2.2017
Pöytäkirja 30.11.2016Pöytäkirja 13.10.2016
Pöytäkirja 15.9.2016Pöytäkirja 10.8.2016
Pöytäkirja 18.5.2016Pöytäkirja 13.4.2016
Pöytäkirja 9.3.2016Pöytäkirja 27.1.2016

Pöytäkirja 19.1.2015

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 13.12.2018
Pöytäkirja 29.10.2018
Pöytäkirja 28.9.2018
- liite 1
Pöytäkirja 13.9.2018
Pöytäkirja 28.5.2018
- liite 1
Pöytäkirja 17.4.2018
-liite 1 tilintarkastuskertomus
Pöytäkirja 9.5.2018
Pöytäkirja 16.2.2018
Pöytäkirja 19.9.2017Pöytäkirja 8.12.2017
- liite 1
- liite 2
- liite 3


Keskusvaalilautakunta

Toimielinten pöytäkirjat

pidetään jatkossa tällä sivulla saatavana noin vuoden ajalta lukuunottamatta rakennuslautakuntaa, jonka pöytäkirjat löytyvät täältä vain virallisen muutoksenhakuajan, ja kunnanhallitusta, jonka pöytäkirjoja löytyy täältä muutamalta viime kokoukselta.

KunnanvaltuustoKunnanhallitusRakennuslautakunta
Tekninen lautakunta SivistyslautakuntaKeskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

 

 


Kunnanvaltuusto

Esityslista 13.12.2018
- liite 11
- liite 12
- liite 13

Pöytäkirja 8.11.2018
- liite 10

Pöytäkirja 14.6.2018
- liite 2
- liite 3
- liite 4
- liite 5
- liite 6
- liite 7
- liite 8
- liite 9

Pöytäkirja 15.2.2018
-liiite 1 oppilasennusteet 2019-2023

 

Pöytäkirja 14.12.2017
- liite 17 Talousarvio 2018, taloussuunitelma 2018-2020, investointisuunitelma 2018-2021
- liite 18 Ypäjän kunnan strategia 2018-2021 ja toimeenpano-ohjelma 2018
- liite 19 Henkilöstöraportti 2016

Pöytäkirja 15.11.2017
- liite 14 talousarviovuoden 2017 osavuosikatsaus
- liite 15 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kunta-
yhtymän perussopimuksen päivittäminen
- liite 16 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan
seudulla 2017-2020
Pöytäkirja 24.8.2017
Pöytäkirja 28.6.2017
- liite 14 nimenhuutoluettelo

Pöytäkirja 31.5.2017
- liite 11 nimenhuutoluettelo
- liite 12 äänestysluettelo
- liite 13 kunnanjohtajan johtajasopimus

Pöytäkirja 23.5.2017
- liite 4 nimenhuutoluettelo
- liite 5 tasekirja 2016
- liite 6 selvitys määrärahojen ylityksistä
- liite 7 tilintarkastuskertomus 2016
- liite 8 arviointikertomus vuodelta 2016
- liite 9 FSHKY:n, Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollon ulkoistaminen ja yhteisyrityskumppanin valin-
ta, äänestysluettelo
- liite 10 äänestysluettelo

Pöytäkirja 30.3.2017
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 3 aloitteet

Pöytäkirja15.12.2016
- liite 15 nimenhuutoluettelo
- liite 16 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
- liite 17 talousarvio
- liite 18 aloite hevosreitin valaisemisesta Levämäentie-Poukkasilta
- liite 19 aloite Levän yksityistien siirrosta kunnalle
- liite 20 aloite koiraulkoilualueen rakentamisesta

Pöytäkirja 10.11.2016
- liite 12 nimenhuutoluettelo
- liite 13 Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
- liite 14 kuntatalouden osavuosikatsaus 1.1.-30.06.2016
Pöytäkirja 26.5.2016
- liite 5 nimenhuutoluettelo
- liite 6 tasekirja 2015
- liite 7 teknisen toimen käyttötalouden ylitykset 2015
- liite 8 tilintarkastuskertomus 2015
- liite 9 arviointikertomus 2015
- liite 10 Hämeen päihdehuollon tilinpäätös 2015
- liite 11 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2016
Pöytäkirja 4.2.2016
- liite 1 nimenhuutoluettelo
- liite 2 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 3 lausunto itsehall. alueuudistuksesta
- liite 4 jätelautakuntasopimus


ˆsivun alkuun


Kunnanhallitus


Pöytäkirja 4.12.2018
-liite 38
-liite 39
-liite 40
-liite 41

Esityslista 13.12.2018
Pöytäkirja 20.11.2018
-liite 37
Pöytäkirja 30.10.2018
- liite 32
- liite 33a
- liite 33b
- liite 33c
- liite 34
- liite 35
- liite 36

Pöytäkirja 9.10.2018
- liite 31
Pöytäkirja 9.10.2018 
§ 173-175

Pöytäkirja 18.9.2018
-liite 28
-liite 29 a
-liite 29 b
-liite 30

Pöytäkirja 28.8.2018
-liite 26
-liite 27

Pöytäkirja 5.6.2018
-liite 20
-liite 21
-liite 22
-liite 23
-liite 24
Pöytäkirja 14.8.2018
- liite 25

Pöytäkirja 16.5.2018
- liite 10
- liite 11
- liite 12
- liite 13
- liite 14
- liite 15
- liite 16
- liite 17
- liite 18
- liite 19

Pöytäkirja 24.4.2018

Pöytäkirja 10.4.2018
- liite 7
- liite 8
- liite 9

 

Pöytäkirja 20.3.2018
- liite 6 Työpaja Vieterin nuorten osuuden toimintaraportti
Pöytäkirja 27.2.2018
- liite 4
- liite 5

Pöytäkirja 6.2.2018

- liite 3 Ypäjän kouluverkon oppilasennuste 2018-2023

Pöytäkirja 18.1.2018
- liite 1 Sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista 2018
- liite 2 Tarjouspyyntö henkilökunnan fysioterapia palveluista 2018-2018

 

Pöytäkirja 4.12.2017
- liite 26 talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2010, investointisuunnitemat
- liite 27 Ypäjän kunnan strategia 2018-2020 ja toimeenpano-ohjlema 2018
- liite 28 henkilöstöraportti 2016

Pöytäkirja 21.11.2017
- liite 25 kunnanjohtajan johtajasopimus
Pöytäkirja 2.11.2017
Pöytäkirja 24.10.2017Pöytäkirja 20.9.2017
- liite 22 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntasopimuksen
päivittäminen
- liite 23 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan seudulla
2017-2020
- liite 24 lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten
Pöytäkirja 31.8.2017
- liite 21 talousarvion vuoden 2017 osavuosikatsaus
Pöytäkirja 17.8.2017

Pöytäkirja 8.8.2017
- liite 20 Ypäjän kunnan nuorisovaltuuston säännöt

Pöytäkirja 28.6.2017

Pöytäkirja13.6.2017
- liite 19 Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimi-
elimen kokoonpano
Pöytäkirja 30.5.2017
- liite 16 vastine Hämeenlinnan hallinto-oikeus
- liite 17 kunnanjohtajan johtajasopimus
- liite 18 vanhustentalo 3 peruskorjaussuunnitelma,
asemapiirros

Pöytäkirja 9.5.2017
- liite 11 selvitys teknisen toimen ja kunnanhallituksen
käyttötalouden ylityksistä tilikaudelta 2016
- liite 12 toimintavuoden 2016 tilinpäätös
- liite 13 Forssan seudun matkailupalvelusopimuksen
hyväksyminen
- liite 14 Selitys KHO:lle Seppo Jokiniemen
ym:den valituksen johdosta

- liite 15 äänestysluettelo

Pöytäkirja 11.4.2017
- liite 10 tasekirja
Pöytäkirja 30.3.2017Pöytäkirja 27.3.2017
Pöytäkirja 24.3.2017Pöytäkirja 28.2.2017
Pöytäkirja 7.2.2017
- liite 8 ateriapalveluiden seudullinen yhteistyö
Pöytäkirja17.1 2017
- liite 1 jätehuollon palvelutason määrittely
- liite 2 jätehuoltomääräykset luonnos 2016
- liite 3 Ypäjän kunnan työsuojelun toimintaohjelma
2017-2018
- liite 3 maatalouslomituksen työsuojelun toiminta-
ohjelma 2017-2018
- liite 3 työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017-
2018
- liite 3 läheltä piti -tilanteen tutkintalomake
- liite 4 Oma Häme hankkeen lausuntopyyntö
- liite 5 Oma Häme sote-toimintaohjelma 2017-2018
- liite 6 lausunto Kanta-Hämeen maakunnan sote-
sote-valmistelusta
- liite 7 hakuilmoitus 16.01.2017 KJ
Pöytäkirja 13.12.2016
- liite 41 talousarvio 2017
Pöytäkirja 29.11.2016
- liite 38 talousarvio 2017
- liite 39 Kirkonkylän asemakaavan päivitys ja laajennus
- liite 40 Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2021

Pöytäkirja 8.11.2016
- liite 35 talousarvio 2017
- liite 36 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
- liite 37 lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta

Pöytäkirja 18.10.2016
- liite 34 lausunto tienpidon ja liikenteen suunitelmasta

Pöytäkirja 27.9.2016
- liite 32 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
- liite 33 lausuntopyyntö taksilupakiintiöistä

Pöytäkirja 6.9.2016
- liite 27 lausunto pyyntö Sosiaali- ja terveysministeriö
- liite 29 kaavoituksen aluerajaus
- liite 30 tarjouspyyntö kaavoituksesta
- liite 31 tarjous kaavoituksesta

Pöytäkirja 16.8.2016

- liite 24 maksuosuudet käyttömenoihin
- liite 25 maksuosuudet investointimenoihin
- liite 26 vesilaitoksen avaava tase

Pöytäkirja 28.6.2016
- liite 21 lausunto sh-piirin taloussuunnitelmaan
- liite 22 talousarvion laadintaohje 2017
- liite 23 FSHKY yhteisyritys
Pöytäkirja 24.5.2016Pöytäkirja 3.5.2016
- liite 20 kaavoituskatsaus 2016-2017
- liite 20 a Ypäjänkylän osayleiskaava
- liite 20 b Palikkalan osayleiskaava
- liite 20 c Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava
Pöytäkirja 19.4.2016
- liite 15 teknisen toimen ylitykset 2015
- liite 16 tasekirjan tarkastukset
- liite 17 palkkiosääntöluonnos
- liite 18 Jätelautakuntasopimus
- liite 19 L-H Jätehuolto Oy:n osakassopimus
Pöytäkirja 29.3.2016
- liite 14 tasekirja 2015
Pöytäkirja 15.3.2016
- liite 10a lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10b lausuntopyyntö maisemainventoinnista
- liite 10c Loimijokilaakson maisemakuva
- liite 11 lausuntopyyntö oy-kaavavalituksesta
- liite 12 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta
- liite 13 lausunto tuulivoimaoyk:n valituksesta

Pöytäkirja 25.2.2016
- liite 9 kauppakirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 2.2.2016
- liite 4 jätelautakuntasopimus
- liite 5 fysikaalisen hoidon tarjouspyynnöt
- liite 6 As Oy Helorinteen perustamiskirja
- liite 7 As Oy Helorinteen yhtiöjärjestys
- liite 8 sopimus yritysasiamiehen palveluista

Pöytäkirja 12.1.2016
- liite 1 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 2 lausunto aluehallintojakolinjauksista
- liite 3 kauppakirjan hyväksyminen

ˆsivun alkuun


Rakennuslautakunta

Pöytäkirja 4.10.2018
- liite 6
Pöytäkirja 12.7.2018
Pöytäkirja 5.4.2018
Pöytäkirja 5.10.2017
Pöytäkirja 6.4.2017
Pöytäkirja 1.12.2016
Pöytäkirja 3.11.2016
Pöytäkirja 6.10.2016

Pöytäkirja 30.6.2016

Pöytäkirja 2.6.2016

Pöytäkirja 3.3.2016


Liiteasiakirjat ovat nähtävänä teknisessä toimistossa

ˆsivun alkuun


Tekninen lautakunta


Pöytäkirja 15.11.2018
- liite 16 a
- liite 16 b
- liite 17
Pöytäkirja 16.10.2018
- liite 15
Pöytäkirja 5.9.2018
- liite 12
- liite 12b
- liite 13
- liite 14
Pöytäkirja 2.5.2018 Pöytäkirja 6.6.2018
- liite 9 YT kunnossapitoavustukset
- liite 10 YT perusparannusavustukset
- liite 11 Palikkalan asemakaava

Pöytäkirja 4.4.2018
-liite 7
-liite 7 ulkoiset kulut ja tuotot
-liite 8 urakkatarjouspyyntö

 

Pöytäkirja 7.3.2018
- liite 4 Caissaniemen järjestyssäännöt 2018
- liite 5 Isoniitty asemapiirros
- liite 5 Isoniitty muutos A putkisto
- liite 5 Isoniitty muutos A kaivo
- liite 5 Isonitty muutos B virtauskaavio
- liite 6 tarjousten avauspöytäkirja

Pöytäkirja 7.2.2018
-liite 1 yleiskartta varsanoja
-liite 2 alavesisäiliö julkisivut
-liite 2 alavesisäiliö virtauskartta
-liite 3 Caissaniemen järjestyssäännöt

Pöytäkirja 7.12.2017
-Ypäjän vesihuoltolaitoksen taksa
Pöytäkirja 11.10.2017
-liite 2 investoinnit
-liite 2 talousarvio
-liite 3 Ypäjän kunnan strategia LUONNOS 2018-2021
Pöytäkirja 4.10.2017
Pöytäkirja 6.9.2017
- liite 17 tarjouspyyntö viemäreiden kunnnon tarkistuksesta
Pöytäkirja 2.8.2017
- liite 14 tarjouspyyntö sähkön hankita
- liite 14b sähkötarjoukset
- liite 15 urtakkatarjouspyyntö vanhustentalon 3 huoltorakennuksen peruskorjaus ja muutostyö
- liite 15 b urakkatarjoukset
- liite 16 tarjouspyyntö kunnallistekniikan suunnittelusta
- liite 16 b suunnittelutarjoukset
Pöytäkirja 16.6.2017
- liite 10 yksityisteiden 2017 kunnossapito-
avustukset
- liite 11 yksityisteiden 2017 perusparannus-
avustukset
- liite 12 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjouspyyntö
- liite 13 kaavateiden korjaus ja päällystäminen
tarjousten vertailu
Pöytäkirja 3.5.2017
Pöytäkirja 22.3.2017Pöytäkirja 1.2.2017
Pöytäkirja 7.12.2016Pöytäkirja 2.11.2016
Pöytäkirja 5.10.2016Pöytäkirja 7.9.2016
Pöytäkirja 3.8.2016Pöytäkirja 17.6.2016
Pöytäkirja 4.5.2016Pöytäkirja 6.4.2016
Pöytäkirja 3.2.2016

ˆsivun alkuun


Sivistyslautakunta


Pöytäkirja 19.11.2018
Pöytäkirja 7.11.2018
Pöytäkirja 10.10.2018
Pöytäkirja 19.9.2018
Pöytäkirja 21.8.2018
Pöytäkirja 14.3.2018Pöytäkirja 30.5.2018
Pöytäkirja 14.2.2018
- liite 5
Pöytäkirja 2.5.2018
Pöytäkirja 17.1.2018
- liitteet 1-3
Pöytäkirja 31.1.2018
-liite
Pöytäkirja 12.10.2017Pöytäkirja 29.11.2017
Pöytäkirja 18.9.2017Pöytäkirja 9.8.2017
Pöytäkirja 24.5.2017Pöytäkirja 26.4.2017
Pöytäkirja 22.3.2017Pöytäkirja 9.2.2017
Pöytäkirja 30.11.2016Pöytäkirja 13.10.2016
Pöytäkirja 15.9.2016Pöytäkirja 10.8.2016
Pöytäkirja 18.5.2016Pöytäkirja 13.4.2016
Pöytäkirja 9.3.2016Pöytäkirja 27.1.2016

Pöytäkirja 19.1.2015

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 13.12.2018
Pöytäkirja 29.10.2018
Pöytäkirja 28.9.2018
- liite 1
Pöytäkirja 13.9.2018
Pöytäkirja 28.5.2018
- liite 1
Pöytäkirja 17.4.2018
-liite 1 tilintarkastuskertomus
Pöytäkirja 9.5.2018
Pöytäkirja 16.2.2018
Pöytäkirja 19.9.2017Pöytäkirja 8.12.2017
- liite 1
- liite 2
- liite 3


Keskusvaalilautakunta

Löydä meidät

Ypaja

Perttulantie 20, 32100 Ypäjä | Puhelin: (02) 7626 500 | Sähköposti: kunta@ypaja.fi

powered by eMedia